Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa

 

LATVIJAS AKADĒMISKĀS BIBLIOTĒKAS ROKRAKSTU UN RETO GRĀMATU NODAĻA
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235
Tālr. 67106206, 67106238, fakss: 67106202,
e-pasts: acadlib@lib. acadlib. lv, gjaunmuktane@lib. acadlib. lv

JĀNIS CĪRULIS (1908–1995), gleznotājs, grafiķis (ASV)
17 glab. vienības, 602 iekšējās vienības.
Sarakste: dažādu personu vēstules Jānim Cīrulim un viņa rakstītas vēstules dažādām personām.
Radošie dokumenti: zīmējumi, oriģināli un drukāti.
Fotogrāfijas: Jānis Cīrulis u. c. Dažādi materiāli.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 2001. gadam.
Dāvinājuši Helmi Rožankovska (ASV) un A. Grots (ASV) 2004. gadā.

ARTURS NEBOISS (dz. 1924), entomologs (Austrālija)
21 glab. vienība, 747 iekšējās vienības.
Sarakste: Artura Neboisa sarakste ar Zandi Spuri un dažādām personām latviešu un angļu valodā.
Dažādi materiāli: par Zandi Spuri u. c.
Fotogrāfijas: Arturs Neboiss un dažādas personas.
Aptver laikposmu no 1943. līdz 2004. gadam.
Dāvinājis Arturs Neboiss (Austrālija) 2004. un 2005. gadā.

ARTURS RUBENIS (dz. 1927), dramaturgs, teātra darbinieks (ASV)
18 glab. vienības, 932 iekšējās vienības.
Sarakste: Artura Rubeņa sarakste ar dažādām personām. Dažādi materiāli.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 1990. gadam.
Dāvinājis Arturs Rubenis (ASV) 2004. gadā.

JURIS SOIKANS (1920–1996), mākslinieks (Vācija)
1 glab. vienība, 1 iekšējā vienība.
Personas dokumenti: Dienasgrāmata.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 1956. gadam.
Dāvinājusi Ilze Soikane (Vācija) 2004. gadā.

VELTA TOMA (1912–1999), dzejniece (ASV)
62 glab. vienības, 2069 iekšējās vienības.
Sarakste: Jāņa Anerauda, Jāņa Baltvilka, Miervalda Birzes, Lijas Brīdakas, Māra Čaklā, Kārļa Dzelzīša, Anšlava Eglīša, Ārijas Elksnes, Ulda Ģērmaņa, Lūcijas Kajakas, Ausmas Kantānes, Andra Kārkliņa, Jāņa Klīdzēja, Jāņa Liepiņa, Olgas Lisovskas, Valentīna Pelēča, Jāņa Rudzīša, Ojāra Vācieša, Saulcerītes Vieses, Māras Zālītes, Modra Zeberiņa, Imanta Ziedoņa un citu vēstules Veltai Tomai.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 1999. gadam.
Dāvinājusi Lalita Muižniece (ASV) 2004., 2005., 2006. un 2008. gadā.

AINA VĀVERE (dz. 1924), rakstniece, dramaturģe (Austrālija)
3 glab. vienības, 80 iekšējās vienības.
Dažādi materiāli: Ainas Vāveres referāti un raksti latviešu un angļu valodā, recenzijas par Ainas Vāveres darbiem u. c.
Aptver laikposmu no 1962. līdz 2004. gadam.
Dāvinājusi Aina Vāvere (Austrālija) 2004. gadā.

PĒTERIS AIGARS (īst. v. Herberts Tērmanis; 1904–1971), rakstnieks, literatūrkritiķis (Anglija)
153 glab. vienības, 7193 iekšējās vienības.
Sarakste: Dažādu personu vēstules Pēterim Aigaram latviešu, vācu, angļu, franču un krievu valodās. Pētera Aigara vēstules dažādām personām.
Radošie dokumenti: Pētera Aigara dzejoļi, romāni: “Atkusnis sākās oktobrī”, “Dienišķā maize”, “Lietuvēna dzīres”, stāsti, noveles, dramaturģija, tulkojumi.
Pētera Aigara raksti par dažādām tēmām latviešu, vācu, angļu, franču un krievu valodās.
Fotogrāfijas: Pēteris Aigars un citas personas.
Materiāli par Pēteri Aigaru un viņa dēliem Aleksandru un Pēteri Tērmaņiem.
Dažādi P. E. N. materiāli.
Aptver laikposmu no 1944. līdz 1971. gadam.
Dāvinājis Aleksandrs Tērmanis (Lielbritānija) 2005. gadā.

ALFREDS BĪLMANIS (1887–1948), diplomāts, vēsturnieks (ASV)
99 glab. vienības, 462 iekšējās vienības.
Radošie dokumenti: Alfreda Bīlmaņa oriģinālgleznojumi un zīmējumi.
Personas dokumenti: pase u. c.
Apbalvojumi: dažādu valstu ordeņi, medaļas, diplomi.
Piemiņas lietas: studentu korporācijas cepures, personīgie zīmogi, monogramma, pīpe, cigarešu etvija, koferītis, dekoratīvs šķīvis, vāzes ar iegravētiem veltījumiem u. c.
Fotogrāfijas: Alfreds Bīlmanis, Halina Bīlmane, Ceronis Bīlmanis un citas personas, Latvijas sūtniecība Vašingtonā u. c.
Dažādi materiāli: Halinas Bīlmanes dokumenti, līdzjūtības vēstules Halinai Bīlmanei.
Aptver laikposmu no 1923. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Ceronis Bīlmanis (ASV) 2006. un 2008. gadā.

HUGO VĪTOLS (1900–1976), žurnālists (ASV)
1 glab. vienība, 68 iekšējās vienības.
Dažādi materiāli: Hugo Vītola raksti, piezīmes, sarakste ar dažādām personām, dzejoļi, Hugo Vītola fotogrāfija.
Aptver laikposmu no 1948. līdz 1971. gadam.
Dāvinājusi Nadīne Vītols- Dixon (Francija) 2007. gadā.

JURIS ANDREJS ZUŠEVICS (1921–2003), agronoms (ASV)
6 glab. vienības, 335 iekšējās vienības.
Sarakste ar dažādām personām.
Materiāli par latviešu Agronomu biedrības darbību ārzemēs u. c.
Fotogrāfijas: J. A. Zuševics dažādos pasākumos.
Aptver laikposmu no 1952. līdz 2001. gadam.
Dāvinājusi Helmi Rožankovska (ASV) 2007. gadā.

ROBERTS BĪLMANIS (1880–1964), politisks darbinieks
49 glab. vienības, 412 iekšējās vienības.
Personas dokumenti: Kratīšanas protokols, Reabilitācijas apliecība, dzimtas ģeneoloģija u. c.
Radošie dokumenti: nepublicēti manuskripti: romāni „Jaunā zeme”, „No skolas sola – svešumā”, daudzi dzejoļu krājumi u. c.
Fotogrāfijas: Roberts Bīlmanis u. c.
Dažādi materiāli: par Martu Bīlmani, Rutu Bīlmani, Paulu Zvirbuli un dokumenti un materiāli saistībā ar īpašumu Rīgā, M. Nometņu ielā 6., Andra Bīlmaņa sarakste.
Aptver laikposmu no 1900. līdz 2003. gadam.
Dāvinājis Ceronis Bīlmanis (ASV) 2008. gadā.

ARNOLDS SPEKKE (1887–1972), filologs, vēsturnieks, diplomāts (ASV)
1 glab. vienība, 109 iekšējās vienības.
Privātas vēstules un dokumenti latviešu, angļu, vācu, franču, itāļu, poļu un krievu valodās.
Aptver laikposmu no 1915. līdz 1968. gadam.
Dāvinājusi Vija Spekke (Itālija) 2008. gadā.

 

Sastādījusi Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Gunta Jaunmuktāne


uz sākumu

 


uz augšu