Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

AIZKRAUKLES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Muzeja iela, „Kalna Ziedi”, Aizkraukle, LV -5101
Tālr. 65123351, e-pasts – aizkrauklesmuzejs@inbox.lv

 

Lilija Jaunsudrabiņa-Šteplere (1902–1969), aktrise (Vācija)
13 glab. vienības, fonda nr. 32989.
Sarakste: Lilija Jaunsudrabiņa gleznotāja Aleksandra Štrāla (1879. –1947. ) ģimenei
Aptver laika posmu no 1943. līdz 1966. gadam.
Dāvinājusi Maija Tropa Pļaviņās 2004. gadā.

Velta Toma (1912.–1999. ) dzejniece (Kanāda)
3 glab. vienības, fonda nr. 33507
Sarakste: Velta Toma māksliniecei Edītei Pauls-Vīgnerei.
Aptver laika posmu no 1978. līdz1981. gadam.
Dāvinājusi Edīte Pauls-Vīgnere Rīgā 2005. gadā.

 

Sastādījusi Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja Ilzīte Ozoliņa.


uz sākumu

 


uz augšu