Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS
Pils laukums 3, Rīga, LV-1050
Tālr. 67223004, 67212466, fakss 67220586, e-pasts: museum@history-museum.lv, velta.radina@history-museum.lv

 
Daugavas Vanagu apvienība (ASV)
7 glab. vienības, inv. nr. IP 4799 – 4805
Fotoalbumi par apvienības darbību.
Aptver laika posmu no 1953. līdz 1999. gadam.
Dāvinājis Juris Augusts (ASV) 2003. gadā.
 
Latvijas Republikas goda konsuls Ķīnā Edvarts Silgalvis
4 glab. vienības, inv. nr. CVVM 229161 – 229164
Fotogrāfijas: Rīgas pils interjers, Prezidents Alberts Kviesis.
20. gs. 30 gadi.
Dāvinājusi Velta Zommers (ASV) 2004. gadā.
 
Latvijas Republikas sūtnis Londonā Kārlis Reinholds Zariņš (1879–1963)
31 glab. vienība, inv. nr. CVVM 228630 – 228660
Numismātikas kolekcija, kas piederējusi K. R. Zariņam.
Aptver laika posmu no 20. gs. sāk.–1960. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa – Smith (Lielbritānija) 2004. gadā.
 
Kažoks ar jostu. Piederējis Jēkabam Mikšēnam, paņemts līdzi emigrācijā.
2 glab. vienības, inv. nr. CVVM 227992, 227993
Dāvinājusi Lilita Riekstiņa-Spure (ASV) 2004. gads.
 
Villaine – lielais lakats (19. gs./20. gs. mija). Piederējusi Irēnai Dzenis, paņemta līdzi emigrācijā.
1 glab. vienība, inv. nr. CVVM 234371
Dāvinājusi Irēna Dzenis (Vācija) 2006. gadā.
 
Trimdas sabiedrisks darbinieks Vācijā Aleksandrs Sīlis (1920.–1985.)
16 glab. vienības, inv. nr. CVVM 233209 – 233224
Daugavas Vanagu apvienības salidojumu, dziesmu svētku u. c. krūšu lentas, skolēna formas cepure, zīmoga spiedogs, karogs, T-krekli ar patriotisku simboliku.
Aptver laika posmu no 1920. –20. gs. 90. gadiem.
Saņemts no Māra Branča (Latvija) 2006. gadā.
 
Nozīmes, trimdas latviešu ASV un Kanādā (dažādu organizāciju un pasākumu)
27 glab. vienības, inv. nr. CVVM 133433-233450, 233461-233469
Aptver laika posmu no 1960.–1990. gadam.
Saņemts no Māra Branča (Latvija) 2006. gadā.
 
Sievas cepure
1 glab. vienība, inv. nr. CVVM 235419
Austrumvidzemes novada 19. gs. 1. puses tautastērpa cepures atdarinājums. Darinājusi Anna Ķikulis (1910–1996 ) 1980. gadu beigās.
Dāvinājusi Sarmīte Janovskis-Erenpreiss (Lielbritānija) 2006. gadā.
 
Aktrise MILDA Zīlava-Lietiņa (1908–2002)
8 glab. vienības, inv. nr. CVVM 237782 – 237789
Villaine, vainags un saktas, ko aktrise lietojusi filmējoties filmā “ Dzimtene sauc” (kāzas Alsungā).
Aptver laika posmu no 1796. gada–19. gs.
Dāvinājusi Maruta Lietiņa- Ray (ASV) 2007. gadā.
 
Mednieku biedrība “ Diana”
2 glab. vienības, inv. nr. CVVM 143187, 243188
Fotogrāfijas: mednieku grupas Olainē.
1927. gads.
Dāvinājis Dainis Rudzītis (ASV) 2008. gadā.
 
Latvijas Republikas Sabiedrisko lietu ministrs Jēkabs Alfreds Bērziņš (1899–1977)
3 glab. vienības, inv. nr. 242319 – 242321
Divas J. A. Bērziņa pases, fotogrāfija.
Dāvinājusi Vera Siliņa (ASV) 2008. gadā
Aptver laika posmu no 1928.–1940. gadam.
 
Latvijas Republikas vēstniecība Berlīnē
2 glab. vienības, inv. nr. CVVM 243202, 243203
2 porcelāna trauki ar Latvijas Republikas ģerboni.
Aptver laika posmu 20. gs. 30. gadi
Dāvinājusi Inta Purvs (Kanāda) 2008. gadā.
 
Sastādījusi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Uzskaites nodaļas vadītāja Velta Radiņa
 

 
 


uz sākumu

 


uz augšu