Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS
Strēlnieku laukums 1, Rīga, LV–1050
tālr. 67229248, fakss: 67229255, e-pasts: tk@omf.lv

 
KĀRLIS OZOLIŅŠ, mācītājs
5 glab. vienības, OMF 9921-9925.
Dienasgrāmatas par bēgļu gaitām Vācijā un izceļošanu uz ASV, teoloģiska satura piezīmes.
Aptver laika posmu no 1945. līdz 1950. gadam.
Dāvinājis Vilis Vārsbergs (ASV) 2001. gadā.
 
INDULIS GABLIKS (dz. 1927), bijušais leģionārs
12 glab. vienības, OMF 10506-10516, OMFp 5769.
Personas dokumenti: apliecības, izziņas.
Sarakste: Induļa Gablika vēstules no Cēdelghemas karagūstekņu nometnes Beļģijā mātei Emmai Gablikai pārvietoto personu nometnē Vācijā.
Aptver laika posmu no 1941. līdz 1946. gadam.
Dāvinājis Indulis Gabliks (ASV) 2001. gadā.
 
JĀNIS CĪRULIS (1908–1995), mākslinieks (ASV)
63 glab. vienības, OMF 11370/1-63.
Gleznu cikls: “Mana Dzimtene kara liesmās”.
Aptver laika posmu no 1945. līdz 1949. gadam.
Dāvinājusi Marta Cīrule (ASV) 2002. gadā.
 
GRIGORIJS ĶIKULIS (1888–1966), Latvijas armijas pulkvedis, kara aģents Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā.
262 glab. vienības, OMF 11507-11546, OMFp 6210-6211.
Personas dokumenti: dienesta gaitu saraksts, apliecības.
Fotogrāfijas: pulkvedis Grigorijs Ķikulis, Latvijas armijas militārās mācības un ārvalstu militārie atašeji.
Aptver laika posmu no 1929. līdz 1940. gadam.
Dāvinājusi Māra Trēde (Zviedrija) 2002. gadā.
 
ALEKSANDRS PLENSNERS (1892–1984), Latvijas armijas pulkvedis, Latviešu leģiona Ģenerālinspektora štāba priekšnieks.
399 glab. vienības, OMF 11650/1-356, OMFp 6235/1-30.
Personas dokumenti: dienesta gaitu saraksts, apliecības, latviešu leģiona dokumenti.
Fotogrāfijas: latviešu strēlnieki, Latvijas armija, pulkvedis Aleksandrs Plensners, ģenerālis Jānis Balodis.
Sarakste ar latviešu trimdas kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem, militārpersonām un sabiedriskajām organizācijām.
Aptver laika posmu no 1915. līdz 1985. gadam.
Dāvinājis Uldis Neiburgs (Latvija) 2006. gadā.
 
VIRCBURGAS BĒGĻU ( DISPLACED PERSONS ) NOMETNE VĀCIJĀ
30 glab. vienības, OMF 11666-11690.
Vircburgas bēgļu nometnē izsniegtie dokumenti.
 
Fotogrāfijas: Vircburgas Ziemeļu nometne, nometnes baznīca, darbinieki.
Aptver laika posmu no 1946. līdz 1950. gadam.
Dāvinājusi Izolde Krastiņš (ASV) 2002. gadā.
 
LATVIEŠU PENSIONĀRU BIEDRĪBA “ APRŪPE” (GĒTEBORGA, ZVIEDRIJA)
1 glab. vienība, OMFp 5418.
Dokumenti – dibināšanas protokols, biedrības statūti, pilnsapulču protokoli, biedru saraksti.
Aptver laika posmu no 1978. līdz 2000. gadam.
Dāvinājis H. Vasks (Zviedrija) 2002. gadā.
 
ALTGARGES BĒGĻU ( DISPLACED PERSONS ) NOMETNE VĀCIJĀ
35 glab. vienības, OMFp 6294-6328.
Iespieddarbi – koncertu, teātra izrāžu un sporta pasākumu programmas.
Aptver laika posmu no 1945. līdz 1946. gadam.
Dāvinājis Egons Andersons (Lielbritānija) 2002. gadā.
 
PĒTERIS VĪLIPS (1900-?), Latvijas Skautu organizācijas darbinieks
158 glab. vienības, OMF 11906-12058, OMFp 6333-6336.
Personas dokumenti: apliecības, pilnvaras, diplomi, apsveikumi.
Fotogrāfijas: Latvijas Skautu centrālā organizācija, Vircburgas bēgļu nometnes (Vācija) gaidu organizācija, latviešu skauti Memmingenes bēgļu nometnē Vācijā.
Aptver laika posmu no 1917. līdz 1962. gadam.
Dāvinājis Vilnis Vīlips (ASV) 2002. gadā.
 
Bēgļu kuģa “MASEN” ceļojums no Zviedrijas uz ASV 1950. gadā
16 glab. vienības, OMF 12199-12211, OMFp 6380-6383.
Dokumenti, fotogrāfijas, priekšmeti.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 1950. gadam.
Dāvinājis Ivars Frīdenvalds (ASV) 2002. gadā.
 
ERNESTS BROŽE (1898–1994), trimdas sabiedriskais darbinieks
154 glab. vienības, OMF 12924-13042.
Personas dokumenti – karaklausības apliecība, biedra kartes, pilnvaras, diplomi, bēgļu nometnē “Valka” (Vācijā) izsniegtie dokumenti.
 
Fotogrāfijas: bēgļu nometne “Valka”.
Aptver laika posmu no 1918. līdz 1983. gadam.
Dāvinājusi Valda Lēvenšteina (ASV) 2003. gadā.
 
ALTGARGES BĒGĻU ( DISPLACED PERSONS ) NOMETNE VĀCIJĀ
63 glab. vienības, OMF 13203-13266.
Fotogrāfijas: Altgarges bēgļu nometnes sadzīve, kultūra, izglītība.
Aptver laika posmu no 1947. līdz 1949. gadam.
Dāvinājis Egons Andersons (Lielbritānija) 2003. gadā.
 
ALTGARGES BĒGĻU ( DISPLACED PERSONS ) NOMETNE VĀCIJĀ
1 glab. vienība, OMF 13407.
Fotoalbums: Altgarges bēgļu nometnes sadzīve un kultūras dzīve; bēgļi ceļā uz Kurzemi un Vācijā.
Aptver laika posmu no 1945. līdz 1947. gadam.
Dāvinājis Andrejs Jansons (ASV) 2003. gadā.
 
BĒRZIŅU ĢIMENE
140 glab. vienības, OMF 13408-13417.
Sarakste: vēstules no radiniekiem un paziņām Padomju Latvijā Bērziņu ģimenei Mičiganā (ASV).
Aptver laika posmu no 1946. līdz 1974. gadam.
Dāvinājis Valdis Bērziņš (Latvija) 2003. gadā.
 
Sastādījusi Latvijas Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja Taiga Kokneviča.
 

 
 


uz sākumu

 


uz augšu