Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

LATVIJAS SPORTA MUZEJS
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050
Tālr, 67225127, 67211365, fakss: 67225127, e-pasts: sportmuz@apollo.lv

 
4 GLAB. VIENĪBAS, INV. NR. LSM 14. 064-14. 066, LSMp 842
Ieejas biļetes: Olimpiādes spēles (Melburna, Barselona).
Videokasete: Austrālija – divkāršais galamērķis.
Aptver laikposmu no 1956.–1992. gadam.
Dāvinājis Gunārs Bērzzariņš (Austrālija), 2004. gadā.
 
11 GLAB. VIENĪBAS, INV. NR. LSM 14. 146-14. 155, LSMp 844
Lakats: XII Olimpiādes spēles, Somija.
Fotogrāfijas: Liepājas tenisisti Līvija un Ričards Šraderi, vieglatlēts Aleksandrs Sakss, vieglatlēta Viktora Bucenieka ģimene.
Medaļa: Aleksandra Saksa izcīnītā medaļa.
Aptver laikposmu no 1928.–1960. gadam.
Atsūtījusi Milda Baltiņš-Veveris (Kanāda), 2004. gadā.
 
SPORTA KLUBS „OLIMPIJA”, SIDNEJA
69 glab. vienības, inv. nr. LSM 14. 719-14. 727
Fotogrāfiju albūms: Sidnejas kausa izcīņas uzvarētājam – sporta klubam „Olimpija”, Sporta kluba „Olimpija” ielūgumi.
Programmas: Jaundienvidvelsas štata čempionāts peldēšanā, Nacionālais atklātais turnīrs basketbolā, Austrālijas čempionāts volejbolā.
Fotogrāfijas: Valdis Dušelis (basketbols), Rita Saiva (peldēšana).
Aptver laikposmu no 1955.–1975. gadam.
Dāvinājis Pēteris Pētersons (Sidneja), 2004. gadā.
 
TRIMDAS LATVIEŠU SPORTS ASV
5 glab. vienības, inv. nr. LSM 14. 728-14. 732
Piemiņas karodziņš: Kanādas Daugavu Vanagu futbola klubs,
Piemiņas vimpelis, dalībnieka karte, fotogrāfija, programma: ASV Nacionālais čempionāts volejbolā.
Laikposms: 1955. un 1956. gads.
Dāvinājis Zigurds Reineks (Klīvlenda), 2004. gadā.
 
TRIMDAS LATVIEŠU SPORTS ASV
125 glab. vienības, inv. nr. LSM 14. 819; LSMp 914/1-123
Ceļojošais kauss: Augusta Vanaga piemiņas balva basketbolā.
Fotogrāfiju albūms: I Latviešu globālās meistarsacīkstes Garezerā, Kalamazū (ASV).
Laikposms: 1976. un 1985. gads.
Dāvinājis Jānis Robiņš (ASV), 2004. gadā.
 
TRIMDAS LATVIEŠU SPORTS AUSTRĀLIJĀ
13 glab. vienības, inv. nr. LSM 14. 843-14. 853, LSMp 940-941
Ieejas biļetes: Olimpiādes spēles (Melburna, Barselona, Atlanta, Sidneja).
Suvenīrs – aploksne: Olimpiādes spēles (Melburna).
 
Suvenīrs – maisiņš: Olimpiādes spēles (Sidneja).
Labvēļa karte: Latviešu Sporta Padomes Trimdā Prezidija sporta labvēļa karte.
Biedra karte: Adelaidas latviešu sports.
Aptver laikposmu no 1950.–2000. gadam.
Dāvinājis Gunārs Bērzzariņš (Austrālija), 2005. gadā.
 
ALĪ STRUNKE (1925–2005), basketbols
20 glab. vienības
Laikraksts: „Latvju Sports”.
Sarakste: Alī Strunkes sarakste ar Latvijas un Zviedrijas olimpiskajām komitejām.
Aptver laikposmu no 1947. gada līdz 20. gs. 90. gadiem.
Dāvinājis Alī Strunke (Zviedrija), 2004. gadā.
 
JURIS PŪCE, vieglatlētika
5 glab. vienības
Jura Pūces medaļas.
Aptver laikposmu no 1965.–1970. gadam.
Dāvinājusi Aina Selga (Kanāda), 2004. gadā.
 
SPORTA KLUBS „OLIMPIJA”, (SIDNEJA)
4 glab. vienības
Sidnejas sporta kluba „Olimpija” izcīnītā balva – albūms; ielūgumi.
Brošūra: Kārļa Ērgļa atmiņas.
Aptver laikposmu no 20. gs. 50. gadiem līdz 2003. gadam.
Dāvinājis Raimonds Krauklis (Austrālija), 2004. gadā.
 
SPORTA KLUBS “ BALTIKA”, “ TĀLAVA”, JAUNEKĻU KRISTĪGĀ SAVIENĪBA, STOKHOLMA
Šķīvis: sporta kluba „Baltika” 30 gadu jubilejas turnīrs.
Protokoli: sporta kluba „Tālava” protokoli.
Sarakste: saistībā ar trimdas basketbolu.
Pārskats par Stokholmas Jaunekļu Kristīgās savienības darbību.
Laikposms: 20. gs. 70., 80. gadi.
Dāvinājis Andrievs Eiche (Latvija), 2006. gadā.
 
KRISTAPS KEGGI (dz. 1934), airēšana
12 glab. vienības
K. Keggi dāvinātās medaļas; informatīvi materiāli, žurnālu, laikrakstu izgriezumi, bukleti un fotogrāfijas saistībā ar K. Keggi ģimeni.
Aptver laikposmu no 20. gs. 50. gadiem līdz 2006. gadam.
Dāvinājis Kristaps Keggi (ASV), 2006. gadā.
 
AIVARS PĀVULIŅŠ, vieglatlētika
91 glab. vienības
Aivara Pāvuliņa izcīnītās balvas – kauss, plaketes, medaļas.
Diplomi; laikraksts; emblēma.
Fotogrāfijas: Aivara Pāvuliņa portreti, sporta gaitas.
Apģērbs: Aivara Pāvuliņa sporta jaka un sporta krekls.
Aptver laikposmu no 20. gs. 50. gadiem līdz 2005. gadam.
Dāvinājusi Dzidra Lukss (Latvija), 2006. un 2007. gadā.
 
KĀRLIS BĪLESKALNS (1909–1976), svarcelšana
Kārļa Bīleskalna kauss, sporta godalgas un nozīmes, fotogrāfijas, dzejoļu grāmata; zīmējums, laikraksta izgriezums.
Aptver laikposmu no 20. gs. 30.–80. gadiem.
Dāvinājusi Vaira Golde (Latvija), 2008. gadā.
 
SPORTA BIEDRĪBA “ BALTIC”, ZVIEDRIJA
Balvas, medaļas, nozīmes, vimpeļi, vairogs, dokumenti (statūti, protokoli): sporta biedrības “ Baltic” darbība.
Aptver laikposmu no 20. gs. 50.–80. gadiem.
Dāvinājis Ilgvars Gūtmanis (Zviedrija), 2008. gadā.
 
NIKOLAJS SEGLENIEKS (1908–1988), sporta žurnālists
18 glab. vienības
Manuskripts: Nikolaja Seglenieka manuskripts “ Stadiona stāsti”.
Dokumenti, žurnāls, laikrakstu izgriezumi: saistīti ar Nikolaju Seglenieku.
Aptver laikposmu no 1938.–1988. gadam.
Dāvinājis Konrads Griķītis (ASV), 2008. gadā.
 
TRIMDAS LATVIEŠU SPORTS LIELBRITĀNIJĀ
11 glab. vienības
Diplomi: Svarcēlāja Kārļa Bīleskalna diplomi.
 
Rokraksti: Alfons Freimanis, Daugavas Vanagu fonda sports Lielbritānijā; Purmalis, sporta kopa “ Banga” Lielbritānijā.
Fotogrāfijas un vēstule: saistībā ar Kārli Smiltēnu (vieglatlētika, riteņbraukšana).
Aptver laikposmu no 1929.–1989. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Latvija), 2008. gadā.
 
Sastādījusi Latvijas Sporta muzeja galvenā krājuma pārzine Solvita Freimane.
 
 
 

 


uz sākumu

 


uz augšu