Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJS
Palasta iela 4, Rīga, LV-1050
67211358, 67356703, fakss: 67210226
direkt@rigamuz.lv, gresnais@rigamuz.lv

 
KĀRLIS MASĪTIS (1890–1944), tālbraucējs kapteinis, locis
45 glab. vienības, uzskaites nr. JIII 5861-5864; JII 2985-3025
Personas dokumenti: Mangaļu jūrskolnieka liecības un apliecības; apliecinājumi par dienestu uz kuģiem; kara klausības apliecinājumi; loču un ostas kapteiņa dienesta apliecības; Latvijas Jūrniecības departamenta ierēdņa apliecības; Latvijas Tālbraucēju kapteiņu biedrības, Latvijas Glābšanas biedrības uz ūdeņiem u. c. biedrību biedra kartes; izziņas par atalgojumu; autobiogrāfija.
Fotogrāfijas: Kārlis Masītis, viņa ģimene un kuģi.
Materiāli attiecas uz 20. gs. pirmo pusi (1909-1944).
Dāvināja Maruta Masītis (Kārļa Masīša mazmeita), dzīvo Kanādā, 2004. gadā.
 
 
ANDREJS JANOVSKIS (1886–1940), tālbraucējs kapteinis
4 glab. vienības, uzskaites nr. JII 3079-3180; JI 1336-1337
Memoriālie priekšmeti: pulkstenis, medaļa.
Radošie dokumenti: atmiņu pieraksti.
Materiāli attiecas uz 20. gs. sākumu.
Dāvināja Sarmīte Janovska (Andreja Janovska vedekla), dzīvo Lielbritānijā, 2005. gadā.
 
ALEKSANDRS LAIME (1911–1994), bij. rīdzinieks, džungļu vientuļnieks (Venecuela)
Fotogrāfiju kolekcija: 161 glab. vienība, uzskaites nr. VRVMp 51544/1-161
Fotofilmu kolekcija: 4 glab. vienības, uzskaites nr. VRVMp 51545/1-4
Fotogrāfijas: A. Laimes māja Venecuelas džungļos, A. Laimes radinieki, draugi, tūristu grupas pārgājienos, dabas skati.
fotofilmas: Venecuelas dabas skati.
Aptver laikposmu no 1940. līdz 1990. gadam.
Dāvinājis Ēriks Dzenis (Venecuela, Karakasa) 2004. gadā.
JĀNIS MEŽAKS, laikraksta “Latvija Amerikā” redaktors (Kanāda)
Sīkiespieddarbu kolekcija: 2 glab. vienības, uzskaites nr. VRVM 179514; VRVM 179515
Juridisko un fizisko personu dokumentu kolekcija: 1 glab. vienība, uzskaites nr.
VRVM 179516
Sīkiespieddarbi: Jāņa Mežaka vizītkarte, piezīmju lapiņa – Latvijas Kredītu b-ba Kanādā.
Sarakste: J. Mežaka vēstule RVKM Numismātikas un dārgmetāla nodaļas vadītājai M. Eihei. 2006. gads
Dāvinājis Oskars Zilvers (Kanāda) 2006. gadā.
 
DACE MARGA (dz. 1948), fotogrāfe (ASV, Pensilvānijas štats)
33 glab. vienības, uzskaites nr. LFM 6351/1 – 32; LFM 6352
Fotokopijas no kolekcijas ar nosaukumu “Kompozīcija ar gaismu”. Fotografēts 1990.
gadā, kopētas 1997. gadā.
Dāvinājusi Dace Marga 2004. gadā.
 
Sastādījusi Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora vietniece krājuma darbā Guna Resnais, Zigrīda Ciematniece, Inga Litvina un Ilze Bernsone.
 
 


 


uz sākumu

 


uz augšu