Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN DIZAINA MUZEJS
Skārņu ielā 10/20, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr: + 371 67227833; +371 67830901; fax: +371 67830916
E-pasts: dlmm@apollo.lv; dlmm.velta@ml.lv

2004. gads.

12 porcelāna un keramikas priekšmeti saņemti kā dāvinājums no Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajā karalistē. (Dāvinājuma vēstule Nr. 01-149A.)
Priekšmeti no sūtņa Kārļa Zariņa meitas Marie-Annas Zariņas mantojuma, kuru nodošana muzejam notikusi ar Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā un Daugavas Vanagu organizācijas atbalstu.
Inv. Nr. DLM/K 4566-4577.

2005. gads.

Jānis Riduss (1894–1973, ASV) – Dekoratīvs šķīvis. Saņemts kā dāvinājums no Beatrises Reveliņš (ASV). Dāvinājuma vēstule no 21. 06. 2005.
Inv. Nr. DLM/M-950.

Osvalds Grīns (1908–2002) (ASV) 3 (trīs) rotaslietas – (2 kaklarotas, 1 sakta). Saņemts kā dāvinājums no Astras Grīns Reveliņš (ASV). Dāvinājuma vēstule 5. 07. 2005. Inv. Nr. DLM/M 951-953.

Jūlijs Madernieks – Paklājs. Saņemts no Valsts Prezidenta kancelejas caur Latvijas Republikas vēstniecību Berlīnē. Dāvinājis: Jergs Fībelkorns (Vācija). Vēstule 23. 03. 2005.
Inv. Nr. DLM/T-1727.

Juris Mednis (dz. 1937), (ASV) – Plastmasas pudeles dizaina paraugs. Saņemts kā dāvinājums no autora – Jura Medņa (ASV). Dāvinājuma vēstule 16. 09. 2005.
Inv. Nr. DLM/D-1.

2006. gads.

Juris Mednis (dz. 1937), (ASV) – 21 (divdesmit viens) priekšmets – autora radītie plastmasu pudeļu dizaina paraugi. Saņemts kā dāvinājums no autora – Jura Medņa (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 6 2. 05. 2006.
Inv. Nr. DLM/D 3(1-2); 4(1-2), 5(1-2), 6(1-4), 7(1-2), 8(1-3), 9(1-4), 10(1-2), 11.

Alfons Eimanis (1899–1979), (ASV) – Dekoratīvs kauss. Saņemts kā dāvinājums no Astras Reveliņš (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 7., 2. 05. 2006.
Inv. Nr. DLM/KO-476.

Rūdolfa Heimrāta (1926–1992) batika „Tu esi mans patvērums”. Saņemta kā dāvinājums no Andreja Gravas (Anglija). Dāvinājuma līgums Nr. 8., 11. 05. 2006.
Inv. Nr. DLM/T-1734.

11 (vienpadsmit mākslas darbi): t. sk. 6 (sešas) tekstilijas, ko pēc Arvīda Soduma, Anša Cīruļa, Jēkaba Bīnes un nezināma mākslinieka metiem izpildījuši Sergejs (dz. 1918) un Lidija Beklaševi (dz. 1918); 3 (trīs) spilvena pārvalkus, 2 (divus) pārus dūraiņu. Saņemts kā dāvinājums no Sergeja Beklaševa (Austrālija). Dāvinājuma līgums Nr. 10., 28. 06. 2006.
Inv. Nr DLM/T 1736-1750.

Māra Skujeniece (Nīderlande, dz. 1973) – Porcelāna trauku komplekts. Autores, Māras Skujenieces (Nīderlande) dāvinājums. Dāvinājuma līgums Nr. 15., 15. 08. 2006. Inv. Nr. DLM/D 19- 24

Aleksandra Dzērvīte (1904–1996), (Kanāda) – Izšūta sedziņa. Dāvinājusi Anna Vilma Jeruma (Latvija). Dāvinājuma līgums Nr. 20., 27. 09. 2006.
Inv. Nr. DLM/T-1757

2007. gads.

Jānis Riduss (1894–1973, ASV) – Dekoratīvs šķīvis. Dāvinājusi Ņina Alīde Ziediņš (dz. 1926), (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 3., 8. 06. 2007.
Inv. Nr. DLM/M-964.

Juris Mednis (dz. 1937), (ASV) – Divdaļīga pudele. Saņemts kā dāvinājums no autora – Jura Medņa (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 7., 7. 12. 2007.
Inv. Nr. DLM/D 27-28.

Jānis Riduss (1894–1973), (ASV) – Dekoratīvi šķīvji (3 gab. ). Saņemts kā dāvinājums no Sergeja Beklaševa (Austrālija). Dāvinājuma līgums Nr. 10., 24. 07. 2007.
Inv. Nr DLM/M 965-967.

2008. gads.

Miķelis Lenbergs (ASV) – Koka šķīvis un svečturis. Dāvinājusi Ņina Alīde Ziediņš (dz. 1926), (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 11., 27. 05. 2008.
Inv. Nr. DLM/KO 481-482.

Jānis Riduss (1894–1973), (ASV) – Dekoratīvi šķīvji (5 gab. ). Dāvinājusi Ņina Alīde Ziediņš (ASV, dz. 1926). Dāvinājuma līgums Nr. 12., 27. 05. 2008.
Inv. Nr. DLM/M- 971-975.

Anna Graudiņa (ASV) – Divas vāzes Dāvinājusi Ņina Alīde Ziediņš (dz. 1926), (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 13., 27. 05. 2008.
Inv. Nr. DLM/K 4681-4682.

Anna Graudiņa (ASV) – Vāze un ziedu trauks. Dāvinājusi Ņina Alīde Ziediņš (dz. 1926), (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 16a., 17. 07. 2008.
Inv. Nr. DLM/K 4683-4684.

Nezināma trimdas autora sienas sega . Dāvinājusi Ņina Alīde Ziediņš (dz. 1926), (ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 16a 17. 07. 2008.
Inv. Nr. DLM/T-1777.

Lilija Klucis (dz. 1910), (ASV) – 4 (četras) sedziņas. Autores rokdarbi – izšuvumi. Dāvinājusi Lilija Klucis. Dāvinājuma līgums Nr. 17., 10. 11. 2008.
Inv. Nr. 1779-1782.

Jūlijs Straume, Elvīra Staprāns – Paklājs. Dāvinājusi Alda Staprāne-Medne (ASV, šobrīd dzīvo Rīgā). Dāvinājuma līgums Nr. 18., 17. 07. 2008.
Inv. Nr. 1783.

18 (astoņpadsmit) mikrofonu modeļus, 1 pastiprinātāja modeli, 1 mikrofona kabeli, ko ražojusi firma “ Blue Microphones ” (ASV), dāvinājis kompānijas pārstāvis Mārtiņš Saulespurēns (dz. 1943, Rīgā, dzīvo un strādā Latvijā un ASV). Dāvinājuma līgums Nr. 15 3. 06. 2008.
Inv. Nr. DLM/D 45-64.

 

Sastādījusi Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja direktores vietniece krājuma darbā Velta Raudzepa.


uz sākumu

 


uz augšu