Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

GULBENES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Brīvības iela 10, LV – 4401
Tālr. 64473098, mobilais tālr. 26128984, fakss 64473098, e-pasts: muzejs@gulbene.lv

Gulbenes vēstures un mākslas muzejā 2006. gadā krājumā ierakstīti ārzemēs dzīvojošo bijušo gulbeniešu pēcteču atnestie dažādi iespieddarbi, foto, kas attiecas uz pavadīto laiku Gulbenē un arī trimdā.

Mācītāja Ādolfa Čopa meita Anda Grasis-Čops, dzīvojoša ASV, nodeva sava tēva foto no ģimenes albuma par laiku no 1936.–1944. gadam, kad tēvs kalpoja par mācītāju Gulbenes un Jaungulbenes evaņģēliski luteriskajās draudzēs. 10 vienības. Dāvinājums saņemts 2006. gada 16. februārī.
Fotopastkartes: Mācītājs Ā. Čops ar meitu, ģimeni un otru Gulbenes ev. -lut. draudzes mācītāja Alfrēda Cimdiņa ģimeni. 1940., 1942. gads. GVMM 21155-21156.
Fotogrāfijas: Mācītājs Ā. Čops, ar meitu, ar ģimeni. 1940. gads. GVMM plg. 3736, 3737, 3738, 3739.
Iespieddarbi: Kopijas no dažādiem trimdas izdevumiem par Ā. Čopa darbību trimdā Kanādā latviešu nometnē Sidrabenē no 1969.,1985. un 1988. gadā. GVMM plg. 3741/1-3

Lūcijas Caukas saglabātie iespieddarbi par skolas gaitām Gulbenē un kultūras pasākumiem trimdā Altgarges latviešu nometnē Vācijā. Nodevusi viņas meita Evita Liepiņa, tagad dzīvo Latvijā, Alūksnes rajona Kalncempju pagastā, dzimtas mājās.
14 vienības. Dāvinājums saņemts 2006. gada 23. oktobrī.
Dokumenti: Gulbenes pilsētas tautskolas liecība par 1942. /43. m. g. GVMM 21321.
Dokuments: Gulbenes pilsētas tautskolas liecība par 1943. /44. m. g. GVMM 21322.
Programma: Tautas palīdzības Gulbenes pilsētas apriņķa rīkotais 1. bērnu rīts 1944. gada 2. janvārī. GVMM 21323.
Programma: Tautas palīdzības Gulbenes pilsētas apriņķa rīkotais 2. bērnu rīts 1944. gada 20. februārī. GVMM 21324.
Programma: Altgarges latviešu nometnes nacionālās komitejas Izglītības un Sabiedrisko lietu daļas rīkotie pasākumi. L. Cauka režisējusi priekšnesumus. GVMM 21325/1-4.
Programma: Altgarges latviešu nometnes rīkotie bērnu svētki. L. Cauka režisējusi priekšnesumus. GVMM 21326, 21327, 21328, 21329, 21330, 21331.

 

Sastādījusi Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājuma nodaļas vadītāja Zane Biseniece


uz sākumu

 


uz augšu