Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

KULDĪGAS NOVADA MUZEJS
Pils iela 5, Kuldīga, LV – 3300
tālr. 63350179, 63322364, fakss 63350112, e-pasts: kuldigasmuzejs@inbox.lv

 

Arturs Langmanis ( dz. 1921), skolotājs, leģionārs, mākslinieks
83 glabāšanas vienības, fonda Nr. KNM 39153 – 39156, KNM Plg. M-788 – 866
83 glabāšanas vienībās ir ietverti grafikas darbi un reprodukcijas ar A. Langmaņa darbiem, kuros redzami portreti, pilsētas ainavas, ilustrācijas dažādiem dzejoļu krājumiem, plakāti un dažāda satura zīmējumi, kas tikuši ievietoti dažādos trimdas izdevumos.
Aptver laika posmu no 1946. līdz 2000. gadam.
Dāvinājis Arturs Langmanis 2006. gadā ar noteikumu, ka daļa darbu tiks patstāvīgi eksponēti muzejā.

 

Arturs Langmanis ir dzimis 1921. gada 30. novembrī Cīravā, beidzis Jelgavas skolotāju institūtu, neilgi strādājis par skolotāju Aizputē, kā leģionārs nokļuvis frontē, padevies amerikāņu gūstā, cietis badu un salu Beļģijā, Cēdelgēmas nometnē, kur lupatās ietītām rokām zīmējis ilustrācijas latviešu dzejas izlasei. 1945. gadā piedalījies Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanā, vairākus gadus pavadījis bēgļu nometnē Vācijā, aizceļojis uz ASV, studējis komerciālo mākslu Berklejā, Kalifonijā, kur strādājis par reklāmas mākslinieku. Pēc aiziešanas pensijā atgriezies dzimtenē.

 

Sastādījusi Kuldīgas novada muzeja galvenā pētnieciskā darba speciāliste Jolanta Mediņa


uz sākumu

 


uz augšu