Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs js

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJS
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, LV- 4600
Tālr. 646 22464, fakss 646 22778, e-pasts: latgmuzejs@tvnet.lv

 

JĀNIS GAILIS (1903–1975), mākslinieks, pedagogs (ASV)
Jāņa Gaiļa gleznas.
9 vienības, inv. Nr. 28389-28397.
Aptver laika posmu no 1940.–1960. gadam.
Dāvinājusi Vineta Mača (ASV) 2006. gadā.

Diapozitīvi ar J. Gaiļa gleznu attēliem.
29 vienības palīgkrājumā, inv. Nr. 8477-8479
J. Gaiļa gleznu fotoreprodukcijas.
Albūms „Jānis Gailis”, J. Siliņa teksts, melnbaltas un krāsainas reprodukcijas. 1948. gads.
Mape „Jāņa Gaiļa arhīva materiāli” (darbu saraksti, preses izgriezumi).
Aptver laika posmu no 1948.–1975. gadam.
Dāvinājusi Vineta Mača (ASV) 2006. gadā.

Materiāli par gleznotāju J. Gaili: fotogrāfijas, iespieddarbi, mākslas albūmi, J. Gaiļa zīmējumi, skices un gleznas.
21 vienības, inv. Nr. 28449-28468.
Aptver laika posmu no 1930.–1977. gadam.
Dāvinājusi Biruta Lazdiņš (Kanāda) 2006. gadā.

Materiāli par gleznotāju J. Gaili: fotogrāfijas, iespieddarbi, J. Gaiļa zīmējumi un skices.
65 vienības palīgkrājumā, inv. Nr. 8643-8663.
Aptver laika posmu no 1930.–1975. gadam.
Dāvinājusi Biruta Lazdiņš (Kanāda) 2006. gadā.

Mākslinieka Jāņa Gaiļa glezna.
1 vienība palīgkrājumā, inv. Nr. 8864.
Laika posms: 20.gs. 60 gadi.
Dāvinājis Manfrēds Zīverts (ASV) 2006. gadā.

Mākslinieka Jāņa Gaiļa glezna.
1 vienība, inv. Nr. 28472.
Laika posms: 1944. gads.
Dāvinājis Manfrēds Zīverts (ASV) 2006. gadā.

Mākslas albums un aplokšņu komplekti ar J. Gaiļa reprodukcijām.
7 vienības, inv. Nr. 28473-28474.
Aptver laika posmu no 1971.–1974. gadam.
Dāvinājis Arnolds Terins (ASV) 2006. gadā.

Iespieddarbi par J. Gaili, mape „Informācija par gleznotāju J. Gaili”, sakārtojis Arnolds Terins.
4 vienības palīgkrājumā, inv. Nr. 8665-8668.
Aptver laika posmu no 1974.–2005. gadam.
Dāvinājis Arnolds Terins (ASV) 2006. gadā.

Mākslinieka Jāņa Gaiļa glezna.
1 vienība, inv. Nr. 28747.
Laika posms: 20. gs . 70 gadi.
Dāvinājusi Lūcija Zirnis (ASV) 2008. gadā.

RUNTORTAS MUIŽAS VĒSTURE (Ludzas rajons Zvirgzdenes pagasts)
1 vienība, palīgkrājumā, inv. Nr. 8584.
Apraksts „Pa senču pēdām”, autore Olga Akenbergs, 46 lpp., ilustrēts, datorizdruka.
Aptver laika posmu no 19.–20 gs.
Dāvinājusi Olga Akenberga (ASV) 2006. gadā.

JĀZEPS SIVGALIS (1899–1941), ierēdnis (grāmatvedis mežsaimniecībā), komunistiskās varas upuris, nomocīts čekas pagrabos
3 vienības, inv. Nr. 28433-28435
Jāzepa Sivgaļa dēla Pētera Sivgaļa gleznas.
Aptver laika posmu no 1935. –2005. gadam.
Dāvinājusi Regīna Hauga (ASV) 2006. gadā.

10 vienības palīgkrājumā, inv. Nr. 8621-8630
Jāzepa Sivgaļa meitas Regīnas Haugas un dēla Pētera Sivgaļa savāktie materiāli par čekas pagrabos nogalināto Jāzepu Sivgali, materiāli par Sivgaļu ģimeni pirms Otrā pasaules kara un viņu dzīvi trimdā: fotogrāfijas un atmiņas.
Aptver laika posmu no 1936. –2005. gadam.
Dāvinājusi Regīna Hauga (ASV) 2006. gadā.

ROMERU DZIMTAS VĒSTURE
5 vienības, inv. Nr. 28775:1-28775:5
Dr. Henrija S. de Romera vēsturiskais pētījums 5 sējumos par Romeru dzimtu no 1558. –1948. gadam, tās darbību Latgalē no 1811.–1939. gadam.
Aptver laika posmu no 1558. –1948. gadam.
Pirkums no Dr. Henrija S. de Romera (Kanāda) 2008. gadā.

1 vienība palīgkrājumā, inv. Nr. Plg 9013
Annas Soltanes Romeres akvareļa reprodukcija.
Oriģināldarbs tapis 1939. gadā Rēzeknes apriņķa anopoles muižā.
Dāvinājis Dr. Henrijs S. de Romers (Kanāda) 2008. gadā.

Muzeja zinātniskajai lasītavai dāvinātas 34 trimdā izdotās grāmatas.
Dāvinājusi Daugavas Vanagu Halifaksas nodaļas bibliotēka Lielbritānijā 2008. gadā.

 

Sastādījušas Latgales kultūrvēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Silvija Ribakova un krājuma nodaļas vadītāja Renāte Vancāne.

 


uz sākumu

 


uz augšu