Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs js

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

LATVIJAS ARHITEKTŪRAS MUZEJS
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālr. 7220779, e-pasts: ilze. martinsone@mantojums.lv

 
MAKSIS KRĀDZIŅŠ (1900–1964), arhitekts (Austrālija)
6 glab. vienības, Lieta K3.
Personas dokumenti: īss Makša Krādziņa darbības apraksts.
Fotogrāfijas: Maksis Krādziņš, projektu skices.
Aptver laika posmu no 20. gs. 20. gadiem līdz 1964. gadam.
Dāvinājis Valdis Krādziņš (Austrālija) 2008. gadā.
 
PAULIS RAIMONDS DERMANIS (dz.1932), arhitekts (ASV)
31 glab. vienība, Lieta D14.
Radošie dokumenti: projektu skices un paskaidrojuma raksti.
Fotogrāfijas: P. R. Dermaņa realizētie projekti.
Aptver laika posmu no 1960. līdz 2008. gadam.
Dāvinājis Paulis Raimonds Dermanis 2008. gadā.
 
RAIMONDS SLAIDIŅŠ (1927–2009), arhitekts (ASV)
65 glab. vienības, Lieta S41.
Radošie dokumenti: oriģinālzīmējumi un skices, sertifikātu kopijas.
Fotogrāfijas: Slaidiņa zīmēto celtņu fotoreprodukcijas.
Aptver laika posmu no 1958. līdz 1989. gadam.
Dāvinājis Raimonds Slaidiņš 2008. gadā.
 
OJĀRS BĪSKAPS (1921–2006), arhitekts (Kanāda)
6 glab. vienības, Lieta B126.
Radošie dokumenti: zīmējumu kopijas.
Personas dokumenti: mazbērnu sūtītā sēru ziņa par Ojāra Bīskapa aiziešanu mūžībā 2006. gada 21. decembrī.
Aptver laika posmu no 20. gs. 40. gadiem līdz 2006. gadam.
 
PĀVILS DREIMANIS (1895–1953), arhitekts (Austrālija)
1 glab. vienība, Lieta D3.
Personas dokumenti: Rīgas Pilsētas būvju valdes darbinieku apsveikums.
1936. gads.
Dāvinājusi Laima Bērziņa (Latvija, Rīga) 2008. gadā.
 
VITOLDS JAUNKALNS, arhitekts (Kanāda)
10 glab. vienības, Lieta J24.
Radošie dokumenti: V. Jaunkalna vadītā arhitektu biroja projektu saraksts ar attēliem.
Fotogrāfija: V. Jaunkalns.
 
JĀNIS KRAVIS (1935), arhitekts (Kanāda)
4 glab. vienības, Lieta K114.
Radošie dokumenti: kserokopijas no J. Kravja rakstiem žurnālā “ Canadian Facility Management and Design”.

 
JĀNIS MANFRĒDS SARMA (1909–2006), arhitekts (Zviedrija)
190 glab. vienības, Lieta S42.
Radošie dokumenti: zīmējumi un projektu skices – kopijas un oriģināldarbi.
Personas dokumenti: dažādas ziņas par J. M. Sarmu, diploma noraksts.
Sarakste: J. M. Sarmas vēstules rokrakstā un mašīnrakstā.
Aptver laikposmu no 20. gs. sākuma līdz 2006. gadam.
 
ĀDOLFS VILMANIS (1904–1991), arhitekts (Kanāda)
9 glab. vienības, Lieta V4.
Radošie dokumenti: A. Vilmaņa albumi “ Latvju raksti intarsijā”, kompaktdiski „Latvju raksti intarsijā”.
Sarakste: meitas Itas Ozols vēstule Arhitektūras muzeja vadītājam 2005. gadā.
Fotogrāfijas: Ā. Vilmanis.
Aptver laikposmu no 20. gs. sākuma līdz 2005. gadam.
Saņemts no Itas Ozols 2005. gadā.
 
Sastādījusi Latvijas Arhitektūras muzeja galvenā krājuma glabātāja Dace Kaprāne.
 
 
 
 


uz sākumu

 


uz augšu