Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs js

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS
K. Valdemāra iela 10a, Rīga LV-1050
Tālr. 67325051, fakss 67357408, e-pasts: lnmm@lnmm.lv Ludmila.Neimiseva@lnmm.lv

 
VILHELMS PURVĪTIS (1872–1945). Gleznotājs.
VALDEMĀRS TONE (1892–1958). Gleznotājs (Lielbritānija).
ARVĪDS EGLE (1905–77). Gleznotājs.
JANIS ROZENTĀLS (1866–1917). Gleznotājs.
TEODORS ZAĻKALNS (1876-1972). Tēlnieks.
6 glab. vienības. Inv. nr. VMM GL-5881, 5882, 5883, AG-3952, 3953, S-1228.
Gleznas, skulptūra.
Latvijas valsts sūtņa Kārļa Zariņa, vēlāk viņa meitas Marie-Annas Zariņas īpašums.
Saņemts no Latvijas Republikas vēstniecības Londonā 2004. gadā.
 
VERONIKA JANELSIŅA (1910–2001). Gleznotāja (ASV)
35 glab. vienības. Inv. nr. VMM PK-2751-2784, 2820.
Gleznas.
Saņemts no Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda pilnvarotas personas Gvido Augusta (ASV) 2004. gadā.
 
ANŠLAVS EGLĪTIS (1906–1993). Rakstnieks, gleznotājs (ASV)
10 glab. vienības. Inv. nr. VMM PK-2785-2794.
Gleznas un akvareļi.
Saņemts no Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda pilnvarotas personas Gvido Augusta (ASV) 2004. gadā.
 
JURIS ALEKSANDRS KAĶIS (dz. 1938). Gleznotājs (ASV)
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AG-3510.
Glezna.
Dāvinājis autors Juris Aleksandrs Kaķis (ASV) 2004. gadā.
 
Mākslas grāmatas un žurnāli, dažādi.
23 glab. vienības. LNMM bibliotēkā.
Atsūtījuši Lalita un Valdis Muižnieki (ASV) 2005. gadā.
 
VISVALDIS BOKALDERS (1914 -?). Arhitekts, gleznotājs (Zviedrija).
2 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG-3955, 3956.
Gleznas.
Dāvinājusi Gerda Bokaldere (Zviedrija) 2005. gadā.
 
NIKLAVS STRUNKE (1894–1966). Gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs.
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AG-3971.
Glezna.
Dāvinājusi Olita Fridén ( Zviedrija) 2005. gadā.
 
MARIJA INDUSE-MUCENIECE (1904–1974). Grafiķe (Zviedrija).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AL-3138.
Linogriezums.
Dāvinājusi Olita Fridén ( Zviedrija) 2005. gadā.
 
ALISE KALNIŅA (1908- ? ). Gleznotāja (Kanāda).
4 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG-3996, 3997, 3998, 3999.
Gleznas.
Dāvinājuši Juris un Andris Padegi (ASV) 2005. gadā.
 
JURIS UBĀNS (dz. 1938). Grafiķis (ASV).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM ATL-1569.
Litogrāfija.
Dāvinājis autors Juris Ubāns (ASV) 2005. gadā.
 
ELZA DRUJA-FORŠŪ (1906–1991). Grafiķe, gleznotāja (ASV).
3 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG- 4070, 4071, 4072.
Gleznas.
35 gleznas nodotas Latvijas Valsts arhīvam un Jēkabpils vēstures muzejam.
Dāvinājusi Benita Cīrule (ASV) ar Ņujorkas latviešu Ev.-Lut . draudzes starpniecību 2006. gadā.
 
FRIDRIHS MILTS (1906–1993). Gleznotājs (ASV).
2 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG-4073, 4074.
Gleznas.
 
VOLDEMĀRS BRANTS (ziņu nav) (ASV).
2 glab. vienības. Inv. nr. VMM PK-3380, 3381.
Gleznas.
 
HARIJS GRICĒVIČS (dz. 1921), grafiķis, gleznotājs, dekorators (ASV).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AZ-938.
Oriģinālzīmējums.
 
OĻĢERTS ĀBELĪTE (1909–1972), grafiķis (Latvija).
4 glab. vienība. Inv. nr. VMM AL-3140, 3141, 3142, 3143.
Kokgrebumi.
No Elzas Ķezberes kolekcijas (ASV) nodevusi mākslas zinātniece Eleonora Šturma (ASV) 2006. gadā.
 
JURIS SOIKANS (1920–1995), gleznotājs, grafiķis, pedagogs, mākslas zinātnieks (Vācija).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AA-1515.
Akvarelis.
Dāvinājusi Eiženija Grava (Austrālija) 2006. gadā.
 
JĀNIS ZUNTAKS (1906–1984), gleznotājs (Kanāda).
4 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG – 4150, 4151, 4152.
Gleznas, LMA diploms.
Dāvinājuši Vija Zuntaka-Bērziņa, Eva un Andris Bērziņi (ASV), Alvis Zuntaks (Kanāda) 2006. gadā.
11 gleznas nodotas Liepājas muzejam, Okupācijas muzejam, Latvijas Valsts arhīvam, privātajam muzejam „Blankenfelde”.
Dāvinājis Alvis Zuntaks (Kanāda) 2006. gadā.
 
AUGUSTS ANNUSS (1893–1984), gleznotājs (ASV).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AG-4149.
Glezna.
Dāvinājis Jānis Laimdots Melbārdis (Kanāda) 2006. gadā.
 
VILHELMS PURVĪTIS (1872–1945), gleznotājs.
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM GL-5938.
Glezna.
Dāvinājusi Ilze Zīverte (Zviedrija) 2006. gadā.
 
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM GL-5960.
Glezna.
Dāvinājis John Skudra (Vācija) 2006. gadā.
 
VALDEMĀRS TONE (1892–1958). Gleznotājs (Lielbritānija)
42 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG-4157-4196, VMM AZ-987, VMM PK-4425.
 
Gleznas, ogles zīmējums.
Dāvinājusi Aina Tone- Baker (Lielbritānija) 2006. gadā.
1 glab. vienība. Inv nr. VMM AG-4172.
Glezna.
Dāvinājis Valdis Dolietis (Zviedrija) 2007. gadā.
 
IMANTS LAUGALIS (dz. 1922). Gleznotājs (Lielbritānija).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AG-4221.
Glezna.
Dāvinājis autors I. Laugalis (Lielbritānija) 2007. gadā.
 
JĀNIS LŪKASS VINTERS (dz. 1935). Grafiķis (ASV).
6 glab. vienības. Inv. nr. VMM AO-3030, 3031, 3032, 3033, AL-3155, 3156.
Grafikas lapas.
Dāvinājis autors Jānis Lūkass Vinters (ASV) 2007. gadā.
 
LELDE VINTERS-ORE (dz. 1937). Grafiķe (ASV).
2 glab. vienības. Inv. nr. VMM AA-1519, 1520.
Akvareļi.
Dāvinājusi autore Lelde Vinters-Ore (ASV) 2007. gadā.
 
MARIJA INDUSE-MUCENIECE (1904–1974). Grafiķe (Zviedrija)
2 glab. vienības. Inv. nr. VMM AO-3026, 3027.
Grafikas lapas.
Dāvinājis Magnus Edling (Zviedrija) 2007. gadā.
 
JĀNIS KALMĪTE (1907–1996). Gleznotājs (ASV).
3 glab. vienības. Inv. nr. VMM AG-4272, 4273, 4274.
Gleznas.
Dāvinājusi mākslinieka meita Lelde Alīda Kalmīte (ASV) 2007. gadā.
 
ARNOLDS SILDEGS (1915–2003). Gleznotājs, mākslas zinātnieks (ASV).
1 glab. vienība. Inv. nr. VMM AG-4212.
Glezna.
Arnolda un Helēnas Sildegu vārdā dāvinājis Valdis Muižnieks (ASV) 2008. gadā.
 
ULDIS ĀBOLIŅŠ (dz. 1923). Grafiķis (Austrālija).
5 glab. vienības. Inv. nr. VMM AA-1528, 1529, 1530, 1531, 1532.
Akvareļi.
Dāvinājis autors Uldis Āboliņš (Austrālija) 2008. gadā.
 
JĀZEPS GROSVALDS (1891–1920). Gleznotājs.
NIKLĀVS STRUNKE (1894–1966). Gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs.
2 glab. vienības. Inv. nr. VMM GL-5969, VMM Z-8859.
Glezna, zīmējums.
Dāvinājis Laris Strunke (Zviedrija) 2008. gadā.
 
SIGURDS VĪDZIRKSTE (1928–1974). Mākslinieks (ASV).
40 glab. vienības, ZDC lietas nr. MP-79.
Radošie dokumenti: skices, darba lapas ar aprēķiniem, foto plēves,
S. Vīdzirkstes fotoportrets.
Aptver laikposmu 1958.–1974. gadam.
Dāvinājusi māksliniece Daina Dagnija 2008. gadā.
 
Sastādījusi Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja krājuma pārzine Ludmila Neimiševa
 

 
 


uz sākumu

 


uz augšu