A

Abučs Jānis 93, 95
Abula Biruta 15
Adams-Kreicberga Kira 21
Adlers Laura 56
Aigars Pēteris (Tērmanis Herberts) 21, 41, 53
Aistara Velta 103
Aistars Ernests 103
Aistars Viestarts 62, 103
Akenbergs Olga 65
Alksne Maija 107
Alksnītis Oskars Krišs 16
Alunāne Irēne (Zalāne) 22, 47
Alunāns Aleksandrs 22, 47
Alunāns Pēteris 22, 47
Andersons B. 14
Andersons Edgars 21, 29
Andersons Egons 82, 83
Andrups Jānis (Andriņš Jānis) 38
Anerauds Jānis 53
Annuss Augusts 37, 76
Antiņš Valdemārs 39
Aperāne Dace 56
Apkalns Longins 55, 112
Apse Arnolds 93, 101
Āriņa-Ivens Inta 103
Arnda (Vanaga) Jūlija 12
Arnds Felikss 12
Arnds Oskars 12
Atoms Hugo B. 41
Augusts Gvido 30, 74, 97, 99, 102
Augusts Juris 78
Aukmanis Andris 96
Ausala Margarita 41
Auzāne Lidija 94
Auziņa- Smith Inese 21, 23, 24, 25, 26, 36, 46, 79, 87
Auziņš Valdis 41
Avena Elza 103
Avena Irēne 94
Avens Voldemārs 94, 105
 

Ā

Ābele Ādolfs 11, 55
Ābele E. 107
Ābele Fricis 23
Ābelīte Oļģerts 76
Āboliņš Rūdolfs 45
Āboliņš Uldis 78
Ābols Smaida 105
 

B

Balodis Fricis 18, 72
Balodis Jānis 81
Baltgailis K. 101
Baltiņš-Veveris Milda 84
Baltputnis Oskars 20
Baltvilks Jānis 53
Balutis Voldemārs 106
Bangerskis Rūdolfs 16
Bārda Zigurds 8
Barona Ludmilla (Akmens) 20
Barons Artūrs Fricis 20
Barševskis Aldis 62
Bauzena Monika 55
Bekets Semjuels 92
Beklešova Lidija (Oberte) 44, 59
Beklešovs Sergejs (Beklaševs) 18, 44, 59
Belševica Vizma 110
Bēne A. 110
Bergs E. 25
Bernere Elza 18
Berners Ivars Haralds 18
Bernsone Ilze 116
Bērziņa Eva 76
Bērziņa Laima 66, 94, 100
Bērziņa Lūcija 94
Bērziņš Alfreds 20, 21, 80
Bērziņš Alfrēds Jānis 27
Bērziņš Andris 76
Bērziņš Arturs 37
Bērziņš Guntis 94
Bērziņš Ludis 94, 95
Bērziņš Valdis 83
Bērztīss Māra 35
Bērzzariņš Gunārs 83, 85
Bičols J. 113
Biela Arvīds 43, 68
Biezais Haralds 21, 41
Bīleskalns Kārlis 86
Bīlmane Halina 54
Bīlmane Marta 54
Bīlmane Ruta 54
Bīlmanis Alfreds 53, 54
Bīlmanis Andris 54
Bīlmanis Ceronis 54
Bīlmanis Roberts 54
Bīne Jēkabs 59
Birdznieks Ilmārs 71
Birstiņa Inese 92
Birze Miervaldis 53
Birzgale Vītola Rasma 35
Birzgalis Reinis 35, 37
Biseniece Zane 62
Bīskaps Jānis 15
Bīskaps Ojārs 66
Blūma Mērija 89
Blūmenfelde-Siliņa Elvīra 24
Blūmentāle Lidija 7
Blūms Georgs 89
Bļodniece Ausma 15
Bokaldere Gerda 74
Bokalders Visvaldis 74
Bolšteins Jānis 70
Borbals Staņislavs 29
Boršteina Rota 113
Brammane Guna 89
Brancis Māris 20, 46, 47, 49, 79
Brants Voldemārs 75
Brēdrichs Inārs 8
Brīdaka Lija 53
Briedis Jānis 88, 97, 108
Briedis Kārlis 23
Briedis Valdemārs 11
Brīvkalne P. 98
Brīvkalne Paula 17
Brože Ernests 82
Bucenieks Viktors 84
Budbergs Osvalds 34
Buša Margrieta 13
 

C

Cauka Lūcija 61, 62
Celle Māra 106
Celms Arveds 26
Ciematniece Zigrīda 116
Cilnis Juris 20
Cimdiņš Alfrēds 61
Cinis Verners 28
Cipulis Arturs 13, 28
Cīrule Aina 91
Cīrule Benita 40, 75
Cīrule Marta 81
Cīrulis Ansis 59
Cīrulis Jānis 52, 81
Cubīns Marģers 14
Cukurs Austrums Herberts 17
 

Č

Čaklais Māris 53
Čakste Jānis 11
Čops Ādolfs 61
Čūlītis Maksis (Derums Mārtiņš) 22
 

D

Dābols T. Valentīns 14
Dagda Anna 95
Dagnija Daina 78
Dajevskis Ēvalds 37, 115
Dāle-Ķeniņa Austra 41
Damerel-Zeberiņa Dzidra 110
Daņilovs Oskars 45
Dārziņa Anna 30
Dārziņš Emīls 15
Dārziņš Volfgangs 30
Daškevica Zigrīda 101, 103, 109, 110, 113
Dāvida Ilze 106
Dermanis Paulis Raimonds 19, 66
Dikners Kārlis 18
Dīķis Johanna 16
Dīķis Monvīds 16
Dīķis Oļģerts 16
Dolietis Vladis 77
Dombrovska Lidija 95
Draviņš Dainis 96
Draviņš Kārlis 95, 100
Dravniece Aina 36
Dravnieks (Dravenieks) Arvīds 20
Dreimane Valda 96
Dreimanis Aleksis 10, 11
Dreimanis Pāvils 66
Dreimanis Pēteris 10
Druja-Foršū Elza 40, 75
Dulmanis Valdemārs 34
Dunsdorfa Lilija 31
Dunsdorfs Edgars 30, 31, 48
Dušelis Valdis 84
Dzelzītis Kārlis 53
Dzenis Ēriks 116
Dzenis Irēna 79
Dzērvīte Aleksandra 59
Dziesma Fricis 96
Dziļleja Kārlis 96
Dzintars Paulis 87
Dzirne Aleksandrs 8
Dzirne Velta 100
 

E

Ebdene Aija 44
Ēdelmane Inese 96
Edling Magnus 77
Eglāja-Kristsone Eva 102
Egle Arvīds 74
Eglītis Andrejs 88, 97, 107
Eglītis Anšlavs 30, 37, 41, 47, 53, 74, 97, 100, 101, 106
Eglītis Juris 33
Eglītis Mintauts 8
Eiche Andrievs 85
Eimanis Alfons 58
Eke Alis 34
Ekmanis Rolfs 34
Elksne Ārija 53
 

Ē

Ērenpreiss Juris 99
Ērglis Kārlis 85
Ērmanis Pēteris 42, 102
 

F

Fejer-Rožukalne Irma 8
Feodorovs S. 43
Fībelkorns Jergs 58
Fogele Inta 37
Foznovs Žanis 16
Francis Agita 88
Freimane Biruta 6
Freimane Solvita 87
Freimanis Alfons 87
Freimanis Eduards 6, 41, 110
Freimanis K. 110
Freimūte Jautrīte 112
Frickausa Ingrīda 97, 99
Friden Olita 75
Frīdenvalds Ivars 82
Frišvalds Jānis 30
 

G

Gablika Emma 81
Gabliks Indulis 81
Gailis Jānis 26, 63, 64
Gailītis Fricis Haralds 40
Gāle Rita 17, 97, 110
Galēja Aina 103
Gāle-Uibo Rita 97
Galiņš Ivars 97, 98
Gaujēna Aina 90
Gaujēna Ilze 92
Geidāns Leonīds 13
Gilman Lelde (Patvaldniece) 113
Golde Vaira 86
Gopers Miķelis 37
Goppers Kārlis 7, 93
Gordons Franks 98
Grāmatiņš Antonijs 24, 25
Grants Ernests 48
Grasis-Čops Anda 61
Graudiņa Anna 60
Graudiņš E. 69
Graudiņš Imants 69
Grava Andrejs 58
Grava Eiženija 76
Grāve Milija 106
Grāvītis O. 113
Grebzde Irma 98
Gredzens Visvaldis 12
Greste Edgars 50, 51
Gricēvičs Harijs 75
Grigalka Otto 88
Griķītis Konrads 86
Grimza Edgars Pēteris 89
Grimza-Vidnere Ieva 89
Grīnbergs Juris 104
Grīnbergs Teodors 17, 26
Grīnbuša Maija 111
Grīns Jānis 30, 37
Grīns Osvalds 58
Grīns-Reveliņš Astra 58
Grosvalds Jāzeps 78
Grosvalds Oļģerds 44
Grots A. 52
Gruzna Pāvils 37
Gubiņa Indra 17, 98
Guģis Kazimirs Sigismunds 17
Gulbītis Jānis 37, 39
Gustavs V 18
Gūtmane Aija 2, 4, 45
Gūtmanis Ilgvars 86
Gūtmanis Roberts Kārlis 36
 

Ģ

Ģermane Ņina 102
Ģermanis Uldis 53
Ģīmis Aleksandra 38
 

H

Hainte Vēsma 96
Hauga Regīna 65
Hausmanis Viktors 97, 110, 111, 112
Hāzners Vilis 21, 96
Heimrāts Rūdolfs 58
Helda G. 88
Hjūza Gaida (Dābola) 14
 

I

Ieviņš Kārlis 98
Ieviņš Pāvils 17
Iksens Andrejs 68
Induse-Muceniece Marija 75, 77
Iniņbergs Pēteris 97
Irbe Andrejs (Gunars) 14, 41, 99
 

J

Jakobi I. 88
Janelsiņa Veronika 30, 47, 74, 99, 106
Janišs Eižens 42
Janovska Sarmīte 99, 116
Janovskis Andrejs 116
Janovskis Gunars 99, 110
Janovskis-Erenpreiss Sarmīte 79
Jansons Andrejs 55, 83, 112, 113
Jansons Pēteris 16
Janums Vilis 21
Jaunkalns Vitolds 67
Jaunmuktāne Gunta 55
Jaunsudrabiņa-Šteplere Lilija 57
Jaunsudrabiņš Jānis 11, 19, 37, 99, 101, 102, 113
Jēgens Ojārs 100, 110
Jēger-Freimane Paula 37
Jekste-Freivalde Zane 50
Jeruma Anna Vilma 59
Jēruma Edīte 45
Johansons Andrejs 100, 106
Johansons Pāvils 100, 106
Juhņēvičs Jānis 96
Jumiķis Daina 15
Jurģis J. 26
Jurjaks V. 16
Jurjāns Gunārs 105
Jurjāns Mārtiņš 111
Jurjāns Ojārs 36
 
 

K

Kadelis Jūlijs 13
Kadilis Jānis 37
Kajaka Lūcija 53
Kaķis Juris Aleksandrs 74
Kaķītis Jānis 90
Kalme Egils 90
Kalme Eva 90
Kalmīte Jānis 77
Kalmīte Lelde Alīda 77
Kalnājs Alfrēds 41
Kalnājs Arnolds (Berkholcs) 37, 38
Kalnciema Aija 2
Kalniņa Alise 75
Kalniņa Inese 2, 4, 45
Kalniņa Mirdza 100
Kalniņš Alfrēds 15
Kalniņš Bruno 20
Kalniņš Jānis 37, 56
Kalniņš Nikolajs 100, 107
Kalniņš Sigurds 115
Kalns Alfons 56
Kalpaks Oskars 25
Kalsnava Silvija 87
Kalsnavs J. 87
Kalupnieks Arvīds 33
Kangeris Kārlis 33
Kantāne Ausma 53
Kaņepāja Inta 51
Kaprāne Dace 67
Kariks Edgars 40
Kārkliņa Rasma 10
Kārkliņš Valdemārs 98, 101
Kārliņš Andris 53
Karlovica Anita 17
Karlovics Kristaps 17
Karlsone Līvija 104
Karps Ansis 37,
Kaugars Ģirts 31
Kaža Jānis 31, 35
Keggi Kristaps 86, 95
Kēlere Zaija 17
Kivle Ineta 56
Klāsone Z. 14
Klāva Signe 56
Klāvsons Arvīds 37
Klīdzējs Jānis 41, 53, 98
Klinklāva-Graudiņa Irma 37
Klucis Lilija 60
Kļaviņa Sarma 111
Kļaviņa Vera 16
Kļaviņš Jānis 113
Kokneviča Taiga 83
Kolmane Ieva 109
Kolmane Ināra 96
Korfs K. B. 25
Kovaļevska Linda 32
Kovaļevska Margarita 30
Krādziņš Maksis 66
Krādziņš Valdis 66, 115
Krāslavietis Valdis 101
Krastiņš Izolde 82
Krātiņš Ojārs 41
Kraujietis A. 97
Krauklis Raimonds 85
Kraulis Ērika 26
Kraulis Guntis 45
Kraulis Rihards 26
Kravis Jānis 67
Kreicbegs Valdemārs 21
Krēsliņš Jānis 101
Kronbergs Juris 96
Krūmiņš Andrejs 93, 101
Krūmiņš Edgars 73
Kubuliņa Anda 95
Kubuliņš Oļģerts 73
Kukainis Vilmārs 72
Kundziņš Kārlis 26
Kūsiks Igors Nikolajs 25
Kviesis Alberts 78
 

Ķ

Ķeniņš Atis 41
Ķeniņš Tālivaldis 55, 113
Ķeniņš-Kings Gundars 41
Ķeņģe Marija 24
Ķezbere Elza 30, 76, 101
Ķezbers K. 110
Ķikulis Anna 79
Ķikulis Grigorijs 81
Ķikure Erna (Bērziņa; Dzelme) 91, 92
Ķiķauka Tālivaldis 95, 102, 107
Ķinne Guna 14
Ķuzulis Kārlis 115
 

L

Lāce Marija 91
Lācis Artūrs 91
Lācis Indulis 9, 49, 91
Lāgerlēva Selma 98
Laime Aleksandrs 116
Laiviņš J. 7
Lambergs Aristids Jēkabs 10
Lambergs Valdemārs 10
Langmanis Arturs 15, 62, 63
Lapenieks Vilis 98
Lapsa Vito 93
Lase Ieva 110
Lasmane V. 95
Lasmane Valentīna 16, 102
Lasmanis Harijs Alberts 23
Laugalis Imants 77
Laupmanis Jānis 27
Lazda Zinaīda 30, 102
Lazdiņa Ņina 37
Lazdiņš Biruta 64
Lazdiņš Kārlis 37
Leitītis Jēkabs 7
Lejiņš Evalds 47, 48
Lejiņš Jānis 37
Lēmanis Osvalds 37
Lenbergs Miķelis 59
Lence Melanija 17
Lesiņš Knuts 30, 41
Lešinskis Imants 98
Lēvenšteina Valda 83
Līcis Eduards 23, 102
Līdaks Kārlis 14
Liepa Osvalds 103
Liepa R. 110
Liepa Z. 110
Liepiņa Ariāna 44
Liepiņa Austra 102
Liepiņa Dzidra 99
Liepiņa Evita 61
Liepiņa Paula 87
Liepiņa Valda 98
Liepiņš Jānis 53
Liepiņš Oļģerts 87, 111, 112
Liepiņš Vilhelms 42
Lietiņa- Ray Maruta 80
Lietiņš Kārlis 37
Ligers Krišs J. 68
Linde Fridrihs 42, 43
Lisovska Olga 53
Litvina Inga 116
Līventāls Teodors 90
Līzenbegs Pēteris Ludvigs 12
Līzenberga Aina 12
Logins Bruno 22, 33, 46
Lorencs Fricis 15
Loža Milda 106
Luks-Kamergrauze Dzidra 111
Lukss Dzidra 86
Lukstiņa Gita 98, 103
Lukstiņš Jānis 98, 103
Lūse Herta 7
Lūsis Arnolds 26
 

M

Mača Vineta 63
Madernieks Jūlijs 58
Magaziņa Lūcija 42
Marga Dace 116
Martinova Vita 45
Martinsone Austra 28
Māsēns Liliana 19
Māsēns Vilis 19
Masītis Kārlis 115
Masītis Maruta 115
Mauriņa Zenta 11, 41, 103
Medenis J. 88
Mediņa Jolanta 63
Mediņš Pēteris 17
Mednis Juris 58, 59
Meierovica Ingrīda 44
Meierovics Gunārs 44
Meierovics Helmūts 44
Meierovics Zigfrīds Anna 44
Meija Osvalds 68, 69, 71
Meija Zigurds 68, 69, 71
Meirāne-Šlesere Maija 96
Mekšs Elza 17
Mekšs J. 17
Mellēns Juris 36
Melbārdis Jānis Laimdots 76
Metjūss V. 100
Mežaks Jānis 22, 28, 116
Michelsons Izraels 16
Miezīte Solveiga 98
Mikšēns Jēkabs 79
Miķelsons Hugo 112
Miķelsons Vilis 37
Millers J. E. 14
Milts Augusts 111
Milts Fridrihs 75
Milzarājs Pēteris 108
Miniate Elma 39
Mirovica Ausma 34
Mitchell Dzidra 92
Mitrēvics Augusts 37
Mjurka Anda 45
Moora Astra 29
Moruss Arvīds 72
Mucenieks Jūlijs 68
Muižniece Lalita 53, 74, 103, 106, 107, 108, 109
Muižniece-Liepiņa Sarma 45
Muižnieks Valdis 11, 45, 74, 77, 103
Mukāne Marija 13
Mūks Roberts 103
Mūrnieks Jānis Edgars 49
Muzis Jānis 13
Mužiks Ringolds 24
 

N

Nahlupins Eižens 12
Neboiss Arturs 52
Neiburgs Uldis 81, 104
Neile Kārlis 30
Neimane Jolanta 115
Neimiševa Ludmila 78
Neparts Arturs 9
Neparts Ena 9, 111
Niedra Ausma (Bekmane) 16
Niedra Jānis 16
Norenberga Silva 45
Norītis Arvīds 37
Norvilis Jānis 88, 113
 

O

Okolo-Kulaks Aleksandrs 113
Olmanis Dailonis 72
Ozoliņa Ilzīte 57
Ozoliņš Andrejs 39, 56
Ozoliņš Andrejs Valdis 13
Ozoliņš Kārlis 80
Ozols Ita 67
 

P

Padegs Andris 75
Padegs Juris 75
Patvaldnieks Eduards 113
Paula-Vīgnere Edīte 57
Pavasaris B. 19
Pāvuliņš Aivars 86
Pāvuls Jānis 40
Pelēce Māra 102
Pelēce-Carlson Līvija 102
Pelēcis Aleksandrs 98
Pelēcis Valentīns 53, 104
Pērkone Rasma 104
Pētersons Pēteris 84
Pīpe Jānis 19
Pīpe Milda 19
Plensners Aleksandrs 81, 100, 104
Plūčs Harijs 37
Plūdons Varimants 31
Polfandere Berta 88
Polfandere Rita 88
Polfanders Felikss 88
Pone Gundars 55
Priedīte Alfons 16
Priednieks Gunārs (Vidzemnieks) 26
Prince-Uršteina Hilda 112
Pripāns Jānis 68
Puisāns Tadeušs 9
Pulciņa-Karps Adele 37
Puriņa Regīna 8
Purmale Ieva 102
Pūrmals Alberts 42
Purva Inta 10, 26, 38, 48, 80
Purviņa Melita 91
Purviņš Jūlijs 91
Purvītis Vilhelms 73, 76
Purvs Rūdolfs 10, 48
Puzinas Austra 35
Puzins Pauls (Puzinas Pāvils) 35
Puže L. 107
 

R

Rabācs K. 98, 110
Radiņa Velta 80
Ramane Vita 113
Ramiņš Osvalds 50
Rasa Arnolds 17
Raudzepa Velta 60
Reigans Ronalds 113
Reineks Zigurds 84
Reitere Austra 34
Reiters Ludvigs Osvalds 34
Reiters Teodors 91
Reneslācis Juris 69
Resnais Guna 116
Reveliņš Astra 58
Reveliņš Beatrise 58
Ribakova Silvija 65
Riduss Jānis 58, 59, 60
Riekstiņa-Spure Lilita 79
Riekstiņš Rodions 17
Rieksts Jānis 11
Ritmanis Andris 101, 104
Robiņš Jānis 32, 84
Rollis Richards 8, 114
Romere Anna Soltane 65
Romers de Henrijs S. 65
Rozenfelds Ringolds 106
Rozentāle Magdalēna 35, 103
Rozentāls Janis 74
Rozīte-Krēsliņa Māra 100, 101, 105, 106, 107
Rozītis Juris 104, 108
Rozītis Oļģerts 105
Rožankovska Helmī 52, 54, 111
Rožukalna Anita 105
Rubenis Arturs 52, 112
Rubenis Artūrs Tālivaldis 23
Ruciņa Anna 95
Ručs K. 47
Rudzīte Austra 101
Rudzītis Dainis 34, 80
Rudzītis Ēriks 69
Rudzītis Helmars 37, 100
Rudzītis Jānis 11, 53, 95
Rudzītis Sigurds 34
Rūmnieks Valdis 39
Ruņģis V. 110
Rupners Ints 40
 

S

Saiva Rita 84
Sakārnis Oskars 16
Sakss Aleksandrs 84
Saliņa Jautrīte 105, 108
Saliņš Gunars 97, 105, 110
Salna Eduards (Mellups) 105
Salnis Aleksandrs 68
Sandere Aina 32
Sardiko Mudīte 13
Sarma Jānis Manfrēds 67, 92
Sarma Maruta 103
Saulespurēns Mārtiņš 60
Sebris Jānis 95
Seglenieks Nikolajs 86
Selga Aina 69, 85
Seppe Ludmila 17
Sidars Krišs 41
Sildega Helēna 77
Sildegs Arnolds 45, 77, 107
Sīle Ināra 103
Silgalvis Edvarts 78
Siliņa Līvija (Adams) 21
Siliņa Vera (Zēberga) 21, 80
Siliņš Jānis 21, 30
Siliņš Kārlis 24, 63
Siliņš Nikolajs 21
Siliņš Uldis 11, 37
Sīlis Aleksandrs (Aucinieks Andris) 46
Sīlis Aleksandrs 79
Silkalns Eduards 8, 40, 105
Silkalns Selga 33
Sils Vidvuds 98
Sinka Tamāra 102
Sīpoliņš Leopolds 73
Sīpols Fricis A. 7
Sīpols Fricis M. 7, 93
Sissa Anna 15
Sissa Osvalds 15
Sivgalis Jāzeps 65
Sivgalis Pēteris 65
Skrastiņš Hugo 105
Skriblis Daira 27, 38
Skudra John 76
Skujeniece Māra 59
Skujenieks Knuts 98, 110
Skujiņa Austra 106
Skujiņa Rūta 102, 106
Skujiņa Velta 19
Skujiņš Arnis 19
Skulme Oļģerts 114
Skultāne-Linde Lilija 49
Skultāns Vilis 49
Skultāns- Netz Marija 19
Skulte Ādolfs 11
Skulte Bruno 114
Slaidiņš Raimonds 66
Slaucītājs Sergejs 42
Smiltēns Kārlis 73, 87
Sniķere Velta 41, 106
Soduma Skaidrīte 22
Sodums Arvīds 59
Sodums Dzintars 22
Soikane Ilze 52
Soikāne-Trapāne M. 107
Soikans Juris 52, 76
Soltane-Romere Anna 65
Spārniņš Andrejs Arnolds 33
Spārniņš Velta 33
Spekke Arnolds 21, 41, 55
Spekke Vija 55
Spilners Ilgvars 11, 12
Spirsa Ruta 41
Sproģers Voldemārs 45
Sprūdža Janīna 16
Sprūdžs Ādolfs 16
Spuris Zandis 52
Stahnke Astrīda 109
Staprāne E. 102
Staprāne Medne Alda 60
Staprāns Elvīra 60
Sternins Vulfs 20
Strante Paulis 44
Straume Jūlijs 60
Strautmanis Andris 32
Streips Valfrīds 112
Strēlerte Veronika 100, 106
Strunke Alī 85
Strunke Laris 78
Strunke Niklāvs 75, 78, 100, 106
Stumbris Gunārs 37
Stumbrs Olafs 107
Sudmalis Aleksandra 94
Sūna Indulis 56
 

Š

Šakare Ilze 111
Šēfere Dzidra 89
Šēfers Viesturs 18
Šēnberga Lilija 11
Šēnbergs Edvīns 11
Šica Tekla 14
Šics Kārlis Arturs 14
Šilde Ādolfs 9, 10
Širmanis Jānis 107
Šķēle D. 110
Šķiliņa Lūcija 87
Šķiliņš Pēteris 87
Šķiņķe Maija 44
Šķiņķis Jānis 8
Šķipsna Alvis 107
Šķipsna Ilze 107
Šlokenbergs R. 26
Šmits Bruno 8
Šmits Lia 8
Špungins I. 25
Šradere Līvija 84
Šraderis Ričards 84
Šteinberga-Narūna Austra 17
Šteinere-Jēgena Silvija 100
Šteinmanis V. 16
Šteins Ilgvars 100
Štrāls Aleksandrs 57
Šturma Eleonora 76, 113, 114
Šturms Arnolds 114
Šubiņš Nikolajs 69, 71, 107
Šubiņš Uģis Niklāvs 69, 71, 73, 107
Šulcs A. 72
Švītiņš Guntis 2
 

T

Tārs Juris 98, 99, 108
Tauns Linards 108
Taylor Ināra 44
Tērauds Agate 113
Terins Arnolds 64
Tērmanis Aleksandrs 53
Tērmanis Herberts 53
Tērmanis Pēteris 53
Tipāns Ansis 37
Toma Velta 53, 57, 94, 108
Tone Voldemārs 73, 76
Tone- Baker Aina 77
Trēde Māra 81
Treiguts Ernests 7
Treimane Lilija 89
Treimanis Vilis 8
Tropa Maija 57
Tropiņš V. 55
Turkopuls Jānis Pauls 90
Tūters Eduards 108
 

U

Ubāns Andris 103
Ubāns Juris 75
Ubāns Māris 103
Uršteins Osvalds 37, 112, 115
Utkins Valentīns 11
 

Ū

Ūdere Anna Elizabete 6
Ūdere Elza Margrieta 6
Ūdere Karlīne 6
Ūders Teodors 6
Ūdre Marija 18
Ūdris Alfs 6
Ūdris Erviņš 6
Ūdris Jānis 36
 

V

Vācietis Ojārs 53
Vairogs Elza 16
Vairogs Juris 16
Vaivode Dzidra 101
Vancāne Renāte 65
Vārdaune Dzidra 97
Vāre Ivonne 12
Vārsberga Māra 91
Vārsbergs Jānis 90, 91
Vārsbergs Vilis 80, 97
Vasariņš Pāvils 32, 110
Vasariņš Pēteris 32
Vasariņš Vilis 43
Vasks H. 82
Vāvere Aina 53
Veisberga Benita 109
Veiss Voldemārs 71
Vērdiņš Mārtiņš 114
Verenieks Jēkabs 37
Veselis Jānis 109
Vētra Mariss (Blumbergs Morics) 26, 37, 98
Vētra Vija 36, 37
Vidnere-Ozoliņa Marija 103
Vīdzirkste Sigurds 78
Viese Saulcerīte 53, 109
Vikmane Aija 111
Vīks Ludvigs 42
Vīksna Džordžs Juris 51
Vīksniņa Ilga 45
Vīlips Pēteris 82
Vīlips Vilnis 82
Vilmanis Ādolfs 67
Viļums Annija 11
Vinklers Ardis 37
Vinters Jānis Lūkass 77
Vinters-Ore Lelde 77
Virza Edvarts 109
Vītola Annija 11
Vītoliņa Maruta 107
Vītoliņš Andris 114
Vītols H. 100
Vītols Hugo 54
Vītols Jāzeps 11
Vītols- Dixon Nadīne 54
Volfeils Erhards 90
Volfeils Ervins 90
 

Z

Zaķis Artūrs Pēteris 89
Zāle-Ose Klāra 97
Zālīte Māra 53
Zālītis Jānis 106
Zaļaiskalns-Upenieks Irēna 56
Zaļkalns Teodors 74
Zaļkalns Vilis 20
Zariņa Marie Anna 21, 57, 74
Zariņa Monika 41, 109, 110
Zariņa Olga 33
Zariņš Edgars 15, 17
Zariņš Guntis 41, 109
Zariņš Jānis 37
Zariņš Kārlis 13, 21, 25, 57, 74, 79
Zariņš Laimonis 32
Zariņš Valfrīds 88
Zēbauers Valdis 37
Zeberiņa Dzidra 110
Zeberiņš M. 94
Zeberiņš Modris 53
Zeibolts Reinis 104
Zeltiņa Ilzīte 73
Zeltiņa Zinaida 17
Zeltiņš Teodors 37
Zemdega Aina 110
Zemesarājs Viktors 8, 9
Zemītis Valdemārs 97
Zepa Līvija 92
Zichmane Aija 43, 72
Ziediņš Ņina Alīde 59, 60
Ziedonis Imants 53
Zikaras-Veiss S. 71
Zīlava-Lietiņa Mirdza 80
Zīle-Graudiņa Marianna 37
Zilvers Oskars 116
Zirnis Lūcija 64
Zīverte Alise 7
Zīverte Ilze 76, 96, 110
Zīverts Manfrēds 7, 64
Zīverts Mārtiņš 34, 37, 110, 112
Zobens E. 25
Zommere Biruta 18
Zommers Velta 78
Zuntaka-Bērziņa Vija 76
Zuntaks Alvis 76
Zuntaks Jānis 76
Zuševics Juris Andrejs 54
Zutis K. 107
Zvaigzne Jānis 29
Zvaigznīte-Bule Alise 95
Zvejnieks Kārlis 110, 111
Zvirbulis Pauls 54
 

Ž

Žilinskis Arvīds 19

 


uz sākumu

 

  
uz augšu