TRIMDAS ARHĪVI

ATGRIEŽAS

 

 

UZZIŅU KRĀJUMS

 

4. daļa

 

RĪGA 2009


uz sākumu

_______________________________

 

ISBN 978-9984-836-02-7
UDK 94(474.3) (03)
Tr 553

Sastādītāji: Inese Kalniņa, Aija Gūtmane

 

Korektore:

 

Aija Kalnciema

Makets un logo:

 

Guntis Švītiņš

Uzziņu krājums izdots ar PBLA Kultūras fonda finansiālu atbalstu

 

Trimdas arhīvi atgriežas. 4.daļa: Uzziņu krājums / Sast. I. Kalniņa, A. Gūtmane. Priekšv. aut. I. Kalniņa, A. Gūtmane. – Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2009. 130 lpp.

Uzziņu krājums vispārinātā veidā sniedz informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām un mākslas darbiem, kuri atgriezušies Latvijā, to sastāvu, saturu, skaitu, dāvinātājiem un kur tie patlaban glabājas. Krājums domāts arhivāriem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, pētniekiem, studentiem un visiem, kurus interesē latviešu kultūra, vēsture un zinātne.

©Latvijas Valsts arhīvs, 2009


Digitālā publikācija sagatavota 2010.gadā
Web tehniskā izstrāde: Ainars Mazvērsītis
Vizuālā koncepcija, dizains: Guntis Švītiņš


uz augšu