. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:01.028
Nosaukums/Title:Eiropas integrācijas birojs
Adrese/Adress:Basteja bulvāris 14,4 st., Rīga
Nozare: L75.21- Ārlietas
Vēsture/History: Eiropas integrācijas birojs dibināts ar MK 01.11.1994 lēmumu Nr.134 (zaudējis spēku). Biroja nolikums apstiprinats 24.09.1997 (MK noteikumi Nr. 327 pieņemti 16.09.1997., grozījumi MK noteikumi Nr.210 no08.06.1999 un noteikumi Nr.332 no 28.09.1999) Eiropas integrācijas birojs ir valsts civiliestāde, kas darbojas Ministru prezidenta pakļautībā un īsteno noteikto valsts politiku Latvijas integrācijai Eiropas savienībā. Birojs ir juridiska persona, tam (no 28.09.1999) ir budžeta konts. Biroja funkcijas : 1. dot atzinumus par normatīvo aktu un to projektu atbilstību Eiropas līguma prasībām un Baltās grāmatas ieteikumiem un iesniegt valsts varas un pārvaldes institūcijām priekšlikumus par nepiecišamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu to atbilstību attiecīgajiem Eiropas savienības normatīvajiem aktiem; 2. vadīt nacionālās programmas Latvijas integrācijai ES izstrādi un papildināšanu, kā arī kontrolēt tās izpildi; 3. sagatavot priekšlikumus Latvijas integrācijai ES un sekot tās īstenošanai; 4. nodrošināt informācijas sagatavošanu un apmaiņu ar ES institūcijam un institūcijam, kas saistītas ar ES; 5. sniegt nepieciešamo palīdzību citām valsts institūcijām informācijas apmaiņā ar ES institūcijām un institūcijām, kas saistītas ar ES; 6. nodrošināt sabiedrības informēšanu par ES integrācijas procesu, kā arī apkopot un izvērtēt sabiedrības viedokli par minēto procesu; 7. novērtēt ES un tās dalībvalstu Eiropas integrācijas procesa nodrošināšanai piešķirtās tehniskās palīdzības lietderību un iesniegt Tehniskās palīdzības komisijai attiecīgus priekšlikumus; 8. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu koordinēt valsts amatpersonu piedalīšanos apmācību programmās, kas saistītas ar Latvijas integrāciju ES; 9. Eiropas integrācijas padomes notektajā kārtībā Eiropas savienibas strukturētā dialoga pasākumu sagatavošanā un īstenošanā; 10. ar Aŗlietu ministrijas starpniecību uzturēt sakarus ar ES dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un oficiālajiem pā
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 0-01.028
Fonds: Eiropas Integrācijas birojs


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv