. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:11.004
Nosaukums/Title:Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Adrese/Adress:Peldu 2,LV- 1494,Rūpniecības -25,st.8,kab.801-802,valsts sekretārs-Guntis Puķītis-721254,vietnieks-A.Eglājs, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture/History:Izveidota 03.08.1993. uz likvidēto LR Vides aizsardzības komitejas un LR Arhitektūras un celtniecības ministrijas bāzes, pārņemot to funkcijas - pamatojums LR MK 03.08.1993. sēdes protokols Nr 1,*11.Atbilstoši MK 21.03.1995.noteikumiem Nr 57"Vides aizsardzības un reģionālās attīstūbas ministrijas nolikums", VARAM ir ir centrālā izpildvaras iestāde,kas izstrādā un īsteno valsts politiku vides aizsardzībā,reģionālā attīstībā,tūrismā,būvniecībā un ģeoloģijā. Funkcijas-īstenot vienotu vides aizsardzības, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, reģionālās attīstības plānošanas, valsts vietējās pārvaldes, tūrisma, hidrometeoroloģijas, būvniecības, mājokļu attīstības un zemesdzīļu izmantošanas politiku. Struktūra - Vadība, Vides aizsardzības departaments,Reģionālās attīstības departaments, Būvniecības departaments, Juridiskais departaments, Projektu departaments, Administratīvais departaments, Dabassaimniecības un valsts kadastra nodaļa,Budžeta un finansu nodaļa, Eiropas integrācijas vienība. Saskaņā ar Ministru kabineta 31.01.2003. rīkojumu Nr.55 VARAM reorganizēta un ar 01.02.2003. izveidota Vides ministrija, kas ir VARAM funkciju, saistību un tiesību pārņēmēja. Saskaņā ar Ministru kabineta 31.03.2003. rīkojumu Nr.54 VARAM tūrisma politikas izstrādes un īstenošanas un būvniecības politikas izstrādes un īstenošanas funkcijas tika nodotas Ekonomikas ministrijai, bet vietējo pašvaldību teritoriju plānošanas politikas izstrādes un īstenošanas un mājokļu attīstības politikas izstrādes un īstenošanas funkcijas tika nodotas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. .
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 1-11.004
Fonds: Latvijas Republikas Vides ministrija
Fondradis ietver 5 ierakstus datubāzē


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv