. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:11.028
Nosaukums/Title:Vides valsts inspekcija
Adrese/Adress: Rūpniecības ielā - 25,LV-1045,6.st.,603.kab.,priekšnieks Bruno Salītis - 7321200,,
Nozare: L75.12- Vesel. aprūp., izglīt., kultūras un citus sociālos pakalpoj. sniedz. aģentūru darbības koordinēšāna
Vēsture/History:Izveidota saskaņā ar LR VARAM 07.09.1993.rīkojumu Nr 6." Par Latvijas Republikas Vides valsts inspekcijas izveidošanu". Saskaņā ar LR MK 19.08.1997. noteikumiem Nr 305 " Vides valsts inspekcijas nolikums" inspekcija ir LR VARAM pakļautībā esoša valsts pārvaldes institūcija, kas īsteno valsts kontroli vides aizsardzībā un dabas resursu izmantošanā,koordinē un metodoloģiski vada valsts inspektoru darbu. Funkcijas - realizē vides aizsardzības,dabas resursu izmantošanas un celtniecības valsts kontroli un uzraudzību Latvijas Republikas teritorijā. Struktūra - vadība, grāmatvedība, galvenais speciālists juridiskos jautājumos, personāla daļa, tehniskā daļa, bīstamo atkritumu un ķīmisko vielu kontroles daļa, celtniecības kontroles daļa, floras un faunas kontroles daļa, gaisa kontroles daļa, mazo kuģu kontroles daļa, radiācijas un kodoldrošības kontroles daļa, ūdeņu bioloģisko resursu kontroles daļa, ūdeņu kontroles daļa, zemes dzīļu kontroles daļa, zemes kontroles daļa. Pamatojoties uz LR MK 29.09.2004. rīkojumu Nr.714 "Par Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides pārvalžu reorganizāciju un Valsts vides dienesta izveidošanu" inspekcija ar 01.01.2005. reorganizēta un izveidots Valsts vides dienests, kas ir inspekcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, arhīva un finanšu līdzekļu pārņēmējs.
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 0-11.028
Fonds: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts inspekcija


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv