. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:01.022
Nosaukums/Title:Naturalizācijas pārvalde
Adrese/Adress:Smilšu 1/3, LV- 1050, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture/History:Naturalizācijas pārvalde izveidota ar MK 1994.gada 18.oktobra rīkojumu Nr.463-r "Par Naturalizācijas pārvaldes izveidošanu" un tā ni 1994.gada 18.oktobra un līdz 1994.gada 31.decembrim atradās Valsts kancelejas pārziņā.Naturalizācijas pārvaldes darbību noteica ar MK 1995.gada 3.janvāra lēmumu Nr.1 apstiprinātais "Naturalizācijas pārvaldes pagaidnolikums. Ar 1995.gada 1.novembri pārvalde pārgaja Tieslietu ministrijas pārraudzībā. MK 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.351 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums" un MK 1998.gada 28.septembra noteikumi Nr.366 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumos Nr.351 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums" noteica, ka pārvalde ir valsts pārvaldes iestāde,kura darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā un kārto ar Latvijas pilsonību saistītos jautājumus, kā arī savas kompetences ietvaros koordinē Latvijas sabiedrības integrācijas procesu. Pārvaldes uzdevumi ir: izskatīt ārvalstnieku un bezvalstnieku iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, sagatavot un iesniegt MK tiesību aktu projektus par Latvijas pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai pieņemt motivētus lēmumus par naturalizācijas atteikumu; kārtot to personu lietas, kuras pretendē uz Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā; izstrādāt tiesību aktu projektus, kas saistīti ar pārvaldes darba organizāciju; apkopot un analizēt statistisko informāciju, kas saistīta ar uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, un pēc valsts varas vai pārvaldes institūciju vai to amatpersonu pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar naturalizāciju. Naturalizācijas pārvaldi vada priekšnieks, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata MK saskaņā ar tieslietu ministra ieteikumu.
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 0-01.022
Fonds: Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Naturalizācijas pārvalde


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv