. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:22.030
Nosaukums/Title:Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
Adrese/Adress:Raiņa bulvāris 232, Rīga
Nozare: L75.12- Vesel. aprūp., izglīt., kultūras un citus sociālos pakalpoj. sniedz. aģentūru darbības koordinēšāna
Vēsture/History:Ar 1990.gada 25.oktobri Republikānisko mākslas mācību iestāžu kabinetu (LR KM Skolu departamentu) turpmāk sauc par LR KM Skolu centru, kas uzsāk darbību 1990.gada 1.novembrī. LR KM Skolu centra nolikums apstiprināts ar LR kultūras ministra 1990.gada 26.oktobra pavēli nr.295 (1). Tajā teikts, ka LR KM Skolu centrs (Skolu centrs) ir LR KM izpildorgāns visu posmu mākslas mācību iestāžu darbības jautājumos. Skolu centrs ir izveidots uz LR KM Republikāniskā mākslas mācību iestāžu metodiskā kabineta bāzes un darbojas LR KM vadībā.Skolu centra darbības pamatvirzieni izstrādāti un apstiprināti KM mākslas mācību iestāžu direktoru padomē 1991.gada 4.septembrī. Skolu centra uzdevumi ir : nodrošināt saskaņotību vairākpakāpju apmācībā; pilnveidot nepārtrauktās apmācības secīgumu visos mākslas mācību iestāžu posmos; koordinēt un kontrolēt apmācības procesu; nodrošināt profesionālās izglītības iespējas topošajiem māksliniekiem, mūziķiem un citiem kultūras darbiniekiem; veikt zinātniskā darba koordināciju mūzikas un mākslas izglītības jomā; organizēt un vadīt pēc diploma pedagoģiskās un profesionālās pārbaudes(atestācijas), piešķirt attiecīgu pedagoģisko kategoriju; sekot likumdošanas piemērošanas praksei mācību iestādēs, izstrādāt priekšlikumus šīs likumdošanas pilnveidošanai; izvērtēt iespējas atvērt jaunas mācību iestādes, reģistrēt jaunatvērto skolu statūtus; periodiski veikt visu posmu mācību iestāžu darba analīzi, sekot budžeta līdzekļu mērķtiecīgai izmantošanai; novērtēt mācību iestāžu darba rezultativitāti atbilstoši atestācijas Nolikuma prasībām; par rezultātiem informēt ieinteresētās iestādes un dienestus utt. Skolu centra darbu vadīja direktors, kuru iecēla amatā un atbrīvoja no tā KM (2). Saskaņā ar MK 1996.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.396 "Par Kultūras ministrijas Skolu centra reorganizāciju" Skolu centrs tika likvidēts un uz tā bāzes izveidots Valsts Kultūrizglītības centrs (3). Atbilstoši MK 1997.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.255 "Valsts kultūrizglītības centra nolikums",
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 0-22.030
Fonds: Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
Fondradis ietver 2 ierakstus datubāzē


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv