. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:22.042
Nosaukums/Title:Nacionālais kino centrs
Adrese/Adress:Šmerļa 3, LV-1006, Rīga
Nozare: L75.12- Vesel. aprūp., izglīt., kultūras un citus sociālos pakalpoj. sniedz. aģentūru darbības koordinēšāna
Vēsture/History:Pamatojoties uz LR Ministru Padomes 14.10.1991 lēmumu nr. 271 un LR KM 04.12.1991 pavēli nr. 331 izveidots "Latvijas Nacionālais Kinematogrāfijas centrs"(LNKC). Laika posmā no 1993.g.-1994.g/ mainījies augstākstāvošās institūcijas nosaukums: LR Izglītības, Kultūras un zinātnes ministrijas Valsts Kultūras pārvalde no 03.08.1993 - 01.11.1994 (LR MK 03.08.1993 sēdes prot.Nr.1); LR KM no 01.11.1994 (LR MK 23.08.1994 lēmums nr.106). LNKC galvenie uzdevumi ir: apkopot un pamatot ekspertu komisijās akceptētus datus par nepieciešamiem ikgadējiem valsts pasūtījumiem un budžeta finansēšanu republikas kinematogrāfijā; KM vārdā slēgt līgumus ar filmu ražotājiem un izplatītājiem par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu kinematogrāfijai; reģistrēt LR ražotās un demonstrējamās filmas un izsniegt filmu rādīšanas atļaujas apliecības; pārzināt nacionālo filmu glabātuvi, veidot nacionālās kinematogrāfijas videotēku. Centru vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no tā kultūras ministrs (1). LNKC savā darbībā ievēro LR likumus, Valdības lēmumus, kultūras ministra rīkojumus un LNKC statūtus, kas apstiprināti ar kultūras ministra pavēli nr.354, 1991.g.23.decembrī. LNKC ir juridiski patstāvīga iestāde. MK 1995.gada 18.oktobra rīkojums Nr.162 "Par Nacionālo kino centru" noteica, ka Nacionālais kino centrs ir kompetenta institūcija 1992.gada 2.oktobra Eiropas konvencijai par kinematogrāfijas kopražojumu prasību izpildi Latvijas Republikā (2). 1.LR MP 1991.gada 14.oktobra lēmums Nr.271; LR KM 1991.gada. 4.decembra pavēle Nr.331 "Latvijas Nacionālais Kinematogrāfijas centrs"// nav publicēti. 2.Latvijas Vēstnesis.-1995.gada 21.oktobris.
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 1-22.042
Fonds: Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv