. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:06.001
Nosaukums/Title:Finanšu ministrija
Adrese/Adress: ,
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture/History:1990.gada 4.maijā sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu bijusī Latvijas PSR Finansu ministrija kļuva par Latvijas Republikas Finansu ministriju. 1993.gada 3.augustā, stājoties spēkā likumam "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu", Finansu ministrija pārgāja Ministru kabineta pakļautībā un pārņēma daļu no Ārējās tirdzniecības un Ekonomisko reformu ministrijas funkcijām.1 Ar Ministru kabineta 1993.gada 12.oktobra lēmumu Nr.26 "Finansu ministrijas pagaidnolikums" tika apstiprināts Finansu ministrijas pagaidnolikums.2 Savukārt, Ministru kabineta 1995.gada 21.februāra noteikumi Nr.39 "Finansu ministrijas nolikums" noteica, ka Finansu ministrija ir valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu, muitas, vērtspapīru un kredītu politiku, sastāda un pārvalda valsts budžetu.3 1997.gada 12.augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr.301 "Finansu ministrijas nolikums", bet 2000. gada 13. jūnijā - noteikumus Nr.194 "Finansu ministrijas nolikums". Ministrijas galvenie uzdevumi atbilstoši nolikumam ir : izstrādāt un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īstenot valsts politiku budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas jautājumos.4 Ministrijas funkcijas ir: izstrādāt likumu un citu normatīvo aktu projektus budžeta un finansu vadības, muitas, nodokļu un nodevu sistēmas pilnveidošanai un valsts un pašvaldību pasūtījuma, valsts atbalsta, iekšējā audita, valsts sektorā strādājošo darba samaksas un grāmatvedības metodoloģijas jomā , saskaņojot tos ar Eiropas Savienības normām un Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos; sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, kā arī veikt Eiropas Savienības pirmsstrukturālo instrumentu finansu vadību;atbilstoši savai kompetencei nodrošināt Latvijai saistošu starptautisko līgumu slēgšanu un izpildi; atbilstoši savai kompetencei s
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 1-06.001
Fonds: Latvijas PSR Finansu ministrija un Latvijas Republikas Finansu ministrija


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv