. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:06.042
Nosaukums/Title:Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijam sekretariāts
Adrese/Adress:Smilšu 1, 4 st.,415 k., Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture/History: Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijam Sekretariāts izveidots saskaņā ar Ministriju iekārtas likuma 15.pantu ar 1999.gada 1.martu un ir Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām pakļautībā esoša valsts iestāde. Sekretariāts ir juridiska persona, tai ir zīmogs, dokumentu veidlapas un konts valsts kasē. Sekretariātam ir šādi galvenie uzdevumi: 1, nodrošināt īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijam (turpmāk - ministra) pienākumu veikšanu; 2. nodrošināt ministra pakļutībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbības koordināciju. Sekretariātam ir šādas galvenās funkcijas: 1. nodrošināt ministra kā nacoonālās palīdzības koordinatora pienākumu veikšanu; 2. koordinēt Pasaules Bankas grupas projektu saskaņošanu savas kompetences ietvaros; 3. izstrādāt likumu un citu normatīvo aktu projektus ministra kompetences ietvaros; 4. sniegt atzinumus un saskaņot normatīvo aktu un koncepciju projektus ministra kompetences ietvaros; 5. nodrošinat Latvijai saistošu starptautisko līgumu izpildi savas kompetences ietvaros; 6. vadīt Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādi un koordināciju; 7. nodrošinat Latvijas valsts pārstāvniecību Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā un tās grupas institūcijās; 8. nodrošināt Latvijas valsts pārstāvniecību Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā; 9. sagatavot ministra un Sekretariāta vadītāja rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros; 10. sagatavot un iesniegt FM budžeta projektu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ministra pakļautībā esošajām iestādēm; 11. sekot budžeta projekta virzībai un izpildes gaitai MK; 12. sekot ministra pakļautībā esošao iestāžu apstiprinātā budžeta izpildei un realizācijau; 13. nodrošināt ministra pakļautībā esošo iestāžu lietvcedības funkcijas un informācijas apkopošanu no Saeimas, ministrijam, citām valsts un neval
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 0-06.042
Fonds: Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv