. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Sērija
Numurs/Number:1
Nosaukums/Title:Bauskas pagasta Pagaidu izpildu komiteja
Datējums/Date:1940 - 1941
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Saturs/Description:Pagasta padomes, pagaidu izpildu komitejas sēžu protokoli, lēmumi, apkārtraksti, apriņķa vecākā, pagaidu izpildu komitejas, u. c. apriņķa institūciju rīkojumi, apkārtraksti, pagasta valdes, pagaidu izpildu komitejas inventāra nodošanas, pieņemšanas akts, lauku saimniecību u. c. saraksti. Fondā ir pagasta padomes sēžu protokoli, lēmumi par pagasttiesas locekļu un viņu kandidātu vēlēšanām, par Bauskas latviešu ev. - lut. draudzes īpašuma "Mācītāja ferma" iegūšanu pagasta pašvaldības lietošanā, pamatskolas vajadzībām, pagaidu izpildu komitejas sēžu protokoli, ziņojumi par gatavošanos PSRS AP vēlēšanām. Pagasta valdes apkārtraksti par policijas palīgdienesta organizēšanu, par PSRS karogu iegādi visās saimniecībās "namu greznošanai svinību gadījumos", par krievu valodas kursu organizēšanu. Apriņķa vecākā apkārtraksts par pagasta balsstiesīgo iedzīvotāju sapulces sasaukšanu un pagasta padomes un revīzijas komisijas locekļu ievēlēšanu, apriņķa pagaidu izpildu komitejas rīkojumi, apkārtraksti par rupjās lopbarības pārpalikumu uzskaiti pagasta lielsaimniecībās un par lopbarības uzskaites komisiju veidošanu no vietējo aktīvistu vidus, apriņķa pagaidu izpildu komitejas Zemju daļas apkārtraksts par termiņu līdz kuram, saskaņā ar ZTK rīkojumu, var atteikties no piešķirtās jaunsaimniecības, rīkojums uzskaitīt tos jaunos zemes ieguvējus, kam zeme piešķirta, nodošanas akti parakstīti un kas būs gatavi iesākt saimniekot un par cik viņi būs apgādāti ar visiem ražošanas līdzekļiem. Pagasta valdes un pagaidu izpildu komitejas inventāra, dokumentu, vērtspapīru un naudas nodošanas, pieņemšanas akts. Pagasta valdes locekļu saraksts, iedzīvotāju sapulcē ievēlētās pagasta padomes un revīzijas komisijas sastāva saraksti, jaunievēlētās pagasttiesas priekšsēdētāja un locekļu saraksts, to lauku saimniecību saraksts, kurām atsavināta daļa zemju un atsavināma daļa ganāmpulku.
Identifikators/Identifier:LV_LVA_F 1260_S1
Fonds: Latvijas PSR Bauskas apriņķa Bauskas pagasta Pagaidu izpildu komiteja


Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv