. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Ziemeļu rajona nodaļa. LV_LVA_F 192

Fondraži:
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Ziemeļu rajona nodaļa, LV_LVA_192
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Ziemeļu rajona nodaļa, LV_LVA_I 0-18.029
 • Sērijas:
 • Sekretārs, LV_LVA_F 192_A 1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F 192_A 2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Patronēto,aizbildniecībā esošo un adoptēto bērnu personas lietas, lēmumi par adopciju, LV_LVA_F 192_A 3
 • Mājas grāmatas, LV_LVA_F 192_A vienk.apr.,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 110. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L460
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 135. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L461
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 145. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L462
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 151.PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L463
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 161. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L464
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 162. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L465
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 169. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L466
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 175. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L467
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 192. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L468
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 223. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L469
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 232. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L470
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 247. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L471
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 108. speciālā PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L459
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 42.vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L437
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 46. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L438
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 66. speciālā vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L439
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 79. vidusskola - Puškina licejs, LV_LVA_F 192_A2_L440
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 97. vidusskola - Rīnūžu ģimnāzija, LV_LVA_F 192_A2_L441
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 18. vakara vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L442
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 6.pamatskola, LV_LVA_F 192_A2_L443
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 7.pamatskola, LV_LVA_F 192_A2_L444
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 5. speciālā internātskola, LV_LVA_F 192_A2_L445
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Mežaparka sākumskola, LV_LVA_F 192_A2_L446
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Sarkandaugavas sākumskola, LV_LVA_F 192_A2_L447
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Sarkandaugavas Kristīgās skola, LV_LVA_F 192_A2_L448
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Sākumskola "Blāzmiņa", LV_LVA_F 192_A2_L449
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Bērnu centrs "Laimīte", LV_LVA_F 192_A2_L450
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Mākslas skola, LV_LVA_F 192_A2_L451
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 5.PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L452
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 21. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L453
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 32. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L454
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 34. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L455
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 36. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L456
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 42. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L457
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 43. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE, LV_LVA_F 192_A2_L458
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 37. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L436
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi vispārīgos jautājumos. 1. sējums, LV_LVA_F 192_A1_L460
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi vispārīgos jautājumos 2. sējums., LV_LVA_F 192_A1_L461
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi vispārīgos jautājumos 3. sējums, LV_LVA_F 192_A1_L462
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi vispārīgos jautājumos 1.sējums, LV_LVA_F 192_A1_L463
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi vispārīgos jautājumos 2.sējums, LV_LVA_F 192_A1_L464
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A1_L465
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos 2.sējums, LV_LVA_F 192_A1_L466
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos 3. sējums, LV_LVA_F 192_A1_L467
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos 1.sējums, LV_LVA_F 192_A1_L468
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos 2.sējums , LV_LVA_F 192_A1_L469
 • Statistiskā informācija par vidusskolām uz 1998./1999. m.g. sākumu, LV_LVA_F 192_A1_L470
 • Statistiskā informācija par skolām, PBI uz 1998./1999.m.g. sākumu, LV_LVA_F 192_A1_L471
 • Statistiskā informācija par vidusskolām uz 1999./2000.m.g. sākumu, LV_LVA_F 192_A1_L472
 • Statistiskā informācija par skolām, PBI uz 1999./2000.m.g. sākumu, LV_LVA_F 192_A1_L473
 • Pirmsskolas bērnu iestāžu gada atskaite par 1999.gadu, LV_LVA_F 192_A1_L474
 • Pirmsskolas bērnu iestāžu gada atskaite par 2000.gadu, LV_LVA_F 192_A1_L475
 • 1972. -1978. gada lēmumi par adopciju. 1. sējums, LV_LVA_F 192_A3_L217
 • 1979.-1982. gada lēmumi par adopciju. 2. sējums, LV_LVA_F 192_A3_L218
 • 1983. - 1987. gada lēmumi par adopciju. 3. sējums, LV_LVA_F 192_A3_L219
 • 1988. - 1989. gada lēmumi par adopciju. 4. sējums, LV_LVA_F 192_A3_L220
 • 1990. - 1993. gada lēmumi par adopciju. 5. sējums, LV_LVA_F 192_A3_L221
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L222
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L223
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L224
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L225
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L226
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L227
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L228
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L229
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L230
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L231
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L232
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L233
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L234
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L235
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L236
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L237
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L238
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L239
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L240
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L241
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L242
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L243
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L244
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L245
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L246
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L247
 • xxx xxx, LV_LVA_F 192_A3_L248
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 1999.gadam. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L374
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 1999.gadam. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L375
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 1999.gadam. 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L376
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 2000.gadam. 1. sējums, LV_LVA_F 192_A2_L377
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 2000.gadam. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L378
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 2000.gadam. 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L379
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu pedagoģiskās tāmes 2000.gadam. 4.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L380
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 1999.gadam. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L381
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 1999.gadam . 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L382
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 1999.gadam. 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L383
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 2000.gadam. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L384
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 2000.gadam. 2.sējums., LV_LVA_F 192_A2_L385
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 2000.gadam. 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L386
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 2000.gadam. 4.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L387
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 2000.gadam. 5. sējums, LV_LVA_F 192_A2_L388
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu uzturēšanas tāmes 2000.gadam. 6.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L389
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 1999.gadam. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L390
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 1999.gadam. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L391
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 1999.gadam. 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L392
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 1999.gadam. 4.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L393
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 2000.gadam. 1.sējums., LV_LVA_F 192_A2_L394
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 2000.gadam. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L395
 • Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums un grozījumi 2000.gadam. 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L396
 • Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 1999.gadam. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L397
 • Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 1999.gadam. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L398
 • Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2000.gadam. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L399
 • Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2000.gadam. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L400
 • Skolu valdes, centralizētās grāmatvedības štatu saraksti, LV_LVA_F 192_A2_L401
 • Skolu tehnisko darbinieku štatu saraksti, LV_LVA_F 192_A2_L402
 • PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE štatu saraksti, LV_LVA_F 192_A2_L403
 • Skolu valdes, centralizētās grāmatvedības štatu saraksti, LV_LVA_F 192_A2_L404
 • Skolu tehnisko darbinieku štatu saraksti, LV_LVA_F 192_A2_L405
 • PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE štatu saraksti, LV_LVA_F 192_A2_L406
 • Grāmatvedības gada atskaite un bilances ar pielikumiem, LV_LVA_F 192_A2_L407
 • Grāmatvedības gada atskaite un bilances ar pielikumiem, LV_LVA_F 192_A2_L408
 • Sarakste ar valsts institūcijām par finansēšanu un grāmatvedības uzskaiti, LV_LVA_F 192_A2_L409
 • Sarakste ar valsts institūcijām par finansēšanu un grāmatvedības uzskaiti, LV_LVA_F 192_A2_L410
 • Virsgrāmata. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L411
 • Virsgrāmata. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L412
 • Virsgrāmata. 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L413
 • Virsgrāmata. 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L414
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti Skolu valdē, LV_LVA_F 192_A2_L415
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. Skolas 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L416
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. Skolas 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L417
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. Skolas 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L418
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. 5.-135. PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE 4.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L419
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. 145.-247.PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE 5.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L420
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti Skolu valdē, LV_LVA_F 192_A2_L421
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. Skolas 1.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L422
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. Skolas 2.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L423
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. 5.-135.PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE 3.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L424
 • Inventarizācijas dokumenti par pamatlīdzekļu uzskaiti pakļautajās iestādēs. 145.-247.PIRMSSKOLAS BĒRNU IESTĀDE 4.sējums, LV_LVA_F 192_A2_L425
 • Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes. Skolu valdes, centralizētās grāmatvedības, LV_LVA_F 192_A2_L426
 • Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes. Skolu valdes, centralizētās grāmatvedības, LV_LVA_F 192_A2_L427
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 2.vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L428
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 8. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L429
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 10. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L430
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 13. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L431
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 28. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L432
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 29. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L433
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 31.vidusskolas sākumskola, LV_LVA_F 192_A2_L434
 • Norakstīto pamatlīdzekļu uzskaites kartītes 31. vidusskola, LV_LVA_F 192_A2_L435


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv