. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 219

Fondraži:
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļa, LV_LVA_219
 • Sērijas:
 • Rajona tautas izglītības nodaļas pārziņa, skolu inspektora un pirmskolas bērnu iestādžu inspektoru dokumenti;rajona tautas izglītības nodaļas pavēles un rīkojumi., LV_LVA_F 219_A 1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Apvienotā grāmatvedība, LV_LVA_F 219_A 2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Norēķinu-maksājumu kvītis, LV_LVA_F 219_A 3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Adoptēto bērnu personas lietas,atceltās aizbildniecības,bērnu uzvārdu maiņa, LV_LVA_F 219_A 3 l,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vadība, galvenais speciālists skolu jautājumos, pirmskolas iestāžu galvenais speciālists, galvenais speciālists veselības aizsardzības jautājumos, grāmatvedība, LV_LVA_F 219_A 4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Eiropas Sociālā fonda projekta dokumenti, LV_LVA_F 219_A 5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Galvenā speciālista bērnu tiesību aizsardzības pārskats par pedagoģiskās korekcijas klasēm Vidzemes priekšpilsētas skolās , LV_LVA_F 219_A4_L656
 • Sarakste ar pilsētas pašvaldības un valsts institūcijām par bērnu tiesību aizsardzību , LV_LVA_F 219_A4_L657
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 3.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L655
 • Vidzemes priekšpilsētas skolotāju metodisko apvienību nolikumi, darba plāni, atskaites , LV_LVA_F 219_A4_L631
 • Izglītības iestāžu mācību plāni , LV_LVA_F 219_A4_L632
 • Pārskati par pirmsskolas bērnu iestāžu pārbaudēm, LV_LVA_F 219_A4_L633
 • Pirmsskolas iestāžu darba plāns , LV_LVA_F 219_A4_L634
 • Vispārizglītojošo un speciālo skolu nolikumi, LV_LVA_F 219_A4_L635
 • Pārskati par bērnu traumatismu skolās un pirmsskolas iestādēs , LV_LVA_F 219_A4_L636
 • Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēžu protokoli , LV_LVA_F 219_A4_L637
 • Nodaļas apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 1.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L638
 • Nodaļas apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 2.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L639
 • Nodaļas apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 3.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L640
 • Nodaļas apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 4.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L641
 • Pedagoģiskā personāla štatu saraksts , LV_LVA_F 219_A4_L642
 • Saimnieciskā personāla štatu saraksts , LV_LVA_F 219_A4_L643
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1) , LV_LVA_F 219_A4_L644
 • Interešu izglītības iestāžu pārskats (veidlapa IIP-1) , LV_LVA_F 219_A4_L645
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pārskats (veidlapa Nr.85-k) , LV_LVA_F 219_A4_L646
 • Virsgrāmata, 1.pusgads , LV_LVA_F 219_A4_L647
 • Virsgrāmata, 2.pusgads , LV_LVA_F 219_A4_L648
 • 49.vidusskolas un Hanzas vidusskolas skolotāju pārskats par pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju, LV_LVA_F 219_A4_L630
 • Statistiskie pārskati par strādājošo skaita sadalījumu pa profesijām un pēc darba samaksas lieluma , LV_LVA_F 219_A4_L649
 • Inventāra kartītes pamatlīdzekļu uzskaitei (veidlapa Nr.6) , LV_LVA_F 219_A4_L650
 • Inventāra kartītes vienveidīgu pamatlīdzekļu uzskaitei (veidlapa Nr.9) , LV_LVA_F 219_A4_L651
 • Pārskati par pamatlīdzekļu kustību (apgrozījuma pāskats), LV_LVA_F 219_A4_L652
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 1.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L653
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 2.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L654
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi par pamatdarbību Nr.1-Nr.96 , LV_LVA_F 219_A4_L622
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi par pamatdarbību Nr.97-Nr.235 , LV_LVA_F 219_A4_L623
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi par pamatdarbību Nr.236-Nr.281 , LV_LVA_F 219_A4_L624
 • Skolu valdes izpilddirektora rīkojumi par ārzemju komandējumiem , LV_LVA_F 219_A4_L625
 • Dokuments par skolu valdes un tai pakļauto iestāžu organizēšanu, reorganizēšanu, likvidāciju un nosaukuma maiņu , LV_LVA_F 219_A4_L626
 • Atskaite par realizēto projektu "Bilingvālā izglītība" Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā , LV_LVA_F 219_A4_L627
 • Dokumenti (realizācijas grafiks, apraksts) par projektu "Sadarbība" sākumskolas mācību pārziņiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem , LV_LVA_F 219_A4_L628
 • Dokumenti (realizācijas grafiks, apraksts) par projektu "Skolu direktoru un bērnudārzu vadītāju sadarbība starpkultūras izglītības jomā" , LV_LVA_F 219_A4_L629
 • Rīgas pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr.1-94 , LV_LVA_F 219_A4_L658
 • Rīgs pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos, Nr.95-186 , LV_LVA_F 219_A4_L659
 • Rīgs pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos, Nr.186a-255 , LV_LVA_F 219_A4_L660
 • Izpilddirektora rīkojumi par darbinieku ārzemju komandējumiem , LV_LVA_F 219_A4_L661
 • Dokumenti par skolu valdes un tai pakļauto iestāžu organizēšanu, reorganizāciju, likvidāciju, nosaukuma maiņu, nodošanu no vienas sistēmas citā, pārcelšanu no vienas vietas uz citu (slēdzieni, akti u.c.) , LV_LVA_F 219_A4_L662
 • Vidzemes priekšpilsētas metodisko apvienību nolikumi, darba plāni, atskaites , LV_LVA_F 219_A4_L663
 • Vispārizglītojošo skolu un speciālo skolu nolikumi , LV_LVA_F 219_A4_L664
 • Izglītības iestāžu realizētās izglītības programmas , LV_LVA_F 219_A4_L665
 • Izglītības iestāžu mācību plāni , LV_LVA_F 219_A4_L666
 • Apstiprinātie pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumi , LV_LVA_F 219_A4_L667
 • Dokumenti par pirmsskolas izglītības iestāžu pārbaudēm (pārskati, darba analīze u.c.), LV_LVA_F 219_A4_L668
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu darba plāni , LV_LVA_F 219_A4_L669
 • Atskaites par bērnu traumatismu skolās un pirmsskolas iestādēs , LV_LVA_F 219_A4_L670
 • Vidzemes priekšpilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas protokoli , LV_LVA_F 219_A4_L671
 • Sarakste ar iestādēm bērnu tiesību aizsardzības jautājumos , LV_LVA_F 219_A4_L672
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 1.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L673
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 2.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L674
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 3.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L675
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 4.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L676
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā (speciālais budžets), 5.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L677
 • Sarakste ar valsts pārvaldes institūcijām finansēšanas jautājumos , LV_LVA_F 219_A4_L678
 • Pedagoģiskā personāla štatu saraksti , LV_LVA_F 219_A4_L679
 • Saimnieciskā personāla štatu saraksti, LV_LVA_F 219_A4_L680
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1) , LV_LVA_F 219_A4_L681
 • Interešu izglītības iestāžu pārskats (veidlapa IIP-1) , LV_LVA_F 219_A4_L682
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pārskats (veidlapa Nr.85-k) , LV_LVA_F 219_A4_L683
 • Virsgrāmata, 1.pusgads , LV_LVA_F 219_A4_L684
 • Virsgrāmata, 2.pusgads , LV_LVA_F 219_A4_L685
 • Virsgrāmata, noslēgums , LV_LVA_F 219_A4_L686
 • Inventāra kartītes vienveidīgu pamatlīdzekļu uzskaitei (viedlapa Nr.6, Nr.8) , LV_LVA_F 219_A4_L687
 • Inventāra kartītes vienveidīgu pamatlīdzekļu uzskaitei (veidlapa Nr.9) , LV_LVA_F 219_A4_L688
 • Pārskati par pamatlīdzekļu kustību (apgrozījuma pārskats) , LV_LVA_F 219_A4_L689
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 1.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L690
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 2.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L691
 • Statistiskie pārskati par darbinieku skaitu un darba samaksu, LV_LVA_F 219_A4_L692
 • Rīgas pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr. 1-74 1. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L693
 • Rīgas pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr. 75-146 2. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L694
 • Rīgas pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr. 147-223 3. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L695
 • Rīgas pilsētas skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr. 224- 285 4. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L696
 • Izpilddirektora rīkojumi par darbinieku ārzemju komandējumiem , LV_LVA_F 219_A4_L697
 • Rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 219_A4_L698
 • Rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 219_A4_L699
 • Rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 219_A4_L700
 • Dokumenti par skolu valdes un tai pakļauto iestāžu organizēšanu, reorganizāciju, likvidāciju, nosaukuma maiņu, nodošanu no vienas sistēmas citā, pārcelšanu no vienas vietas uz citu (slēdzieni, akti u.c.) , LV_LVA_F 219_A4_L701
 • Vidzemes priekšpilsētas metodisko apvienību, darba plāni un atskaites , LV_LVA_F 219_A4_L702
 • Vispārizglītojošo skolu nolikumi , LV_LVA_F 219_A4_L703
 • Izglītības iestāžu realizētās izglītības programmas , LV_LVA_F 219_A4_L704
 • Izglītības iestāžu mācību plāni, 1. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L705
 • Izglītības iestāžu mācību plāni 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L706
 • Dokumenti par pirmsskolas izglītības iestāžu pārbaudēm (pārskati, darba analīze u.c.) , LV_LVA_F 219_A4_L707
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu darba plāni , LV_LVA_F 219_A4_L708
 • Atskaites par bērnu traumatismu skolās un pirmsskolas iestādēs , LV_LVA_F 219_A4_L709
 • Vidzemes priekšpilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas protokoli 1. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L710
 • Vidzemes priekšpilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas protokoli, 2. sējums., LV_LVA_F 219_A4_L711
 • Sarakste ar iestādēm bērnu tiesību aizsardzības jautājumos , LV_LVA_F 219_A4_L712
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 1.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L713
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 2.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L714
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 3.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L715
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā, 4.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L716
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā (speciālais budžets), 5.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L717
 • Sarakste ar valsts pārvaldes institūcijām finansēšanas jautājumos , LV_LVA_F 219_A4_L718
 • Pedagoģiskā personāla štatu saraksti 1.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L719
 • Pedagoģiskā personāla štatu saraksti, 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L720
 • Saimnieciskā personāla štatu saraksti, 1.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L721
 • Saimnieciskā personāla štatu saraksti, 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L722
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1), 1. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L723
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1), 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L724
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1), 3. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L725
 • Interešu izglītības iestāžu pārskats (veidlapa IIP-1) , LV_LVA_F 219_A4_L726
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pārskats (veidlapa Nr.85-k) , LV_LVA_F 219_A4_L727
 • Virsgrāmata 2.pusgads, 2. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L729
 • Virsgrāmata noslēgums, 3. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L730
 • Norakstāmā inventāra kartītes vienveidīgu pamatlīdzekļu uzskaitei (viedlapa Nr.6, Nr.8) , LV_LVA_F 219_A4_L731
 • Norakstāmā inventāra kartītes vienveidīgu pamatlīdzekļu uzskaitei (veidlapa Nr.9) , LV_LVA_F 219_A4_L732
 • Pārskati par pamatlīdzekļu kustību (apgrozījuma pārskats), 1. sējums , LV_LVA_F 219_A4_L733
 • Pārskati par pamatlīdzekļu kustību (apgrozījuma pārskats), 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L734
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 1.sējums , LV_LVA_F 219_A4_L735
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 2.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L736
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 3.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L737
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, 4. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L738
 • Statistiskie pārskati par darbinieku skaitu un darba samaksu , LV_LVA_F 219_A4_L739
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vadītāja rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr. 1-112 1. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L740
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vadītāja rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr.113 - 171 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L741
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vadītāja rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr. 172 - 214 3. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L742
 • Vidzemes priekšpilsētas nodaļas vadītāja rīkojumi pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 219_A4_L743
 • Dokumenti par skolu valdes un tai pakļauto iestāžu reorganizāciju, nosaukumu maiņu, LV_LVA_F 219_A4_L744
 • Vidzemes priekšpilsētas skolotāju metodisko apvienību nolikumi, darba plāni, atskaites , LV_LVA_F 219_A4_L745
 • Vispārizglītojošo skolu nolikumi, LV_LVA_F 219_A4_L746
 • Izglītības iestāžu realizētās izglītības programmas , LV_LVA_F 219_A4_L747
 • Izglītības iestāžu mācību plāni , LV_LVA_F 219_A4_L748
 • Dokumenti par pirmsskolas izglītības iestāžu pārbaudēm (pārskati, darba analīze u.c.) , LV_LVA_F 219_A4_L749
 • Vidzemes priekšpilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas protokoli, LV_LVA_F 219_A4_L750
 • Sarakste ar iestādēm bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, LV_LVA_F 219_A4_L751
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā 1.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L752
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā 2.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L753
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā 3.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L754
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā 4.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L755
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā 5.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L756
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā 6.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L757
 • Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā (speciālais budžets) 7.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L758
 • Pedagoģiskā personāla štatu saraksti, LV_LVA_F 219_A4_L759
 • Saimnieciskā personāla štatu saraksti 1.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L760
 • Saimnieciskā personāla štatu saraksti 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L761
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1) 1. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L762
 • Vispārizglītojošo skolu pārskats (veidlapa VS-1) 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L763
 • Interešu izglītības iestāžu pārskats (veidlapa IIP-1), LV_LVA_F 219_A4_L764
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pārskats (veidlapa Nr.85-k), LV_LVA_F 219_A4_L765
 • Virsgrāmata 1.. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L766
 • Virsgrāmata 2. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L767
 • Virsgrāmata 3. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L768
 • Virsgrāmata (valsts kase) 4. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L769
 • Norakstāmā inventāra kartītes vienveidīgu pamatlīdzekļu uzskaitei (viedlapa Nr.6, Nr.8), LV_LVA_F 219_A4_L770
 • Pārskati par pamatlīdzekļu kustību (apgrozījuma pārskats), LV_LVA_F 219_A4_L771
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti 1.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L772
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti 2.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L773
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti 3.sējums, LV_LVA_F 219_A4_L774
 • Statistiskie pārskati par darbinieku skaitu un darba samaksu , LV_LVA_F 219_A4_L775
 • Virsgrāmata 1.pusgads, 1. sējums, LV_LVA_F 219_A4_L728


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv