. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Finansu ministrija un Latvijas Republikas Finansu ministrija. LV_LVA_F 327

Fondraži:
 • Finanšu ministrija, LV_LVA_I 1-06.001
 • Apakšfondi:
 • Latvijas PSR Finansu ministrija, LV_LVA_F 327_A 1
 • Latvijas Republikas Finansu ministrija, LV_LVA_F 327_A 2
 • Sērijas:
 • Kontroles-revīzijas pārvalde, LV_LVA_F 327_A 18,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedības ekspertīzes birojs, LV_LVA_F 327_A 19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedības uzskaites un pārskatu pārvalde, LV_LVA_F 327_A 20,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • 2.nodaļa, LV_LVA_F 327_A 20a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tirdzniecības,sadz.pak.finans.un naudas apgroz.pārvalde, LV_LVA_F 327_A 21,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Soc.nodroš.,pensiju un pabalstu finans.pārvalde, LV_LVA_F 327_A 22,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja,arodbiedrība, LV_LVA_F 327_A 23,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Racionalizāciju priekšl.republikāniskā komisija, LV_LVA_F 327_A 24,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Informāc.mehan.apstrādes un AFAS ievieš.pārvalde, LV_LVA_F 327_A 25,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zivju rūpniecības finans.nodaļa, LV_LVA_F 327_A 16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sekretariāts,juridiskā konsult.,vietējā komiteja,ziņas par soc.nodroš.izdevumiem,par nodokļu parādu dzēšanu,budžeta pārv.,tautas saimn.finans.pārv.,kontroles-revīzijas pārv.,adim.saimniec.pārv.,mat.par valsts budžetu uz 1941.g., LV_LVA_F 327_A 1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Specdaļa, LV_LVA_F 327_A 1s
 • Materiāli par personālsastāvu, LV_LVA_F 327_A 2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Specdaļa 2.nodaļa, LV_LVA_F 327_A 2s
 • Kanceleja,vispārējā daļa, juridiskā nodaļa, LV_LVA_F 327_A 3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Budžeta pārvalde, LV_LVA_F 327_A 4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valsts ieņēmumu un nodokļu daļa, LV_LVA_F 327_A 5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par valsts ministriju un iestāžu reģistrāciju, LV_LVA_F 327_A 6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Nodokļu pārvalde, LV_LVA_F 327_A 7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Štatu pārvalde, LV_LVA_F 327_A 8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rūpniecības finansēšanas pārvalde, LV_LVA_F 327_A 9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lauksaimniecības finansēšanas pārvalde, LV_LVA_F 327_A 10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dzīvokļu un komunālās saimn.,transp.un sakaru finans.pārvalde, LV_LVA_F 327_A 11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Celtniecības un projektēšanas organizāciju finans.pārvalde, LV_LVA_F 327_A 12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F 327_A 13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kultūras un veselības aizsardz.finans.pārvalde, LV_LVA_F 327_A 15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Finansu orgānu finansēš.un apgādes pārvalde, LV_LVA_F 327_A 17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Specdaļa, LV_LVA_F 327_A 1-a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zinātniskā laboratorija, LV_LVA_F 327_A 26,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Auditoru palāta, LV_LVA_F 327_A 27,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ārējo ekonomisko sakaru departaments, LV_LVA_F 327_A 29,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Nacionālās atbildīgās amatpersonas uzdevumu izpildes koordinācijas nodaļa, LV_LVA_F 327_A 50,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Projektu vērtēšanas departaments, LV_LVA_F 327_A 51,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Finansu minidstrijas vadība, LV_LVA_F 327_A 40,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Administratīvais departaments, LV_LVA_F 327_A 41,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valsts un pašvaldību pasūtījuma uzraudzības departaments, LV_LVA_F 327_A 43,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Informātikas departaments, LV_LVA_F 327_A 44,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome, LV_LVA_F 327_A 45,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Eiropas integrācijas nodaļa, LV_LVA_F 327_A 46,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padome, LV_LVA_F 327_A 47,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija, LV_LVA_F 327_A 48,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedības standartu konsultatīvā padome, LV_LVA_F 327_A 49,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valsts apdrošināšanas uzraudzības nodaļa, LV_LVA_F 327_A 30,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departaments, LV_LVA_F 327_A 31,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu nodaļa, LV_LVA_F 327_A 32,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Muitas tarifu un likumdošanas departaments, LV_LVA_F 327_A 33,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Starptautisko palīdzības programmu koordinācijas departaments, LV_LVA_F 327_A 34,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valsts ieņēmumu valsts ministra sekretariāts, LV_LVA_F 327_A 35,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Revīzijas nodaļa, LV_LVA_F 327_A 36,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vērtspapīru departaments, LV_LVA_F 327_A 37,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F 327_A 38,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kanceleja, LV_LVA_F 327_A 39,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Investīciju un kredītpolitikas valsts ministra sekretariāts, LV_LVA_F 327_A 42,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Informāciju sistēmu attīstības departaments, LV_LVA_F 327_A 59,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Finanšu kontroles departaments, LV_LVA_F 327_A 56,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latvijas Nacionāklās bibliotekas projekta īstenošanas uzraudzības padome, LV_LVA_F 327_A 57,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedības padome, LV_LVA_F 327_A 58,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sabiedrisko attiecību nodaļa, LV_LVA_F 327_A 52,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atbalsta uzņēmējdarbībai kontroles nodaļa, LV_LVA_F 327_A 53,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Starptautiskās palīdzības koordinācijas departaments, LV_LVA_F 327_A 54,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Strukturālo instrumentu departaments, LV_LVA_F 327_A 55,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 10. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L16
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 11. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L17
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 12. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L18
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 13. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L19
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 14. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L20
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 15. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L21
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 327_A39_L22
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L23
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L24
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L25
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L26
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L27
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu par sociālās sfēras budžeta un finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A15_L303
 • Sarakste ar LR Augstāko Padomi ārējo ekonomisko sakaru un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L122
 • Sarakste ar LR Ministru Padomi ārējo ekonomisko sakaru un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L123
 • Sarakste ar LR Augstāko Padomi kredītu uzraudzības jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L124
 • Sarakste ar LR Ministru Padomi kredītu uzraudzības jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L125
 • Sarakste ar ministrijām ārvalstu tehniskās palīdzības koordinācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L126
 • Sarakste ar ārvalstu organizācijām ekonomiskās palīdzības un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L127
 • Sarakste ar Finansu ministrijas sistēmas iestādēm ārējās ekonomiskās palīdzības jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L128
 • Sarakste ar organizācijām un iestādēm ārējās ekonomiskās palīdzības jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L129
 • Sarakste ar ministrijām starptautisko finansu organizāciju jautājumos, LV_LVA_F 327_A29_L130
 • Sarakste ar ministrijām starptautisko finansu organizāciju jautājumos, 1.sējums , LV_LVA_F 327_A29_L131
 • Sarakste ar ministrijām starptautisko finansu organizāciju jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A29_L132
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par sociālās sfēras budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A15_L301
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, Nr.1-136, LV_LVA_F 327_A3_L290
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, Nr.137-240, LV_LVA_F 327_A3_L291
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, Nr.1-139, LV_LVA_F 327_A3_L292
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, Nr.140-257, LV_LVA_F 327_A3_L293
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 3.sējums, Nr.258-444, LV_LVA_F 327_A3_L294
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, Nr.1-180, LV_LVA_F 327_A3_L295
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, Nr.181-355, LV_LVA_F 327_A3_L296
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 3.sējums, Nr.356-522, LV_LVA_F 327_A3_L297
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 4.sējums, Nr.523-645, LV_LVA_F 327_A3_L298
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L299
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L300
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L301
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L302
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L303
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L304
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L305
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L306
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L307
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L308
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L309
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L310
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L311
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, Nr.1-197, LV_LVA_F 327_A3_L312
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, Nr.198-415, LV_LVA_F 327_A3_L313
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 3.sējums, Nr.416-612, LV_LVA_F 327_A3_L314
 • Finansu ministrijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos, 4.sējums, Nr.613-761, LV_LVA_F 327_A3_L315
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L316
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L317
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L318
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L319
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L320
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L321
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L322
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L323
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L324
 • Slēdzieni tiesiskos jautājumos un normatīvo aktu projekti, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A3_L325
 • Licencēšanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 327_A30_L1
 • Licencēšanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 327_A30_L2
 • Licencēšanas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 327_A30_L3
 • Apdrošināšanas starpnieku licencēšanas komisijas protokoli Nr.1-15, LV_LVA_F 327_A30_L4
 • Apdrošināšanas sabiedrību bilances un aprēķini, LV_LVA_F 327_A30_L5
 • Sarakste ar Ministru kabinetu makrofiskālās analīzes prognozes jautājumos, LV_LVA_F 327_A31_L1
 • Makrofiskālās analīzes un prognozes (atskaites, darba materiāli) , LV_LVA_F 327_A31_L2
 • Sarakste ar Ministru kabinetu tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A31_L3
 • Sarakste ar Ministru kabinetu tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A31_L4
 • Tautsaimniecības analīzes un prognozes (atskaites, darba materiāli), LV_LVA_F 327_A31_L5
 • Sarakste ar Saeimu likumdošanas un tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos, LV_LVA_F 327_A31_L6
 • Sarakste ar Ministru kabinetu likumdošanas un tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos, LV_LVA_F 327_A31_L7
 • Tautsaimniecības analīzes un prognozes (atskaites, darba materiāli), LV_LVA_F 327_A31_L8
 • Sarakste ar Saeimu likumdošanas un tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos, LV_LVA_F 327_A31_L9
 • Sarakste ar Ministru kabinetu likumdošanas un tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A31_L10
 • Sarakste ar Ministru kabinetu likumdošanas un tautsaimniecības analīzes un prognozes jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A31_L11
 • Tautsaimniecības analīzes un prognozes (atskaites, darba materiāli), 1.sējums, LV_LVA_F 327_A31_L12
 • Tautsaimniecības analīzes un prognozes (atskaites, darba materiāli), 2.sējums, LV_LVA_F 327_A31_L13
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, LV_LVA_F 327_A32_L1
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, LV_LVA_F 327_A32_L2
 • Grāmatvedības metodiskās padomes sēžu protokoli, LV_LVA_F 327_A32_L3
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A32_L4
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A32_L5
 • Grāmatvedības metodiskās padomes sēžu protokoli, LV_LVA_F 327_A32_L6
 • Grāmatvedības metodiskās padomes sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības jautājumos, LV_LVA_F 327_A32_L7
 • Nodaļas izstrādātās instrukcijas, instruktīvās vēstules un nolikumi, LV_LVA_F 327_A32_L8
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A32_L9
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A32_L11
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A32_L12
 • Grāmatvedības metodiskās padomes sēdes protokoli, LV_LVA_F 327_A32_L13
 • Nodaļas izstrādātās instrukcijas, instruktīvās vēstules un nolikumi, LV_LVA_F 327_A32_L14
 • Grāmatvedības konsultantu pieteikumi licences saņemšanai , LV_LVA_F 327_A32_L15
 • Finansu ministrijas rīkojumi par ārzemju dienesta komandējumiem, LV_LVA_F 327_A13_L395
 • Saraksti un uzziņas par Finansu ministrijas centrālā aparāta, pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un uzņēmumu personālu, LV_LVA_F 327_A13_L396
 • Finansu ministrijas rīkojumi par ārzemju dienesta komandējumiem, LV_LVA_F 327_A13_L396
 • Saraksti un uzziņas par Finansu ministrijas centrālā aparāta, pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un uzņēmumu personālu, LV_LVA_F 327_A13_L397
 • Finansu ministrijas centrālā aparāta štatu saraksti un grozījumi tajos, LV_LVA_F 327_A13_L398
 • Finansu ministrijas rīkojumi par ārzemju dienesta komandējumiem, LV_LVA_F 327_A13_L399
 • Finansu ministrijas centrālā aparāta štatu saraksti un grozījumi tajos, LV_LVA_F 327_A13_L400
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi par sociālās sfēras budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A15_L296
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Augstāko Padomi par sociālās sfēras budžeta un finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A15_L297
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par sociālās sfēras budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A15_L298
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu par sociālās sfēras budžeta un finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A15_L299
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par sociālās sfēras budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A15_L300
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par sociālās sfēras budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A15_L302
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1408
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1409
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1410
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1411
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1412
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1413
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 14.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1414
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 15.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1415
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 16.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1416
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 17.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1417
 • Sarakste ar Rīgas Domi un pašvaldībām nodokļu politikas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1418
 • Sarakste ar Rīgas Domi un pašvaldībām nodokļu politikas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1419
 • Sarakste ar Rīgas Domi un pašvaldībām nodokļu politikas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1420
 • Sarakste ar Rīgas Domi un pašvaldībām nodokļu politikas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1421
 • Sarakste ar Rīgas Domi un pašvaldībām nodokļu politikas jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1422
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts nekustamā īpašuma aģentūru par nodokļu maksājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1427
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts nekustamā īpašuma aģentūru par nodokļu maksājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1426
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts nekustamā īpašuma aģentūru par nodokļu maksājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1425
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts nekustamā īpašuma aģentūru par nodokļu maksājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1424
 • Sarakste ar Privatizācijas aģentūru par nodokļu maksājumiem, LV_LVA_F 327_A5_L1423
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru padomi un Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1360
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru padomi un Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1361
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru padomi un Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1362
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru padomi un Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1363
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi un Ministru Kabinetu aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1364
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Augstāko padomi un Saeimu budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1365
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L2
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L3
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L4
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L5
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L6
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L8
 • Līgumi par dārgmetālu glabāšanu A/S “VEF banka” , LV_LVA_F 327_A37_L9
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L10
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L11
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L12
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L13
 • Sarakste ar Saeimu un Ministru kabinetu vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L14
 • Sarakste ar Saeimu un Ministru kabinetu vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L15
 • Sarakste ar bankām vērtspapīru jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L16
 • Sarakste ar bankām vērtspapīru jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L17
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L18
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L19
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L20
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L21
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L22
 • Dārgmetālu pieņemšanas- nodošanas akti Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, LV_LVA_F 327_A37_L23
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L24
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L25
 • Sarakste ar Saeimu un Ministru kabinetu vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L26
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1366
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1367
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1368
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1369
 • Sarakste ar Ministru Kbinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1370
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1371
 • Sarakste ar Ministru kabinetu aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1372
 • Saraste ar Ministru kabinetu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1373
 • Sarakste ar Saeimu budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1374
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1377
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1378
 • Sarakste ar Iekšlietu un Aizsardzības ministriju budžeta jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1379
 • Sarakste ar Iekšlietu un Aizsardzības ministriju budžeta jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1380
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1381
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1382
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1383
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1384
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1385
 • Sarakste ar LR Saeimu budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1386
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1387
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1388
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1389
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1390
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1391
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1392
 • Sarakste ar Saeimu un Ministru kabinetu vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L27
 • Sarakste ar Saeimu un Ministru kabinetu vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L28
 • Sarakste ar Ministru kabinetu par dārgmetāliem un grozījumiem likumā “Par valsts proves uzraudzību”, LV_LVA_F 327_A37_L29
 • Sarakste ar bankām vērtspapīru jautājumos, LV_LVA_F 327_A37_L30
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L31
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm vērtspapīru, loteriju un azartspēļu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L32
 • Sarakste ar W.C. Heraeus GmbH dārgmetālu pārkausēšanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A37_L33
 • Dārgmetālu nodošanas - pieņemšanas akti Latvijas Republikas Dārgmetālu fondam, LV_LVA_F 327_A37_L34
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 327_A38_L1
 • Finansu ministrijas štatu saraksts, LV_LVA_F 327_A38_L2
 • Norakstīto pamatlīdzekļu inventāra kartītes, LV_LVA_F 327_A38_L3
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 327_A38_L4
 • Latvijas Republikas finansu sistēmas apstiprinātie gada maksimālie asignējumi un izdevumu tāmes izmaiņas, LV_LVA_F 327_A38_L6
 • Finansu ministrijas štatu saraksti, LV_LVA_F 327_A38_L7
 • Norakstīto pamatlīdzekļu inventāra kartītes, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A38_L8
 • Norakstīto pamatlīdzekļu inventāra kartītes, 2. sējums, LV_LVA_F 327_A38_L9
 • Finansu ministrijas kopsavilkuma atskaite par izdevumu tāmes izpildi 1993.gadā, LV_LVA_F 327_A38_L10
 • Valsts statistikas komitejas atskaites par Finansu ministrijas darbinieku skaitu un darba algas fondu 1993. gadā, LV_LVA_F 327_A38_L11
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 327_A38_L12
 • Finansu ministrijas uzturēšanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 327_A38_L13
 • Latvijas Republikas finansu sistēmas apstiprinātie gada maksimālie asignējumi un izdevumu tāmes izmaiņas, LV_LVA_F 327_A38_L14
 • Finansu ministrijas štatu saraksti, LV_LVA_F 327_A38_L15
 • Norakstīto pamatlīdzekļu inventāra kartītes, LV_LVA_F 327_A38_L16
 • Finansu ministrijas kopsavilkuma atskaite par izdevumu tāmes izpildi 1994.gadā, LV_LVA_F 327_A38_L17
 • Valsts statistikas komitejas atskaites par Finansu ministrijas darbinieku skaitu un darba algas fondu 1994.gadā, LV_LVA_F 327_A38_L18
 • Finansu ministrijas uzturēšanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 327_A38_L19
 • Norakstīto pamatlīdzekļu inventāra kartītes, LV_LVA_F 327_A38_L21
 • Finansu ministrijas kopsavilkuma atskaite par tāmes izpildi 1995. gadā, LV_LVA_F 327_A38_L22
 • Valsts statistikas komitejas atskaites par Finansu ministrijas darbinieku skaitu un darba algas fondu 1995. gadā, LV_LVA_F 327_A38_L23
 • Sarakste ar ministrijām un iestādēm par likumdošanas jautājumiem, LV_LVA_F 327_A8_L1393
 • Sarakste ar Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1394
 • Sarakste ar Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1395
 • Sarakste ar Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1396
 • Sarakste ar Saeimu budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1397
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1398
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1399
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1400
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1401
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1402
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1403
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1404
 • Sarakste ar ministrijām iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1405
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1406
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm budžeta un finansu jautājumos, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1407
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1409
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1410
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1411
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1412
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1413
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1414
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1375
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 327_A38_L24
 • Finansu ministrijas uzturēšanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 327_A38_L25
 • Latvijas Republikas finansu sistēmas apstiprinātie gada maksimālie asignējumi un izdevumu tāmes izmaiņas, LV_LVA_F 327_A38_L26
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 327_A38_L27
 • Finansu ministrijas kopsavilkuma atskaite par tāmes izpildi 1996. gadā, LV_LVA_F 327_A38_L28
 • Valsts statistikas komitejas atskaites par Finansu ministrijas darbinieku skaitu un darba algas fondu 1996. gadā, LV_LVA_F 327_A38_L29
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L1
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L2
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L3
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L4
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L5
 • Informācija par Saeimas un Ministru kabineta uzdevumu izpildi, LV_LVA_F 327_A39_L6
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 1. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L7
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 2. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L8
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 3. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L9
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L11
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 6. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L12
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 7. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L13
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 8. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L14
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 9. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L15
 • Finansu ministrijas lietu nomenklatūra 1995gadam, LV_LVA_F 327_A39_L28
 • Informācija par Saeimas un Ministru kabineta uzdevumu izpildi, LV_LVA_F 327_A39_L29
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes(izdruka), LV_LVA_F 327_A39_L30
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 327_A39_L31
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L32
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L33
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L34
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L35
 • Direktoru padomes sēžu protokoli, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A39_L36
 • Informācija par Saeimas un Ministru kabineta uzdevumu izpildi, LV_LVA_F 327_A39_L37
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 1. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L38
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 2. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L39
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 3. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L40
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 4. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L41
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 5. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L42
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 6. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L43
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 8. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L45
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 9. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L46
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 10. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L47
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 11. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L48
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 12. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L49
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 13. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L50
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 14. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L51
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 15. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L52
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 16. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L53
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 17. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L54
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 18. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L55
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 19. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L56
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 20. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L57
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 21. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L58
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 22. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L59
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 24. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L61
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 25. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L62
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, 1. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L63
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, 2. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L64
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls, 3. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L65
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi un Ministru kabinetu budžeta un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3378
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi un Ministru kabinetu budžeta un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3379
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi un Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes jautājumos un likuma projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3380
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi un Ministru kabinetu budžeta sastādīšanas, izpildes jautājumos un likuma projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3381
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Augstāko Padomi un Saeimu budžeta un finansu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3382
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Augstāko Padomi un Saeimu budžeta un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3383
 • Rīgas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3384
 • Daugavpils pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3385
 • Jelgavas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3386
 • Jūrmalas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3387
 • Liepājas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3388
 • Rēzeknes pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3389
 • Ventspils pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3390
 • Aizkraukles rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3391
 • Alūksnes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3392
 • Bauskas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3394
 • Cēsu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3395
 • Daugavpils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3396
 • Dobeles rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3397
 • Gulbenes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets , LV_LVA_F 327_A4_L3398
 • Jelgavas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3399
 • Jēkabpils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3400
 • Krāslavas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3401
 • Kuldīgas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3402
 • Liepājas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3403
 • Limbažu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3404
 • Ludzas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3405
 • Madonas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3406
 • Ogres rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3407
 • Preiļu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3408
 • Rēzeknes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3409
 • Rīgas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3410
 • Saldus rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3411
 • Tukuma rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3413
 • Valkas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3414
 • Valmieras rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3415
 • Ventspils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3416
 • Vietējo budžetu statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3417
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli par 1.pusgadu, LV_LVA_F 327_A4_L3418
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli par 2.pusgadu, LV_LVA_F 327_A4_L3419
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabineta finansu jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3420
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabineta finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3421
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums , LV_LVA_F 327_A4_L3422
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3423
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3424
 • Sarakste ar Saeimu un Ministru kabinetu likumdošanas un lauksaimniecības finansēšanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A4_L3425
 • Sarakste ar Saeimu budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A4_L3426
 • Sarakste ar Saeimu tautsaimniecības budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A4_L3427
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā.1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3428
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3430
 • Rīgas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3431
 • Daugavpils pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3432
 • Jelgavas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3433
 • Jūrmalas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3434
 • Liepājas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3435
 • Rēzeknes pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3436
 • Ventspils pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3437
 • Aizkraukles rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3438
 • Alūksnes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3439
 • Balvu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3440
 • Bauskas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3441
 • Cēsu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3442
 • Daugavpils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3443
 • Dobeles rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3444
 • Gulbenes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3445
 • Jelgavas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3446
 • Jēkabpils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3447
 • Krāslavas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3448
 • Liepājas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3450
 • Limbažu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3451
 • Ludzas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3452
 • Madonas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3453
 • Ogres rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3454
 • Preiļu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3455
 • Rēzeknes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3456
 • Rīgas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3457
 • Saldus rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3458
 • Talsu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets , LV_LVA_F 327_A4_L3459
 • Tukuma rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3460
 • Valkas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3461
 • Valmieras rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3462
 • Ventspils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3463
 • Vietējo budžetu statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3464
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli. 1. sējums , LV_LVA_F 327_A4_L3465
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3466
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli, 3. sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3467
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu finansu jautājumos , LV_LVA_F 327_A4_L3468
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 1.sējums , LV_LVA_F 327_A4_L3469
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3470
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3471
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3472
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3473
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3474
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3475
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3476
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3477
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3478
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3479
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3480
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un budžeta finansu jautājumiem, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3481
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3482
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3483
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3484
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3485
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3486
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3487
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3488
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3489
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3490
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3491
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A4_L3494
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu tautsaimniecības budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A4_L3495
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes, kā arī citiem finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A4_L3496
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Saeimu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A4_L3497
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta un finansu jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3498
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3499
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3500
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3502
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3503
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3504
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3505
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3506
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3507
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3509
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3510
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3511
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3512
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3513
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3514
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3515
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3516
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3517
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3518
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3519
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3521
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3522
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 11. sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3523
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 12. sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3524
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 13. sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3525
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3526
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3527
 • LR likumi par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, LV_LVA_F 327_A4_L3532
 • 1995.gada valsts budžeta sastādīšanas dokumenti, LV_LVA_F 327_A4_L3533
 • Izglītības un zinātnes ministrijas 1996.gada valsts budžeta pieprasījums, LV_LVA_F 327_A4_L3534
 • Rīgas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3535
 • Daugavpils pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3536
 • Jelgavas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3537
 • Jūrmalas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3538
 • Liepājas pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3539
 • Rēzeknes pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3540
 • Ventspils pilsētas statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3541
 • Aizkraukles rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3542
 • Alūksnes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3543
 • Balvu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3544
 • Bauskas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3545
 • Cēsu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3546
 • Dobeles rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3548
 • Gulbenes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3549
 • Jelgavas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3550
 • Jēkabpils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3551
 • Krāslavas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3552
 • Kuldīgas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3553
 • Liepājas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3554
 • Limbažu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3555
 • Ludzas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3556
 • Madonas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3557
 • Ogres rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3558
 • Preiļu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3559
 • Rēzeknes rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3560
 • Rīgas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3561
 • Saldus rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3562
 • Talsu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3563
 • Tukuma rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3564
 • Valmieras rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3566
 • Ventspils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3567
 • Vietējo budžetu statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3568
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli par 1995.gada 1.pusgadu, LV_LVA_F 327_A4_L3569
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli par 1995.gada 2.pusgadu (3.ceturksni), LV_LVA_F 327_A4_L3570
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem. 1. sējums , LV_LVA_F 327_A4_L3572
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3573
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3574
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3575
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3576
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3577
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3578
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3579
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3580
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3581
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3582
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3583
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3584
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3585
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par tautsaimniecības budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3586
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3587
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3588
 • Sarakste ar LR Ministru kabinetu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3589
 • Sarakste ar Saeimu budžeta un finansu jautājumos , LV_LVA_F 327_A4_L3590
 • Sarakste ar Saeimu par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta un finansu jautājumiem , LV_LVA_F 327_A4_L3591
 • Sarakste ar Saeimu tautsaimniecības budžeta un finansu jautājumos, LV_LVA_F 327_A4_L3592
 • Sarakste ar LR Saeimu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta un finansu jautājumiem, LV_LVA_F 327_A4_L3593
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3595
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3596
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3597
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3598
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3599
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3600
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3601
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3602
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3603
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3604
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3605
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3606
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3607
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3608
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3609
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3610
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3611
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3612
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3613
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3614
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3615
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 14.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3616
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 15.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3617
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 16.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3618
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 17.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3619
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 18.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3620
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 19.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3621
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 20.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3622
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 21.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3623
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām tautsaimniecības budžeta jautājumos, 22.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3624
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām. par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3625
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām. par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3626
 • Rajonu un republikas pilsētu budžetu projektu aprēķini, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3628
 • Rajonu un republikas pilsētu budžetu projektu aprēķini, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3629
 • Sarakste ar ministrijām un pašvaldībām pašvaldību budžetu jautājumos, 1. sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3630
 • Sarakste ar ministrijām un pašvaldībām pašvaldību budžetu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3631
 • Sarakste ar ministrijām un pašvaldībām pašvaldību budžetu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3632
 • Rajonu un republikas pilsētu statistiskais kopsavilkuma budžets, 1.sējums, A-D, LV_LVA_F 327_A4_L3633
 • Rajonu un republikas pilsētu statistiskais kopsavilkuma budžets, 2.sējums, G-L, LV_LVA_F 327_A4_L3634
 • Sarakste ar Ministru kabinetu muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L1
 • Sarakste ar ministrijām muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L2
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L3
 • Atzinumi un sarakste ar Saeimu muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L4
 • Atzinumi un sarakste ar Ministru kabinetu muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L5
 • Sarakste ar Ministru kabinetu muitas likumdošanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L6
 • Sarakste ar Ministru kabinetu muitas likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L7
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L8
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L9
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L10
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L11
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem preču klasifikācijas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L12
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem preču klasifikācijas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L13
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem preču klasifikācijas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L14
 • Konsultatīvās muitas tarifu padomes protokoli, LV_LVA_F 327_A33_L14
 • Atzinumi un sarakste ar ministrijām, muitas tarifu un likumdošanas jautā jumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L15
 • Atzinumi un sarakste ar ministrijām, muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L16
 • Atzinumi un sarakste ar ministrijām, muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L17
 • Atzinumi un sarakste ar Ministru kabinetu muitas tarifu un likumdošanas jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L18
 • Atzinumi un sarakste ar Ministru kabinetu muitas tarifu un likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L19
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas tarifu jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L20
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas tarifu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L21
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas tarifu jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L22
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas tarifu jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L23
 • Sarakste ar Ministru kabinetu muitas tarifu jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L24
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L25
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L26
 • Rajonu un republikas pilsētu statistiskais kopsavilkuma budžets, 3.sējums, L-R, LV_LVA_F 327_A4_L3635
 • Rajonu un republikas pilsētu statistiskais kopsavilkuma budžets, 4.sējums, S-V, LV_LVA_F 327_A4_L3636
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 2.sējums , LV_LVA_F 327_A4_L3429
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3492
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu par sociālās apdrošināšanas un sociālās nodrošināšanas budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3493
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3501
 • Sarakste ar ministrijām, resoriem, organizācijām budžeta jautājumos, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3508
 • Sarakste ar ministrijām, institūcijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas, izpildes un finansu jautājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3520
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3528
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3529
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3530
 • Likumu projekti par valsts budžetu un grozījumiem valsts budžetā, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3531
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm, organizācijām par izglītības, kultūras, zinātnes un veselības aprūpes budžeta sastādīšanas un izpildes jautājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A4_L3594
 • Sarakste ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku investīciju jautājumos, LV_LVA_F 327_A42_L1
 • Sarakste ar institūcijām G-24 kredīta jautājumos, LV_LVA_F 327_A42_L2
 • Sarakste ar Pasaules Banku investīciju jautājumos, LV_LVA_F 327_A42_L3
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Augstāko Padomi nodokļu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1342
 • Sarakste ar Latvijas Republikas Ministru Padomi nodokļu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1343
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem nodokļu politikas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1344
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem nodokļu politikas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1345
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem nodokļu politikas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1346
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām un uzņēmumiem nodokļu politikas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1347
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1348
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1349
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1350
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1351
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L27
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 4. sējums, LV_LVA_F 327_A33_L28
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L29
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L30
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L31
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L32
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L33
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L34
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L35
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L36
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem muitas likumdošanas jautājumos, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L37
 • Sarakste ar Saeimu muitas likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L38
 • Sarakste ar Ministru kabinetu muitas likumdošanas jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L39
 • Sarakste ar Ministru kabinetu muitas likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L40
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, iedzīvotājiem un uzņēmumiem preču klasifikācijas jautājumos. 1.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L41
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, iedzīvotājiem un uzņēmumiem preču klasifikācijas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L42
 • Sarakste ar ministrijām, organizācijām, iedzīvotājiem un uzņēmumiem preču klasifikācijas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A33_L43
 • Sarakste ar Saeimu preču klasifikācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L44
 • Sarakste ar Ministru kabinetu preču klasifikācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A33_L45
 • Konsultatīvās muitas tarifu padomes protokoli, LV_LVA_F 327_A33_L46
 • Sarakste ar ministrijām starptautiskās palīdzības programmu koordinācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A34_L1
 • Sarakste ar bankām starptautiskās palīdzības programmu koordinācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A34_L2
 • Sarakste ar Finansu ministrijas sistēmas iestādēm starptautiskās palīdzības programmu koordinācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A34_L3
 • Sarakste ar iestādēm un uzņēmumiem ārvalstu tehniskās palīdzības koordinācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A34_L4
 • Sarakste ar Ministru kabinetu starptautiskās palīdzības programmu koordinācijas jautājumos, LV_LVA_F 327_A34_L5
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1352
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1353
 • Sarakste ar Saeimu nodokļu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1354
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1355
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1356
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1357
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1358
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1359
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1360
 • Sarakste ar Saeimu nodokļu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1361
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1362
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1363
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos s, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1364
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1365
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1366
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1367
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1368
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1369
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1370
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1371
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1372
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1373
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1374
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1375
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1376
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 8.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1377
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 9.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1378
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 10.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1379
 • Sarakste ar juridiskām personām valsts ieņēmumu jautājumos, LV_LVA_F 327_A35_L1
 • Sarakste ar juridiskām personām valsts ieņēmumu jautājumos, LV_LVA_F 327_A35_L2
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Finansu ministrijas Valsts skaitļošanas centrā par laiku no 1992.gada 1.janvāra līdz 1993.gada 18.maijam, LV_LVA_F 327_A36_L1
 • Saimnieciskās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Finansu ministrijas Valsts proves uzraudzības inspekcijā par laiku no 1991.gada 1.septembra līdz 1993.gada 8.aprīlim, LV_LVA_F 327_A36_L2
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Finansu ministrijas Ēku ekspluatācijas uzņēmumā par laiku no 1992.gada 1.janvāra līdz 1993.gada 1.decembrim, LV_LVA_F 327_A36_L3
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts auditorkontroles firmā "Interaudits" par laiku no 1991.gada 1.marta līdz 1993.gada 15.oktobrim, LV_LVA_F 327_A36_L4
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Finansu ministrijas valsts firmā "Latvijas Loto" par darbības laiku no 1993.gada1.augusta līdz 1994.gada 1.augustam, LV_LVA_F 327_A36_L5
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Finansu ministrijas Valsts kases departamentā par 1993.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L6
 • Dārgmetālu uzpirkšanai iedalīto budžeta līdzekļu izlietošanas un iepirkto dārgmetālu saglabāšanas revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Finansu ministrijas grāmatvedībā un Valsts proves uzraudzības inspekcijā par laiku no 1990.gada 1.augusta līdz 1994.gada 1.augustam, LV_LVA_F 327_A36_L7
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Dārgmetālu pārvaldē par darbības laiku no 1992.gada 1.jūlija līdz 1994.gada 1.aprīlim, LV_LVA_F 327_A36_L8
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) valsts akciju sabiedrībā "Rosme" par darbības laiku no 1993.gada 1.janvāra līdz 1994.gada 1.oktobrim, LV_LVA_F 327_A36_L9
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts proves uzraudzības inspekcijā par darbības laiku no 1994.gada 1.aprīļa līdz 1995.gada 1.jūlijam, LV_LVA_F 327_A36_L10
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts uzņēmumā – firmā "Latvijas Loto" par laiku no 1994.gada 1.augusta līdz 1995.gada 1.novembrim, LV_LVA_F 327_A36_L11
 • Naudas operāciju revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) SIA "Lata International" par periodu no 1994.gada 14.novembra līdz 1995.gada 9.oktobrim, LV_LVA_F 327_A36_L12
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts kases departamentā par 1994.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L13
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts skaitļošanas centrā par 1994.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L14
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts auditorfirmā "Interaudits" par 1994.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L15
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) valsts uzņēmumā "Nams" par 1994.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L16
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) auditorfirmā "Interaudits" par 1995.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L17
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts skaitļošanas centrā par 1995.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L18
 • Finansiālās darbības revīzijas dokumenti (akti, ziņojumi) Valsts uzņēmumā "Nams" par 1995.gadu, LV_LVA_F 327_A36_L19
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L1
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 11.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1380
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 12.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1381
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 13.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1382
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 14. sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1383
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 15. sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1384
 • Sarakste ar Rīgas Domi un pašvaldībām nodokļu politikas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1385
 • Sarakste ar Privatizācijas aģentūru par nodokļu maksājumiem, LV_LVA_F 327_A5_L1386
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1387
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1388
 • Sarakste ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu maksājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1389
 • Sarakste ar Saeimu nodokļu likumdošanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A5_L1390
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1391
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1392
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1393
 • Sarakste ar Ministru kabinetu nodokļu likumdošanas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1394
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1395
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1396
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1397
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1398
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1399
 • Sarakste ar ministrijām nodokļu politikas jautājumos, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1400
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 1.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1401
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1402
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 3.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1403
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 4. sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1404
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 5.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1405
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 6.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1406
 • Sarakste ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem par nodokļu maksājumiem, 7.sējums, LV_LVA_F 327_A5_L1407
 • Akciju sabiedrību iesniegtie dokumenti (reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas) slēgto akciju izgatavošanai valsts uzņēmumā “Litta”, 4.sējums, LV_LVA_F 327_A37_L7
 • Finansu ministrijas uzturēšanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 327_A38_L5
 • Latvijas Republikas finansu sistēmas apstiprinātie gada maksimālie asignējumi un izdevumu tāmes izmaiņas, LV_LVA_F 327_A38_L20
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 4. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L10
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 7. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L44
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas kartītes, 23. sējums, LV_LVA_F 327_A39_L60
 • Balvu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3393
 • Talsu rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3412
 • Kuldīgas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3449
 • Daugavpils rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3547
 • Valkas rajona statistiskais kopsavilkuma budžets, LV_LVA_F 327_A4_L3565
 • Vietējo budžetu izpildes analīzes materiāli par 1995.gada 2.pusgadu (4.ceturksni), LV_LVA_F 327_A4_L3571
 • LR valsts budžeta sastādīšanasmateriāli, LV_LVA_F 327_A4_L3627
 • Sarakste ar ministrijām, iestādēm un organizācijām budžeta un finansu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A8_L1376
 • Sarakste ar Iekšlietu ministriju aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas jautājumos, LV_LVA_F 327_A8_L1408
 • Sarakste ar juridiskām personām grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 327_A32_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L411
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L412
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L413
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L414
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L415
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L416
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L35
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L36
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L37
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L39
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L40
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L41
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L42
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L43
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L44
 • Izstrādātie normatīvo aktu projekti, sarakste ar institūcijām par projektu saskaņošanu , LV_LVA_F 327_A31_L45
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L437
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L438
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L439
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L440
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L441
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L442
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L443
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L444
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L445
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L446
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L447
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L448
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L449
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L450
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L451
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L452
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L453
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L454
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L455
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L456
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L457
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L458
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L459
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L460
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L461
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L462
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L463
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L464
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L465
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L466
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L467
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L468
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L469
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L470
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L471
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L472
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L473
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L474
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L475
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L476
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L477
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L478
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L479
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L480
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L481
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L482
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L39
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L40
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L41
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L132
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L133
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L134
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L135
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L136
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L137
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L138
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L139
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L144
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L59
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L60
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L61
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L62
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L63
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L64
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L65
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L66
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L67
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L68
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L69
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L70
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L71
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L72
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L73
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L74
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L75
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L76
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L77
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L78
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L79
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L80
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L81
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L82
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L83
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L84
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L85
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L74
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L75
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L76
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L77
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L78
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L79
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L80
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L81
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L82
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L83
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L84
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L85
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L86
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L112
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L113
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L114
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L115
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L116
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L117
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L118
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L119
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L120
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L121
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L122
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L123
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L124
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L125
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L126
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L127
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L128
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L129
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L130
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L131
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L132
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L133
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L134
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L135
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L136
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L137
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L138
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L139
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L44
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L45
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L46
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L47
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L48
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L49
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L50
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L51
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L52
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L53
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L54
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L55
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L56
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L57
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L58
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L59
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L60
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L61
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L62
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L63
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L64
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L65
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L66
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L67
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L68
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L69
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L70
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L71
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L72
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L73
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L74
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L75
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L76
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L77
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L78
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L79
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4022
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4023
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4024
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4025
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4026
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4027
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4028
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4029
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4030
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4031
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4032
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4033
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4034
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4035
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4036
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4037
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4038
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4039
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4040
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4041
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4042
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4043
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4044
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4045
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4046
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4047
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4048
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4049
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4050
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4051
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4052
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4053
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4055
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4056
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4057
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4058
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4059
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4060
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4061
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4062
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4063
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4064
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4065
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4066
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4067
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4068
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4069
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4070
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4071
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4072
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4073
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4074
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4075
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4076
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4077
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4078
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4079
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4080
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4081
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4082
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4083
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4084
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4085
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4086
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4087
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4088
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4089
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4090
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4091
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4092
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4093
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4094
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4095
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4096
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4097
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4098
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4099
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4100
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4101
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4102
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4103
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4104
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4105
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4106
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4107
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4108
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4109
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4110
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4111
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4112
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4113
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4114
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4115
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4116
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4117
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4118
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4119
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4120
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4121
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4122
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4123
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4124
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4125
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4126
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4127
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4128
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4129
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4130
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4131
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4132
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4133
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4134
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4135
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4136
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4137
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4138
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4139
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4144
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4166
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4167
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A44_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A44_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L26
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L27
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L28
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L29
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L30
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L31
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L32
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L33
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L34
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L35
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L7
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A48_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A48_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A48_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L7
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L4
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L5
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L6
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L7
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1567
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1568
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1569
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1570
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1571
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1572
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1573
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1574
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1575
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1576
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1577
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1578
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1579
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1580
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1581
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1582
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1583
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1584
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1585
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1586
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1587
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1588
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1589
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1590
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1591
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1592
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1593
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1594
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1595
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1596
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1597
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1598
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1599
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1600
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1601
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1602
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A52_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L2
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L3
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L4
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L5
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L6
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L7
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L2
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L3
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L4
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L5
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L6
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L7
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L26
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L27
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L28
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L29
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L30
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L31
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L32
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L33
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L34
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L35
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L36
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L37
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L39
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L40
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L41
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L2
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L3
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L4
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L5
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L6
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L7
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4054
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L58
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L84
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L85
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L86
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L87
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L88
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L89
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L90
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L91
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L92
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L93
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L94
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L95
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L96
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L97
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4168
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4169
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4170
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4171
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4173
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4174
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4175
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4176
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4177
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4178
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4179
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4180
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4181
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4182
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4183
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4184
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4185
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4186
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4187
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4188
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4189
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4190
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4278
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4279
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4280
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4281
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4283
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4284
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4285
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4286
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4287
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4288
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4289
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4290
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4291
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4292
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4293
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4294
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4295
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4296
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4297
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4298
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4299
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4300
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4301
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4303
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4304
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4305
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4306
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4307
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4308
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4310
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4311
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4312
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4313
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4315
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4191
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4317
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4318
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4319
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4320
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4321
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4322
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4323
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4325
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4326
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4327
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4328
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4329
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4330
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4331
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4332
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4333
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4334
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4335
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4336
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4337
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4338
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4339
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4340
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4341
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4342
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4343
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4344
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4345
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4346
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4347
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4348
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4349
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4350
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4351
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4352
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A44_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A44_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L36
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4316
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L39
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L40
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L41
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L42
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L43
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L44
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L45
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L46
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L47
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L48
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L49
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L50
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L51
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L52
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L8
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A48_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A48_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L46
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L47
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L48
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L49
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L51
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L54
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L55
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L56
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L57
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L483
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L484
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L485
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L486
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L487
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L489
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A46_L37
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L491
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L492
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L493
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L494
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L495
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L496
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L497
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L498
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L499
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L500
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L502
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L503
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L504
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L505
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L506
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L507
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L508
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L509
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L510
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L511
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L512
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L513
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L514
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L515
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L516
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L517
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L518
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L519
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L520
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L521
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L522
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L523
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L524
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L526
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L527
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L528
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L529
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L530
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L490
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L532
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L533
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L534
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L535
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L536
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L537
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L538
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L539
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L540
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L541
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L542
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L543
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L544
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L545
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L546
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L547
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L548
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L549
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L550
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L551
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L552
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L553
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L554
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L555
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L557
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L558
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L559
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L560
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L561
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L562
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L563
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L564
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L565
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L566
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L567
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L568
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L569
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L570
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L571
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L531
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L574
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L575
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L576
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L577
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L578
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L579
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L42
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L43
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L44
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L45
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L46
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L47
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L48
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L49
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L50
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A32_L51
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L166
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L167
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L168
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L169
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L170
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L171
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L173
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L174
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L86
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L87
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L88
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L89
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L90
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L573
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L91
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L92
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L93
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L94
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L95
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L96
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L97
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L98
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L99
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L100
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L101
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L102
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L103
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L104
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L105
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L106
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L107
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L108
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L109
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L110
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A36_L111
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L87
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L88
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L89
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L90
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L91
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L92
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L93
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L94
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L95
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L96
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L97
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L98
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L99
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L100
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A38_L101
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L144
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L417
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L418
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L419
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L420
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L421
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L422
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A13_L423
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L30
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L56
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L56
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1607
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1634
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1635
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L26
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L28
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L37
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4172
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4224
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4225
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4254
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4282
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4302
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4309
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4314
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4324
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A45_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A47_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L50
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L52
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A31_L53
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L488
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L501
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L525
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L556
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A3_L572
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A33_L172
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A39_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1623
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A58_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A57_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A57_L2
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A57_L3
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A57_L4
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A56_L1
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L26
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L27
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L28
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L29
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L31
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L32
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L33
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L34
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L35
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L36
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L37
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L39
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L40
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L41
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L42
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L43
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L44
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L45
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L46
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L47
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L48
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L49
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L50
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L51
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L52
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L53
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L54
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L55
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L57
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L58
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L59
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L60
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L61
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L62
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L63
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L64
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L65
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L66
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L67
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L68
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L69
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L70
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L71
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L72
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L73
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L74
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L75
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L76
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L77
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L78
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4192
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4193
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4194
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4195
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4196
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4197
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4198
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4199
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4200
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4201
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4202
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4203
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4204
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4205
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L79
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L80
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L81
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L82
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L83
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L84
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A55_L85
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L42
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L43
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L44
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L45
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L46
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L47
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L48
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L49
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L50
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L51
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L52
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L53
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L54
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L55
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L57
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L58
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L59
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L60
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L61
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L62
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L63
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L64
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L65
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4206
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4207
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4208
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4209
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4210
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4211
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4212
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4213
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4214
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4215
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4216
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4217
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4218
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4219
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4220
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4221
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4222
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4223
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4226
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4227
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4228
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4229
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4230
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4231
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4232
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4233
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4234
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4235
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4236
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4237
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4238
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4239
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4240
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L66
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L67
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L68
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A54_L69
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L26
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L27
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A53_L28
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A52_L3
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A52_L4
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1603
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1604
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1605
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1606
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1608
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1609
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1610
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1611
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1612
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1613
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1614
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1615
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1616
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1617
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1618
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1619
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1620
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1621
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1622
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1624
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1625
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4241
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4242
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4243
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4244
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4245
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4246
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4247
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4248
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4249
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4250
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4251
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4252
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4253
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4255
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4256
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4257
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4258
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4259
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4260
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4261
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4262
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4263
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4264
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4265
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4266
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4267
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4268
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4269
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4270
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4271
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4272
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4273
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4274
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4275
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4276
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A4_L4277
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1626
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1627
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1628
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1629
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1630
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1631
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1632
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1633
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A5_L1636
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L27
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L29
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L30
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L31
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L32
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L33
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L34
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L35
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L36
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A51_L39
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A50_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A40_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L80
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L81
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L82
 • xxx xxx, LV_LVA_F 327_A41_L83


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv