. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts SIA "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris". LV_LVA_F 505

Fondraži:
 • Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, LV_LVA_I 1-22.007
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts SIA "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris", LV_LVA_505
 • Sērijas:
 • Sekretariāts,kadru d.,literatūras d.,repertuāra d., LV_LVA_F 505_US 1
 • Skices,programmas,afišas,lugu eksemplāri, LV_LVA_F 505_US 2
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F 505_US 3
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F 505_US 5
 • Inventāra grāmata, LV_LVA_F 505_US Inv.
 • Personālsastāva dokumenti, LV_LVA_F 505_US 4
 • Režisora palīgu piezīmju žurnāli, protokoli par izrādēm, LV_LVA_F 505_S4
 • Repertuāra un aktieru nodarbinātības žurnāli, LV_LVA_F 505_S5
 • Recenzijas par izrādēm, skatītāju atsauksmes., LV_LVA_F 505_S6
 • Ielūgumi un apsveikumi, LV_LVA_F 505_S7
 • Pavēles, LV_LVA_F 505_S1
 • Protokoli un stenogrammas, LV_LVA_F 505_S3
 • Apbalvojumi, Goda raksti, pateicības, dāvinājumi., LV_LVA_F 505_S8
 • Lugu eksemplāri, LV_LVA_F 505_S1
 • Afišas un plakāti, LV_LVA_F 505_S4
 • Štatu saraksti un tāmes, galvenā grāmata, LV_LVA_F 505_S1
 • Gada, mēnešu bilances, LV_LVA_F 505_S2
 • Statistiskās atskaites, pamatlīdzekļu inventarizācija, LV_LVA_F 505_S3
 • Arodbiedrību sapulču, vietējās komitejas sēžu protokoli, LV_LVA_F 505_S1
 • Tāmes un atskaites, LV_LVA_F 505_S2
 • Sarakste, LV_LVA_F 505_S2
 • Dekorāciju skices, LV_LVA_F 505_S2
 • Programmas, LV_LVA_F 505_S3
 • Lietas:
 • Nolikums par teātra darbinieku darba apstākļiem, LV_LVA_F 505_A1_L6
 • Teātra Statūti, LV_LVA_F 505_A1_L7
 • Teātra Pase, LV_LVA_F 505_A1_L8
 • 1941.gada 3.jūlija teātra kolektīva kopsapulces protokola kopija un izziņa par teātra darbību 1941.g., LV_LVA_F 505_A1_L9
 • Pārskats par teātra darbību 1949.gadā, LV_LVA_F 505_A1_L39
 • Pārskati par viesizrādēm, LV_LVA_F 505_A1_L40
 • Pārskati par speciālistu ar augstāko un vidējo izglītību skaitu un sastāvu, LV_LVA_F 505_A1_L41
 • Viesizrāžu dienasgrāmata, LV_LVA_F 505_A1_L62
 • Materiālu nodošanas akti Valsts Vēsturesmuzejam un dokumentu iznīcināšanas akti, LV_LVA_F 505_A1_L148
 • Apraksts Nr.I-II, LV_LVA_F 505_A1_L149
 • Vissavienības skates par teātru darbu ar radošo jaunatni komisijas saraksts, skates dalībnieku saraksts u.c., LV_LVA_F 505_A1_L270
 • Republikas teātru skatei izvirzīto izrāžu saraksts, LV_LVA_F 505_A1_L271
 • !948.g. finansu plāna izpildes pārbaudes materiāli (protokols, akti u.c.), LV_LVA_F 505_A3_L28
 • Līgumi ar dramaturgiem un māksliniekiem, LV_LVA_F 505_A3_L29


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv