. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija. LV_LVA_F 611

Fondraži:
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija, LV_LVA_611
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija, LV_LVA_I 0-10.001.1
 • Sērijas:
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F 611_A 1s
 • Zemes ierīcības pārvalde, LV_LVA_F 611_A 2a
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F 611_A 2p
 • Sekretariāts,Administratīvi saimnieciskā daļa,Austrumu un rietumu ražošanas teritoriālās pārvaldes,agrotehnikas un meliorācijas,lopkopības,kadru,veterinārā,plānošanas un ekonomikas pārvaldes,finansu un lauksaimniecības daļas,centrālā grāmatvedība., LV_LVA_F 611_A 1
 • Zemes ierīcības pārvalde, LV_LVA_F 611_A 2
 • Sekretariāts, LV_LVA_F 611_A 3
 • Plānošana un ekonomikas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 4
 • Agrotehnikas un meliorācijas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 5
 • Mehanizācijas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 6
 • Kolhozu organizēšanas liietu pārvalde, LV_LVA_F 611_A 7
 • Lopkopības pārvalde, LV_LVA_F 611_A 8
 • Veterinārā pārvalde, LV_LVA_F 611_A 9
 • Zirgaudzēšanas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 10
 • Lopbarības sagādes pārvalde, LV_LVA_F 611_A 11
 • Tehnisko kultūru un augu un dārzeņu audzēšanas galvenā inspekcija, LV_LVA_F 611_A 12
 • Zinātnes,propogandas un vadošās pieredzes ieviešanas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 13
 • Mācību iestāžu pārvalde, LV_LVA_F 611_A 14
 • Darba un darba algas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 15
 • Plānošanas un finansu pārvalde, LV_LVA_F 611_A 16
 • Centrālā grāmatvedība, LV_LVA_F 611_A 17
 • Kadru daļa, LV_LVA_F 611_A 18
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F 611_A 19
 • Sovhozu galvenā pārvalde, LV_LVA_F 611_A 20
 • Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas galvenā pārvalde, LV_LVA_F 611_A 21
 • Sēklkopības un zemkopības galvenā pārvalde, LV_LVA_F 611_A 22
 • Juridiskā daļa, LV_LVA_F 611_A 24
 • Tautas kontroles grupa, LV_LVA_F 611_A 25
 • Ķimizācijas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 26
 • Iedzīvotāju pārvietošanas no viensētām uz ciematiem organizācijas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 27
 • Drošības tehnikas un darba aizsardzības daļa, LV_LVA_F 611_A 28
 • Galvenā valsts lauksaimniecības tehnikas pārraudzība, LV_LVA_F 611_A 29
 • Budžeta iestāžu centrālā grāmatvedība, LV_LVA_F 611_A 30
 • Kapitālās celtniecības galvenā pārvalde, LV_LVA_F 611_A 31
 • Graudu kultūru un zāļu sēklu šķirņu ražošanas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 32
 • Lopbarības ražošanas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 33
 • Sovhozu un kolhozu rūpniecības starpsaimniecību kooperēšanās un agrorūpnieciskās integrācijas pārvalde, LV_LVA_F 611_A 34
 • Republikāniskais dispečeru dienests, LV_LVA_F 611_A 35
 • Atslepenotā lietvedība, LV_LVA_F 611_A 1a
 • LPSR zemes bilance, zemes fonds, kolhozu un valsts saimniecību laistāmās platības, LV_LVA_F 611_A 23


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv