. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1429

Fondraži:
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde, LV_LVA_1429
 • Rīgas Latgales priekšpilsētas TDP valde, LV_LVA_I 0-01.009.1
 • Sērijas:
 • Mājas grāmatu un pierakstīšanās kartīšu saraksts, LV_LVA_F 1429_A 1v
 • Protokoli,akti,instrukcijas, LV_LVA_F 1429_A 1
 • Vispārējā nodaļa, LV_LVA_F 1429_A 2
 • Kadru daļa, LV_LVA_F 1429_A 3
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F 1429_A 4
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F 1429_A 5
 • Vispārējā d.,grāmatvedība,kadru d.,vietējā komiteja, LV_LVA_F 1429_A 7
 • Dokumenti par rajona reliģisko organizāciju darbu, LV_LVA_F 1429_A 10
 • Rajona nojaukto ēku mājas grāmatas un pierakstītšanās kartītes, LV_LVA_F 1429_S6
 • Deputātu padomes sesiju un izpildkomitejas lēmumi, protokoli, rīkojumi, deputātu pastāvīgo komisiju, vēlēšanu komisijas lēmumi un protokoli. Deputātu saraksti (2.apraksts)., LV_LVA_F 1429_S2
 • Rajona reliģisko organizāciju darbības dokumenti - pamatlīdzekļu saraksti, draudžu protokoli, ticīgo saraksti, ziņas par dievkalpojumiem, ziņas finansiālo darbību, LV_LVA_F 1429_S10
 • Tāmes, bilances,štatu saraksti, LV_LVA_F 1429_S4
 • Arodkomitejas sēžu protokoli un tāmes, LV_LVA_F 1429_S5
 • Atskaites un pārskati par personālsastāvu, LV_LVA_F 1429_S3
 • Lietas:
 • Fizkultūras un sporta deputātu pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1429_A7_L102
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes 13.sasaukuma 1.-4.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L1
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes 13.sasaukuma 5.-8..sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L2
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas štatu saraksti un budžeta izdevumu tāmes., LV_LVA_F 1429_A7_L36
 • Budžeta izdevumu tāmes., LV_LVA_F 1429_A7_L37
 • Statistikas atskaites par darbu ar kadriem., LV_LVA_F 1429_A7_L38
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes 14.sasaukuma 1.-4..sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L39
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes 14.sasaukuma 5.-8.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L40
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes 14.sasaukuma 9.-12.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L41
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-5 un lēmumiNr.1-142., LV_LVA_F 1429_A7_L42
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-9 un lēmumiNr.143-270., LV_LVA_F 1429_A7_L43
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-13 un lēmumiNr.272-410., LV_LVA_F 1429_A7_L44
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-18 un lēmumiNr.411-526., LV_LVA_F 1429_A7_L45
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-22 un lēmumiNr.527-634., LV_LVA_F 1429_A7_L46
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-5 un lēmumiNr.1-107., LV_LVA_F 1429_A7_L47
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-10 un lēmumiNr.108-237., LV_LVA_F 1429_A7_L48
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-14 un lēmumiNr.238-361, LV_LVA_F 1429_A7_L49
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-19 un lēmumiNr.362-508., LV_LVA_F 1429_A7_L50
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-23 un lēmumiNr.509-621., LV_LVA_F 1429_A7_L51
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-26 un lēmumi Nr.622-719., LV_LVA_F 1429_A7_L52
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-188., LV_LVA_F 1429_A7_L53
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.189-438., LV_LVA_F 1429_A7_L54
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-271., LV_LVA_F 1429_A7_L55
 • Rīkojumu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1429_A7_L56
 • Balsošanas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L57
 • Balsošanas protokoli Nr.1-118., LV_LVA_F 1429_A7_L58
 • Balsošanas protokoli Nr.119-246., LV_LVA_F 1429_A7_L59
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas sēžu protokoli 1.-4. un lēmumi 1-104., LV_LVA_F 1429_A7_L4
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 13.sasaukuma 9.12.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L3
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 5-8. un lēmumi 105-182., LV_LVA_F 1429_A7_L5
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 9-11. un lēmumi 183-270., LV_LVA_F 1429_A7_L6
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 16-19 un lēmumi 370-474., LV_LVA_F 1429_A7_L8
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 9-11. un lēmumi 271-369., LV_LVA_F 1429_A7_L7
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 20-22 un lēmumi 475-549., LV_LVA_F 1429_A7_L9
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 23-25 un lēmumi 550-633., LV_LVA_F 1429_A7_L10
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 1-3 un lēmumi 1-84., LV_LVA_F 1429_A7_L11
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 4-7 un lēmumi 85-188., LV_LVA_F 1429_A1_L12
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli 8-10 un lēmumi 189-272., LV_LVA_F 1429_A7_L13
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli11-13 un lēmumi 273-358., LV_LVA_F 1429_A7_L14
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli15-17 un lēmumi 359-439., LV_LVA_F 1429_A7_L15
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli18-21 un lēmumi 440-549., LV_LVA_F 1429_A7_L16
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli22-25 un lēmumi 550-662., LV_LVA_F 1429_A7_L17
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1.-294., LV_LVA_F 1429_A7_L18
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.295-531., LV_LVA_F 1429_A7_L19
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-265., LV_LVA_F 1429_A7_L20
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.266-451., LV_LVA_F 1429_A7_L21
 • Fizkultūras un sporta pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L22
 • Komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L23
 • Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L24
 • Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L25
 • Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L26
 • Tautas izglītības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L27
 • Transporta un sakaru pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L28
 • Sadzīves pakalpojumu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L29
 • Sociālisma likumdošanas un sabiedriskās kārtības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L30
 • Rūpniecības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L31
 • Jaunatnes lietu republikāniskās pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L32
 • Kultūras lietu republikāniskās pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L33
 • Plānu-budžeta pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L34
 • Izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1429_A7_L35
 • Fizkultūras un sporta pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L60
 • Komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L61
 • Tirdzniecības un sabiedriskās pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L62
 • Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L63
 • Dzīvokļu saimniecības pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L64
 • Tautas izglītības pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L65
 • Transporta un sakaru pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L66
 • Sadzīves pakalpojumu pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L67
 • Sociālistiskās likumdošanas un sabiedriskās kārtības pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L68
 • Rūpniecības pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L69
 • Jaunatnes lietu pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L70
 • Kultūras lietu pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L71
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 15.sasaukuma 1.-3.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L78
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 15.sasaukuma 4.-6.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L79
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 15.sasaukuma 7.-9.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L80
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 15.sasaukuma 10.-12.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L81
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 15.sasaukuma 13.-14.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L82
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.1.-4, lēmumi Nr.1-107., LV_LVA_F 1429_A7_L83
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.5.-7., lēmumi Nr.108-207., LV_LVA_F 1429_A7_L84
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.8-12., lēmumi Nr.208-294., LV_LVA_F 1429_A7_L85
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.13-15., lēmumi Nr.295-406., LV_LVA_F 1429_A7_L86
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.16-18., lēmumi Nr.407-489., LV_LVA_F 1429_A7_L87
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.19-21., lēmumi Nr.490-576., LV_LVA_F 1429_A7_L88
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.22-25., lēmumi Nr.577-700., LV_LVA_F 1429_A7_L89
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.1-4., lēmumi Nr.1-105., LV_LVA_F 1429_A7_L90
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr.5-8., lēmumi Nr.106-224., LV_LVA_F 1429_A7_L91
 • Plānu-budžeta pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L72
 • Nepilngadīgo lietu pastāvīgās deputātu komisijas protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L73
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas štatu saraksts, budžeta izdevumu tāme., LV_LVA_F 1429_A7_L74
 • Budžeta izdevumu tāmes izpilde.., LV_LVA_F 1429_A7_L75
 • Statistikas atskaites par darbu ar kadriem., LV_LVA_F 1429_A7_L76
 • Vietējās komitejas sēžu protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L77
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr 9-12., lēmumi Nr.225-356., LV_LVA_F 1429_A7_L92
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr 13-16., lēmumi Nr.357-458., LV_LVA_F 1429_A7_L93
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr 17-23., lēmumi Nr.459-574., LV_LVA_F 1429_A7_L94
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas protokoli Nr 24-27., lēmumi Nr.575-700., LV_LVA_F 1429_A7_L95
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1.-3.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L116
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 2.-3..sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L117
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 4.-5.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L118
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 6.-7.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L119
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 8.-9.sesijas protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L120
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4 un lēmumi Nr.1-80., LV_LVA_F 1429_A7_L121
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6 un lēmumi Nr.81-139., LV_LVA_F 1429_A7_L122
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-10 un lēmumi Nr.140-250., LV_LVA_F 1429_A7_L123
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-14 un lēmumi Nr.251-349., LV_LVA_F 1429_A7_L124
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-17 un lēmumi Nr.350-430., LV_LVA_F 1429_A7_L125
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21 un lēmumi Nr.431-542., LV_LVA_F 1429_A7_L126
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-24 un lēmumi Nr.543-634., LV_LVA_F 1429_A7_L127
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25 un lēmumi Nr.635-660., LV_LVA_F 1429_A7_L128
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-6 un lēmumi Nr.1-112., LV_LVA_F 1429_A7_L129
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-11 un lēmumi Nr.113-234., LV_LVA_F 1429_A7_L130
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-14 un lēmumi Nr.235-313., LV_LVA_F 1429_A7_L131
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-18 un lēmumi Nr.314-392., LV_LVA_F 1429_A7_L132
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-22 un lēmumi Nr.393-498., LV_LVA_F 1429_A7_L133
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-26 un lēmumi Nr.499-576., LV_LVA_F 1429_A7_L134
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-30 un lēmumi Nr.577-660., LV_LVA_F 1429_A7_L135
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr1-3 un lēmumi Nr.1-87., LV_LVA_F 1429_A7_L136
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 un lēmumi Nr.88-140., LV_LVA_F 1429_A7_L137
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 un lēmumi Nr141-194., LV_LVA_F 1429_A7_L138
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-12 un lēmumi Nr.195-254., LV_LVA_F 1429_A7_L139
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-16 un lēmumi Nr.255-346., LV_LVA_F 1429_A7_L140
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-21 un lēmumi Nr.347-423., LV_LVA_F 1429_A7_L141
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25 un lēmumi Nr.425-504., LV_LVA_F 1429_A7_L142
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-28 un lēmumi Nr.505-569., LV_LVA_F 1429_A7_L143
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.29-31 un lēmumi Nr.570-650., LV_LVA_F 1429_A7_L144
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-240., LV_LVA_F 1429_A7_L145
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-187., LV_LVA_F 1429_A7_L146
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-137., LV_LVA_F 1429_A7_L147
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.138-237., LV_LVA_F 1429_A7_L148
 • Deputātu kartiņas A-L., LV_LVA_F 1429_A7_L149
 • Deputātu kartiņas M-J.., LV_LVA_F 1429_A7_L150
 • Fizkultūras un sporta pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L151
 • Kultūras pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L152
 • Komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L153
 • Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L154
 • Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L155
 • Dzīvokļu saimniecības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L156
 • Transporta un sakaru pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L157
 • Sadzīves pakalpojumu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L158
 • Sociālisma likumdošanas un sabiedriskās kārtības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L159
 • Jaunatnes lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L160
 • Celtniecības un arhitektūras pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L161
 • Tautas izglītības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L162
 • Rūpniecības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L163
 • Sieviešu darba un sadzīves jautājumu un mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L164
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas štatu saraksti un izdevumu tāmes, LV_LVA_F 1429_A7_L165
 • Budžeta izdevumu tāmes izpilde., LV_LVA_F 1429_A7_L166
 • Vietējās komitejas sēžu protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L167
 • Vietējās komitejas izdevumu tāmes un finansu atskaites par 1979-1982.g.sēžu protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L168
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 1.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1429_A7_L169
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 2.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1429_A7_L170
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 3.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1429_A7_L171
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 4.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmum, LV_LVA_F 1429_A7_L172
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 5.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmum, LV_LVA_F 1429_A7_L173
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 6.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmum, LV_LVA_F 1429_A7_L174
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 7.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1429_A7_L175
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 8.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1429_A7_L176
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 9.sesijas 17.sasaukuma protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1429_A7_L177
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-4 un lēmumi Nr.1-66., LV_LVA_F 1429_A7_L178
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-7 un lēmumi Nr.67-117., LV_LVA_F 1429_A7_L179
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-10 un lēmumi Nr.118-149., LV_LVA_F 1429_A7_L180
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11 un lēmumi Nr.150-193., LV_LVA_F 1429_A7_L181
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12 un lēmumi Nr.194-212., LV_LVA_F 1429_A7_L182
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-15 un lēmumi Nr.213-240., LV_LVA_F 1429_A7_L183
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16 un lēmumi Nr.241-261., LV_LVA_F 1429_A7_L184
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18 un lēmumi Nr.262-303., LV_LVA_F 1429_A7_L185
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-20 un lēmumi Nr.304-351., LV_LVA_F 1429_A7_L186
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-22 un lēmumi Nr.352-394., LV_LVA_F 1429_A7_L187
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-25 un lēmumi Nr.395-432., LV_LVA_F 1429_A7_L188
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-28 un lēmumi Nr.433-502., LV_LVA_F 1429_A7_L189
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.29-30 un lēmumi Nr.503-545., LV_LVA_F 1429_A7_L190
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.31-32 un lēmumi Nr.546-570., LV_LVA_F 1429_A7_L191
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 un lēmumi Nr.1-36., LV_LVA_F 1429_A7_L192
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4 un lēmumi Nr.37-79., LV_LVA_F 1429_A7_L193
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6 un lēmumi Nr.80-138., LV_LVA_F 1429_A7_L194
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-8 un lēmumi Nr.139-179., LV_LVA_F 1429_A7_L195
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10 un lēmumi Nr.180-224., LV_LVA_F 1429_A7_L196
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-12 un lēmumi Nr.225-275., LV_LVA_F 1429_A7_L197
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13 un lēmumi Nr.276-303., LV_LVA_F 1429_A7_L198
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14 un lēmumi Nr.304-332., LV_LVA_F 1429_A7_L199
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15 un lēmumi Nr.333-349., LV_LVA_F 1429_A7_L200
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16 un lēmumi Nr.350-375., LV_LVA_F 1429_A7_L201
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17 un lēmumi Nr.376-401., LV_LVA_F 1429_A7_L202
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-19 un lēmumi Nr.402-419., LV_LVA_F 1429_A7_L203
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-21 un lēmumi Nr.420-466., LV_LVA_F 1429_A7_L204
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22 un lēmumi Nr.467-503., LV_LVA_F 1429_A7_L205
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24 un lēmumi Nr.504-567., LV_LVA_F 1429_A7_L206
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-26 un lēmumi Nr.568-590., LV_LVA_F 1429_A7_L207
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 un lēmumi Nr.1-32., LV_LVA_F 1429_A7_L208
 • Izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1429_A7_L96
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-206., LV_LVA_F 1429_A7_L97
 • Izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-267., LV_LVA_F 1429_A7_L98
 • Izpildkomitejas rīkojumu žurnāls., LV_LVA_F 1429_A7_L99
 • Deputātu uzskaites kartiņas A-L., LV_LVA_F 1429_A7_L100
 • Deputātu uzskaites kartiņas M-J.., LV_LVA_F 1429_A7_L101
 • Komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L103
 • Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L104
 • Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti.1.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L105
 • Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti.2.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L106
 • Dzīvokļu saimniecības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L107
 • Transporta un sakaru pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L108
 • Sadzīves pakalpojumu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L109
 • Sociālisma likumības un sabiedriskās kārtības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L110
 • Jaunatnes lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L111
 • Kultūras lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L112
 • Arhitektūras un celtniecības lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L113
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas štatu saraksti un izdevumu tāmes., LV_LVA_F 1429_A7_L114
 • Budžeta izdevumu tāmes izpilde., LV_LVA_F 1429_A7_L115
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-5 un lēmumi Nr.33-98., LV_LVA_F 1429_A7_L209
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-7 un lēmumi Nr.99-153., LV_LVA_F 1429_A7_L210
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8 un lēmumi Nr.154-180., LV_LVA_F 1429_A7_L211
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10 un lēmumi Nr.181-221., LV_LVA_F 1429_A7_L212
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-12 un lēmumi Nr.222-276., LV_LVA_F 1429_A7_L213
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-15 un lēmumi Nr.277-306., LV_LVA_F 1429_A7_L214
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16 un lēmumi Nr.307-326., LV_LVA_F 1429_A7_L215
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18 un lēmumi Nr.328-357., LV_LVA_F 1429_A7_L216
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19 un lēmumi Nr.358-381., LV_LVA_F 1429_A7_L217
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20 un lēmumi Nr.382-418., LV_LVA_F 1429_A7_L218
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-22 un lēmumi Nr.419-460., LV_LVA_F 1429_A7_L219
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24 un lēmumi Nr.461-477., LV_LVA_F 1429_A7_L220
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25 un lēmumi Nr.478-495., LV_LVA_F 1429_A7_L221
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26 un lēmumi Nr.496-523., LV_LVA_F 1429_A7_L222
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27 un lēmumi Nr.524-541., LV_LVA_F 1429_A7_L223
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28-30 un lēmumi Nr.542-574., LV_LVA_F 1429_A7_L224
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.30-31 un lēmumi Nr.575-576., LV_LVA_F 1429_A7_L225
 • Maskavas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.31-32 un lēmumi Nr.576-581., LV_LVA_F 1429_A7_L226
 • Maskavas rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1429_A7_L227
 • Maskavas rajona izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1429_A7_L228
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-120. 1.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L229
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.121-228. 2.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L230
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-159. 1.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L231
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.160-303. 2.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L232
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-110. 1.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L233
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.111-205. 2.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L234
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.111-205. 2.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L235
 • Maskavas rajona Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1429_A7_L236
 • Statistikas atskaites par deputātu sastāvu, izpildkomitejas sastāvu, pastāvīgo komisiju sastāvu un par organizatorisko darbu ., LV_LVA_F 1429_A7_L237
 • Apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti par Maskavas rajona Tautas deputātu padomju vēlēšanām (deputātu piekrišana balotēties, protokoli, deputātu kandidātu reģistrācija, vēlēšanu rezultātu protokoli) apgabali 1-50., LV_LVA_F 1429_A7_L238
 • Apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti par Maskavas rajona Tautas deputātu padomju vēlēšanām (deputātu piekrišana balotēties, protokoli, deputātu kandidātu reģistrācija, vēlēšanu rezultātu protokoli) apgabali 51-100., LV_LVA_F 1429_A7_L239
 • Apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti par Maskavas rajona Tautas deputātu padomju vēlēšanām (deputātu piekrišana balotēties, protokoli, deputātu kandidātu reģistrācija, vēlēšanu rezultātu protokoli) apgabali 101-150., LV_LVA_F 1429_A7_L240
 • Apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti par Maskavas rajona Tautas deputātu padomju vēlēšanām (deputātu piekrišana balotēties, protokoli, deputātu kandidātu reģistrācija, vēlēšanu rezultātu protokoli) apgabali 151-200., LV_LVA_F 1429_A7_L241
 • Apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti par Maskavas rajona Tautas deputātu padomju vēlēšanām (deputātu piekrišana balotēties, protokoli, deputātu kandidātu reģistrācija, vēlēšanu rezultātu protokoli) apgabali 201-250., LV_LVA_F 1429_A7_L242
 • Apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti par papildus Maskavas rajona Tautas deputātu padomju vēlēšanām (sakarā ar deputātu izstāšanos, 29., 70., 79., 85., 97., 243., vēlēšanu apgabalos), LV_LVA_F 1429_A7_L243
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu uzskaites kartiņas A-B., LV_LVA_F 1429_A7_L244
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu uzskaites kartiņas G-K., LV_LVA_F 1429_A7_L245
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu uzskaites kartiņas L-P., LV_LVA_F 1429_A7_L246
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu uzskaites kartiņas S-Z., LV_LVA_F 1429_A7_L247
 • Maskavas rajona Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu grupu dokumenti (plāni, protokoli, saraksti)., LV_LVA_F 1429_A7_L248
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Sadzīves pakalpojumu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti (darba plāni, protokoli Nr.1-7, izziņas par pārbaudēm)., LV_LVA_F 1429_A7_L249
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Jaunatnes lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L250
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Dzīvokļu saimniecības lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L251
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Veselības aizsardzības lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L252
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Komunālās saimniecības un labiekārtošanas lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L253
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Kultūras lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L254
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukumaTautas izglītības lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L255
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Dabas aizsardzības un apkārtējās vides lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L256
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Budžeta -plānu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti ., LV_LVA_F 1429_A7_L257
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Rūpniecības lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti .1.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L258
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Rūpniecības lietu pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti .2.sējums., LV_LVA_F 1429_A7_L259
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Sociālisma likumdošanas un sabiedriskās kārtības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti. (darba plāni, sēžu protokoli Nr.1-15.)., LV_LVA_F 1429_A7_L260
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Sieviešu darba un sadzīves jautājumu un mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L262
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Celtniecības un arhitektūras pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L261
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L263
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Transporta un sakaru pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L264
 • Maskavas rajona Tautas darbaļaužu deputātu padomes 17.sasaukuma Fizkultūras un sporta pastāvīgās deputātu komisijas dokumenti., LV_LVA_F 1429_A7_L265
 • Izpildkomitejas štatu saraksti, budžeta izdevumu tāmes., LV_LVA_F 1429_A7_L266
 • Budžeta izdevumu tāmes., LV_LVA_F 1429_A7_L267
 • Maskavas rajona izpildkomitejas arodkomitejas 1.-11.sēžu protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L268
 • Maskavas rajona izpildkomitejas arodkomitejas 2.-9.sēžu protokoli., LV_LVA_F 1429_A7_L269
 • Maskavas rajona izpildkomitejas arodbiedrības organizācijas biedru sapulču protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L270
 • Maskavas rajona izpildkomitejas arodbiedrības organizācijas biedru sapulču protokoli un lēmumi., LV_LVA_F 1429_A7_L271
 • Arodbiedrības komitejas izdevumu tāmes un finansu atskaites., LV_LVA_F 1429_A7_L272


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv