. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs. LV_LVA_F 2688

Fondraži:
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs, LV_LVA_2688
 • Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs, LV_LVA_I 0-18.036
 • Sērijas:
 • Dokumenti par centra dibināšanu, rīkojumi, sēžu dokumenti, štatu saraksti, plāni, atskaites, nolikumi, līgumi, sarakste u.c., LV_LVA_F 2688_A 1
 • Lietas:
 • Direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos , LV_LVA_F 2688_A1_L78
 • VJIC galveno pasākumu un uzdevumu plāns , LV_LVA_F 2688_A1_L79
 • Centralizēto pasākumu darba plāns , LV_LVA_F 2688_A1_L80
 • Darbinieku pārskati par gada darbu , LV_LVA_F 2688_A1_L81
 • Darbinieku pārskati par gada darbu, LV_LVA_F 2688_A1_L82
 • VJIC vadības sēžu protokoli , LV_LVA_F 2688_A1_L83
 • Nolikumi par VJIC organizētajiem konkursiem, skatēm un pasākumiem , LV_LVA_F 2688_A1_L84
 • Sadarbības līgumu ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos , LV_LVA_F 2688_A1_L85
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu un ministrijām pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L86
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu un ministrijām pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L87
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L88
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L89
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L90
 • Sarakste ar ārvalstīm pamatdarbības jautājumos, 1.sējums , LV_LVA_F 2688_A1_L91
 • Sarakste ar ārvalstīm pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L92
 • Direktora rīkojumi un pārskati par ārvalstu komandējumiem , LV_LVA_F 2688_A1_L93
 • Sadarbības līgumu ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 2688_A1_L94
 • Valsts jaunatnes iniciatīvu centra nolikums, LV_LVA_F 2688_A1_L95
 • Direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos , LV_LVA_F 2688_A1_L96
 • VJIC galveno pasākumu un uzdevumu plāns , LV_LVA_F 2688_A1_L97
 • Centralizēto pasākumu darba plāns , LV_LVA_F 2688_A1_L98
 • VJIC vadības sēžu protokoli, LV_LVA_F 2688_A1_L99
 • Nolikumi par VJIC organizētajiem konkursiem, skatēm un pasākumiem , LV_LVA_F 2688_A1_L100
 • Sadarbības līgumi ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos , LV_LVA_F 2688_A1_L101
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu un ministrijām pamatdarbības jautājumos, 1.sējums , LV_LVA_F 2688_A1_L102
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu un ministrijām pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L103
 • Sarakste ar Ministru Kabinetu un ministrijām pamatdarbības jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L104
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L105
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L106
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 3.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L107
 • Sarakste ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos, 4.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L108
 • Sarakste ar ārvalstīm pamatdarbības jautājumos, 1.sējums , LV_LVA_F 2688_A1_L109
 • Sarakste ar ārvalstīm pamatdarbības jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L110
 • Direktora rīkojumi un pārskati par ārvalstu komandējumiem , LV_LVA_F 2688_A1_L111
 • Sadarbības līgumu ar juridiskām personām pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls , LV_LVA_F 2688_A1_L112
 • Latvijas skolēnu zinātnisko konferenču dokumenti (konferenču dalībnieku saraksti pa sekcijām, laureātu saraksti u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L113
 • Latvijas skolēnu zinātnisko konferenču dokumenti (konferenču dalībnieku saraksti pa sekcijām, laureātu saraksti u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L114
 • Skolēnu vasaras mācību nometnes "Alfa" dokumenti (darba plāns, dalībnieku saraksti u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L115
 • Skolēnu vasaras mācību nometnes "Alfa" dokumenti (darba plāns, dalībnieku saraksti u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L116
 • Eiropas jauno zinātnieku konkursa dokumenti (nolikums, sarakste u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L117
 • Eiropas jauno zinātnieku konkursa dokumenti (nolikums, sarakste u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L118
 • Auto - moto sporta veidu masu pasākumu nolikumi, tiesnešu atskaites un rezultātu novērtējums, LV_LVA_F 2688_A1_L119
 • Auto - moto sporta veidu masu pasākumu nolikumi, tiesnešu atskaites un rezultātu novērtējums, LV_LVA_F 2688_A1_L120
 • Pasaules čempionāta trases automodelismā nolikums, tiesnešu atskaites un rezultātu novērtējums, LV_LVA_F 2688_A1_L121
 • Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu kopprojektu nolikumi, žūrijas komisijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L122
 • Deju kolektīvu pasākuma "Lustes dienas" nolikums, žūrijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L123
 • Festivāla "Latvju bērni danci veda" nolikums, žūrijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L124
 • Statistiskā uzskaite par Latvijas zēnu koriem, LV_LVA_F 2688_A1_L125
 • Latvijas vidusskolu un skolu ar padziļinātu mūzikas mācīšanu jaukto koru konkursu nolikumi, žūrijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L126
 • Latvijas zēnu koru un vidusskolas jaukto koru novadu konkursu nolikumi, žūrijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L127
 • Latvijas skolu pūtēju orķestru novadu skašu nolikumi, žūrijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L128
 • Popgrupu konkursu nolikumi, žūrijas protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 2688_A1_L129
 • Latvijas skolu jaunatnes instrumentālo ansambļu saspēlēšanās, LV_LVA_F 2688_A1_L130
 • Horeogrāfijas žanrā izdotais metodiskais materiāls (deju apraksti u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L131
 • Mūzikas žanrā izdotais metodiskais materiāls (notis, repertuāra apraksti u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L132
 • Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko norišu dokumentācija, LV_LVA_F 2688_A1_L133
 • Nodaļas realizēto projektu dokumenti (programmas, apkopojumi, pārskati u.c.), 1.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L134
 • Nodaļas realizēto projektu dokumenti (programmas, apkopojumi, pārskati u.c.), 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L135
 • Nodaļas realizēto projektu dokumenti (programmas, apkopojumi, pārskati u.c.), LV_LVA_F 2688_A1_L136
 • Starptautiskie līgumi un sadarbības protokoli jaunatnes lietās, LV_LVA_F 2688_A1_L137
 • Starptautiskie līgumi un sadarbības protokoli jaunatnes lietās, LV_LVA_F 2688_A1_L138
 • Saimnieciskie līgumi, 1.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L139
 • Saimnieciskie līgumi, 2.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L140
 • Saimnieciskie līgumi, 3.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L141
 • Saimnieciskie līgumi, 4.sējums, LV_LVA_F 2688_A1_L142
 • Inventarizācijas saraksti, LV_LVA_F 2688_A1_L143
 • Inventāra kartītes pamatlīdzekļu (ēku, izbūvju, pārvadu ierīču, mašīnu un iekārtu, instrumentu, ražošanas un saimniecības inventāra un transporta līdzekļu) uzskaitei, LV_LVA_F 2688_A1_L144
 • Finansu pārskati par sociāla nodokļa pieskaitījumiem, maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas līdzekļu izlietojumu, LV_LVA_F 2688_A1_L145
 • Bilances, pārskati un finansu atskaites ar paskaidrojumiem gada, sastādīšanas vietā, LV_LVA_F 2688_A1_L146
 • Virsgrāmatas, LV_LVA_F 2688_A1_L147


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv