. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu raksturojums

Datu bāze

Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas domes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija. LV_LVA_F 2712

Fondraži:
 • Rīgas domes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija, LV_LVA_2712
 • Sērijas:
 • Izpilddirektora rīkojumi pamatdarbības jautājumos, rīkojumu reģistrs, amatu apraksti, darba koplīgumi, sēžu protokoli u.c., LV_LVA_F 2712_A 1
 • Personālsastāva dokumenti, LV_LVA_F 2712_A 2
 • Atteikums atjaunot īpašuma tiesību atjaunošana uz nekustamo īpašumu, LV_LVA_F 2712_S2
 • Īpašuma tiesību atjaunošana uz nekustamo īpašumu, LV_LVA_F 2712_S1
 • Nekustamā īpašuma kompensācija, LV_LVA_F 2712_S3
 • Vadība, LV_LVA_F 2712_S4
 • Lietas:
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.1r-32r, LV_LVA_F 2712_A1_L70
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.33r - 58r , LV_LVA_F 2712_A1_L71
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.59r - 91r , LV_LVA_F 2712_A1_L72
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos …Nr.92r- 115r , LV_LVA_F 2712_A1_L73
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.116r -135r , LV_LVA_F 2712_A1_L74
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr. 136r - 154r, LV_LVA_F 2712_A1_L75
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.155r - 187r , LV_LVA_F 2712_A1_L76
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.188r - 223r , LV_LVA_F 2712_A1_L77
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.224r - 260r , LV_LVA_F 2712_A1_L78
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos … Nr.1r - 28r , LV_LVA_F 2712_A1_L79
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos …Nr. 29r - 60r , LV_LVA_F 2712_A1_L80
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.61r-94r, LV_LVA_F 2712_A1_L81
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.95r-130r, LV_LVA_F 2712_A1_L82
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) … Nr 131r -151r , LV_LVA_F 2712_A1_L83
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) … Nr. 152r - 193r , LV_LVA_F 2712_A1_L84
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) … Nr. 194r - 217r , LV_LVA_F 2712_A1_L85
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) … Nr. 218r - 252r , LV_LVA_F 2712_A1_L86
 • Izpilddirektora rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 2712_A1_L87
 • Izpilddirektora rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 2712_A1_L88
 • Sarakste ar valsts un pašvaldību iestādēm par finansu, ekonomiskās attīstības, jurisdikcijas, īpašuma un citiem pamatdarbības jautājumiem, LV_LVA_F 2712_A1_L89
 • Sarakste ar valsts un pašvaldību iestādēm par finansu, ekonomiskās attīstības, jurisdikcijas, īpašuma un citiem pamatdarbības jautājumiem, LV_LVA_F 2712_A1_L90
 • Štatu saraksti, LV_LVA_F 2712_A1_L91
 • Izpilddirekcijas nodaļu, komisiju un darba grupu nolikumi, LV_LVA_F 2712_A1_L92
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma apsekošanas darba grupas sēžu protokolu žurnāls, LV_LVA_F 2712_A1_L114
 • Iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisijas protokoli (ar pielikumiem), LV_LVA_F 2712_A1_L115
 • Iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisijas darbu veikšanas atļauju reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 2712_A1_L116
 • Sarakste ar valsts un pašvaldību iestādēm par finanšu, ekonomiskās attīstības, jurisdikcijas, īpašuma un citiem pamatdarbības jautājumiem 1.sējums, LV_LVA_F 2712_A1_L117
 • Sarakste ar valsts un pašvaldību iestādēm par finanšu, ekonomiskās attīstības, jurisdikcijas, īpašuma un citiem pamatdarbības jautājumiem 2.sējums, LV_LVA_F 2712_A1_L118
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.1r-23r, LV_LVA_F 2712_A1_L93
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.24r - 56r , LV_LVA_F 2712_A1_L94
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.57r - 88r , LV_LVA_F 2712_A1_L95
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.89r- 111r , LV_LVA_F 2712_A1_L96
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.112r -126r , LV_LVA_F 2712_A1_L97
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr. 127r - 147r, LV_LVA_F 2712_A1_L98
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.148r - 166r , LV_LVA_F 2712_A1_L99
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.167r - 182r , LV_LVA_F 2712_A1_L100
 • Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas rīkojumi pamatdarbības jautājumos (ar pielikumiem) no Nr.183r - 214r , LV_LVA_F 2712_A1_L101
 • Izpilddirektora rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 2712_A1_L102
 • Štatu saraksti, LV_LVA_F 2712_A1_L103
 • Izpilddirekcijas nodaļu un darba grupu nolikumi, LV_LVA_F 2712_A1_L104
 • Starpresoru komisijas sēžu protokolu žurnāls 1. sējums, LV_LVA_F 2712_A1_L105
 • Starpresoru komisijas sēžu protokolu žurnāls 2. sējums, LV_LVA_F 2712_A1_L106
 • Starpresoru komisijas sēžu protokolu žurnāls 3. sējums, LV_LVA_F 2712_A1_L107
 • Garāžu un mazdārziņu sadales darba grupas sēžu protokolu žurnāls , LV_LVA_F 2712_A1_L108
 • Zemes nomas līgumi (ar pielikumiem) ar zemes īpašniekiem no A līdz L, LV_LVA_F 2712_A1_L109
 • Zemes nomas līgumi (ar pielikumiem) ar zemes īpašniekiem no M līdz V, LV_LVA_F 2712_A1_L110
 • Pagaidu zemes nomas līgumi ar juridiskām personām (ar pielikumiem), LV_LVA_F 2712_A1_L111
 • Nekustamo īpašumu nodošanas - pieņemšanas akti no A līdz K, LV_LVA_F 2712_A1_L112
 • Nekustamo īpašumu nodošanas - pieņemšanas akti no M līdz Z, LV_LVA_F 2712_A1_L113


 • Pēdējās izmaiņas: 10.06.2019.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv