Latvijas PSR Izglītības tautas komisariāta atbildīgie darbinieki 1940.gada 20. septembrī.
Sēž pirmajā rindā vidū Izglītības tautas komisārs Jūlijs Lācis, pa kreisi – vietnieks profesors Pēteris Valeskalns, labā pusē – skolu departamenta direktors Jānis Jansons; stāv- no kreisās: skolu departamenta vicedirektors Jānis Lieknis, Tautskolu direktors P.Rozenfelds, skolu departamenta vicedirektors Arnolds Čuibe, arodskolu direktors I.Zubāns.
Māras Ķimeles arhīvs

Aizvērt logu