. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Arhīvs >> Dalība starptautiskā konferencē "Arhīvu pedagoģija un izglītojošais darbs arhīvā" 2003

2003. gadā no 19. līdz 21. jūnijam Vācijas pilsētā Boholtā (Bocholt) notika starptautiska konference "Arhīvu pedagoģija un izglītojošais darbs arhīvā", kurā piedalījās Latvijas Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas vadītāja vietniece Iveta Šķiņķe un informēja par Latvijas valsts arhīvu pieredzi darbā ar skolēniem un skolotājiem.

Starptautiskās  konferences norises trīs dienās ar ziņojumiem uzstājās 14 referenti no 11 valstīm - Vācijas, Francijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Šveices, Beļģijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Krievijas, Polijas un Latvijas.

Konferences pirmās dienas pamatjautājums bija - arhīvu pedagoģijas saturs un mērķi.
Otrās darba diena bija veltīta arhīvpedagoģiskā darba nosacījumiem un koncepcijām Eiropā un arhīvu didaktikai.
Konferences pēdējā darba diena bija veltīta Eiropas interneta perspektīvām arhīvu pedagoģijas jomā.

Konferencē par Latvijas valsts arhīvu pieredzi darbā ar skolēniem un skolotājiem tika nolasīts 20 min. ziņojums "Vēsturiski izglītojošais darbs Latvijas arhīvos", kas sagatavots ņemot par pamatu vēsturiski izglītojošo darbu Latvijas Valsts arhīvā, Liepājas zonālajā valsts arhīvā un Venstpils zonālajā valsts arhīvā.

Paldies par sadarbību Kristīnei Kuncītei - Liepājas zonālā valsts arhīva Dokumentu izmantošanas un uzskaites daļas vadītājai un Ingai Koršei - Ventspils zonālā valsts arhīva galvenajai arhīvistei.

Šī bija pirmā starptautiskā Vācijas arhīvu pedagogu organizētā konference, kuras mērķis bija iepazīties ar dažādu Eiropas valstu pieredzi arhīvu pedagoģijā, kā arī mēģināt izveidot sadarbības tīklu internetā starp tiem Eiropas arhīvu darbiniekiem, kas strādā šajā jomā.

Pārskats par konferenci, referātu kopsavilkumi, fotogrāfijas ievietoti Brēmenes valsts arhīva pedagoga Dr. Rohdenburga jaunizveidotajā mājas lapā arhīvu pedagogiem: http://www.elan-net.info/

Kas ir arhīvu pedagogi?

Vācijā tie ir vai nu arhīva darbinieki, kuri specializējas darbā ar skolotājiem un skolēniem, vai tie var būt arī skolotāji, kuriem ir arhīva darba pieredze un kuri daļu darba laika strādā arhīvā.
Vācijas arhīva pedagogu uzdevums ir veicināt izglītojošo darbu arhīvos - iepazīstināt skolēnus ar arhīvu, veidot arhīva dokumentu kopas skolām utml.
http://www.archivpaedagogen.de/

Nīderlandē ir izveidota speciāla izglītības programma, kā ieinteresēt skolēnus arhīva dokumentu izmantošanā.
Visai plaši attīstīta ir prakse, ka internetā tiek ievietoti dokumenti no dažādiem arhīviem par noteiktu tēmu, piemēram, kurss vidusskolas beidzējiem "Emancipācija 19. gs. - sieviešu un strādnieku kustība", kurss "Nīderlande - Indonēzija un to savstarpējā ietekme".
Ievietotie avoti ir dažādi, kā arī skolēns internetā var darboties aktīvi, bez tam ir sasaiste ar citām interneta lapām, kā arī kopīgas programmas ar arheologiem un muzeju dabiniekiem.
http://www.nationaalarchief.nl/

Lielbritānijas izglītības reforma un vēstures mācīšana skolā paredz muzeju, bibliotēku un arhīvu iesaistīšanos izglītojošajā darbā. Trīs gadus Nacionālajā arhīvā darbojas speciālā izglītības darbnīca, kurā skolēni speciālistu vadībā var strādāt ar oriģināliem vēstures dokumentiem. Arī angļu arhīvistu pieredze pēdējos sešos gados saistās ar jauno tehnoloģiju izmantošanu - dokumenti internetā (valdības finansēts projekts), videokonferences, kad skolēni savās klasēs atrodoties var redzēt un strādāt ar Nacionālā arhīva dokumentiem.
http://www.pro.gov.uk/educationservice/default.asp - onsite and videoconference workshop for schools
http://learningcurve.pro.gov.uk/ - online learning resources for schools http://www.archives.org.uk/education/index.asp - archives for Education and Learning Group home page

Polijas nevalstiskajā fondā "Karta" poļu skolēni 20. gadsimta vēstures notikumus var iepazīt no fonda savāktajiem dokumentiem, no rīkotajām fotoizstādēm. Interesanta ir organizācijas pieredze sadarbībā ar Kerbera fondu, organizējot skolēnu zinātnisko pētījumu konkursu.
http://www.karta.org.pl/

Šveicē vēsturiski izglītojošā darbā iesaistās kā universitātes, arhīvistu apvienības, dažādi fondi (ievietojot dokumentus internetā), tā privātie un baznīcu arhīvi. Tiek organizēti arī tālākizglītības kursi skolotājiem.
http://www.cfh.ch/CFH.html
http://www.sjf.ch/
http://www.histomat.ch/vsgs/wettbewerb.htm
http://www.kloster-einsiedeln.ch/webseite/english/abbey/e_archiv.html

Kā informēja Zviedrijas Valsts arhīva pārstāvis arī Zviedrijā attīstītas dažāda veida formas - dokumentu digitalizācija, CD. Visai atraktīva forma ir praktiskie darbi skolā, kad arhīva darbinieks ceļo ar "koferi", līdzņemot oriģināldokumentus.

Krievijas "Memoriāla" (starptautiska vēsturiski izglītojoša un cilvēktiesību aizstāvības un labdarības biedrība) biedrības arhīvs (50 000 dokumenti) tiek izmantots iespējām vēsturiski izglītojošajā darbā ar skolēniem. Bez tam "Memoriāls" organizē zinātnisko darbu konkursu skolēniem "Cilvēks vēsturē. Krievija XX gadsimts", kura nosacījums ir vēstures avotu izmantošana pētniecībā (4 gados - iesniegti 9000 darbu).
http://www.memo.ru/

Norvēģijā ir nacionālais mācību plāns, kurā noteiktas galvenās nostādnes. Atbilstoši šim plānam tiek sagatavotas un internetā ievietotas digitalizētas dokumentu paketes ar ievadu skolotājiem.

Vēsturiski izglītojošais darbs Latvijas arhīvos ir aizsācies salīdzinoši vēlāk. Līdzīgi kā kolēģi Eiropā vadām ekskursijas skolēniem, piedāvājam ceļojošās izstādes, sadarbojamies projektu nedēļas ietvaros.
Latvijas Valsts arhīva priekšrocība ir sadarbība ar Vēstures skolotāju asociāciju un iesaistīšanās asociācijas projektā par dokumentu izmantošanu vēstures stundās.
Savukārt Liepājas kolēģei - Liepājas zonālā valsts arhīva Dokumentu izmantošanas un uzskaites daļas vadītājai Kristīnei Kuncītei - tā ir sadarbība ar Liepājas Pedagoģijas akadēmiju (konkrēti ar Sociālo zinātņu un vadības katedru), kur kopš 2000./2001.māc.g. sagatavo vēstures un sociālo zinību skolotājus, kā arī ļoti interesantu izstāžu veidošana.
Ventspils zonālajā valsts arhīvā šajā darba virzienā darbojas Inga Korše. Vērtīgi ir Ventspils zonālā arhīvā sagatavotie dokumentu krājumi "Ventspils zonālā arhīva X faili", kā arī padarītais pārvietojamo izstāžu sagatavošanā.
http://www.arhivi.lv/latv/zva/zva-frame.htm

Tomēr pasaulē aizvien vairāk sāk izmantot jauno tehnoloģiju iespējas, digitalizējot arhīva dokumentus un ievietojot tos internetā. Tas prasa līdzekļus, kā arī laiku un pārdomātas programmmas.
Latvijas Valsts arhīva mājas lapā šobrīd ir pieejamas atsevišķas arhīva dokumentu kopas izmantošanai mācību stundās.
Priecāšos, ja ielūkosieties šajā lapā un šajos dokumentos un dosiet ziņu , vai tas ir noderīgi, vai gribētu redzēt citus dokumentus, citā formā!

Iveta Šķiņķe
e-pasts: Iveta.Skinke@arhivi.gov.lv
2003.gada jūlijsPēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv