REPRESIJAS
LATVIJAS LAUKOS 1944-1949

DOKUMENTI UN MATERIĀLIRedkolēģija
Daina Kļaviņa
Aija Kalnciema
Jānis Riekstiņš
Valdis Rūsiņš
Līga Vītola
SATURS

LVA
2000