Par virtuālo izstādi

Virtuālās izstādes mērķis. Iepazīstināt plašu interesentu loku ar gleznotāja un pedagoga Eduarda Kalniņa dzīves gājumu, kā arī iezīmēt izcilas personības un laika savstarpējās attiecības ar dokumentu, rokrakstu, publikāciju, fotogrāfiju un gleznu starpniecību.

Izstādē izmantoti Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra zinātniskā arhīva dokumenti, rokraksti, fotogrāfijas, atmiņas, intervijas, periodikas materiāli un Valsts Mākslas muzeja latviešu glezniecības un grafikas kolekciju darbi, kā arī mākslas zinātnieces Aijas Brasliņas izpētes materiāls par Ed. Kalniņa dzīvi un daiļradi.

Izstādes uzbūve. Informatīvi vizuālais materiāls (Ekspozīcija) kārtots hronoloģiski pa desmitgadēm no 20.gs. 20. līdz 80. gadiem. Atsevišķas sadaļas veltītas Romas stipendijai un Pedagoga darbam. Atbilstoši katrai sadaļai aplūkojami dokumenti, fotogrāfijas un gleznas. Pie dokumentiem atrodami dažādu institūciju rakstīti protokoli, izziņas, raksturojumi, apliecības, vēstules, zīmējumi, gleznu reprodukcijas, katalogi un izgriezumi no periodikas.

Virtuālā izstāde pieejama internetā: http://www.lvarhivs.gov.lv/kalnins/, paredzēts arī CD-ROM variants.

Virtuālo izstādi veidoja Latvijas Valsts arhīvs sadarbībā ar Valsts Mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centru 2004. gadā.

Virtuālo izstādi atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"  Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts" ietvaros.

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt Latvijas Valsts arhīvam
(adrese: Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048; e-pasts: lva@arhivi.gov.lv).

Izstādes veidotāji izsaka pateicību par atsaucību Rutai Čaupovai, Olgai Garosai, Anatolijam Ļvovam, Andrim Mellakaulam un Ojāram Spārītim

Sadarbības partneri

Latvijas Valsts arhīvs

Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048
WWW: www.lvarhivs.gov.lv
E-pasts: lva@arhivi.gov.lv

Guntis Švītiņš,
Projekta vadītājs, Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vecākais eksperts
Gunta Strade,
Arhīvniecības stratēģijas un attīstības daļas vadītāja vietniece
       
Andra Āboliņa,
Informātikas un uzskaites daļas vadītāja
Ainars Mazvērsītis,
Informātikas un uzskaites daļas vadītāja vietnieks


Valsts Mākslas muzejs

K.Valdemāra iela 10a, Rīga, LV-1010
Tālrunis.: 67325051
Fakss: 67357408
WWW: http://www.lnmm.lv
E-pasts: Mara.Lace@lnmm.lv

Māra Lāce,
direktore

Aija Brasliņa,
Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītājaLatvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs

Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Tālrunis: 7322437
WWW: www.lma.lv
E-pasts: lmaic@inbox.lv

Ingrīda Burāne,
vadītāja

Eva Lapinska,
metodiķe

Par autortiesībām

Virtuālajā izstādē "Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās" izmantotie materiāli:

Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LVA)
Eduarda Kalniņa fonds (1601),
Latvijas Mākslas akadēmijas fonds (485, 442)
Latvijas Mākslinieku savienības fonds (230)

Valsts Mākslas muzejs (turpmāk VMM)
Latviešu glezniecības un grafikas kolekcija
Bibliotēkas materiāli

Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs (turpmāk LMA IC)
Eduarda Kalniņa personālijas (K-18)

Citi avoti
Ivanovs O. Eduards Kalniņš. Albums (krieviski, angliski). Maskava, 1982.
Melbārzdis J. Cieši pie vēja: Eduards Kalniņš – portretējums. – Rīga, 1984.
Aija Brasliņa, Maruta Kalnupe. Eduards Kalniņš. [katalogs], R.- 2004.

Fotogrāfi: Māra Brašmane, Guntis Švītiņš
Web izstrāde: Gunta Strade, Ainars Mazvērsītis, Guntis Švītiņš

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus drīkst izmantot, obligāti atsaucoties uz informācijas avotu.


Uz augšu


© Latvijas Valsts arhīvs, Valsts Mākslas muzejs, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs 2004