. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Konferences >> Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944. - 1959. gadā: politika un tās sekas

2002. gada 13. - 14. jūnijam Latvijas Vēsturnieku komisijas, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Latvijas Universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē "PADOMJU OKUPĀCIJAS REŽĪMS BALTIJĀ 1944. - 1959. GADĀ: POLITIKA UN TĀS SEKAS" piedalījās zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Vācijas un Zviedrijas.

Septiņās plenārsēdēs tika nolasīti 36 referāti. Referenti analizēja padomju okupācijas režīma izpētes metodoloģijas, terminoloģijas un avotpētniecības problēmas, režīma politiskās varas struktūru, represīvo politiku okupētajās Baltijas valstīs un šīs politikas sekas. Referātos tika arī analizēta okupācijas režīma politika saimnieciskajā, sociālajā, kultūras, izglītības un reliģijas jomā. Vairākos referātos tika iztirzāta vardarbīgā un nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam Baltijā, raksturotas baltiešu (latviešu, lietuviešu, igauņu) aktivitātes brīvajā pasaulē pēckara gados.

Referāti publicēti Latvijas Vēsturnieku komisijas Rakstu 9. sējumā - Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944. - 1959. gadā: politika un tās sekas. Starptautiskās konferences referāti. 2002. gada 13. - 14. jūnijs, Rīga. - Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.

Referātu tēzes pieejamas latviešu un angļu valodās PDF formātā.Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv