. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Uzziņu krājumi

Trimdas arhīvi atgriežas 4.daļa.
Uzziņu krājums. Sastādītājas I. Kalniņa, A. Gūtmane. Latvijas Valsts arhīvs, 2009., 130 lpp.
ISBN 978-9984-836-02-7
Anotācija
Uzziņu krājums vispārinātā veidā sniedz informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām un mākslas darbiem, kas atgriezušies Latvijā, to sastāvu, saturu, skaitu, dāvinātājiem un kur tie patlaban glabājas. Krājums domāts arhivāriem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, pētniekiem, studentiem un visiem, kurus interesē latviešu kultūra, vēsture un zinātne.
Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs. I daļa.
Uzziņu krājums. Sagatavotāji: R.Aukona, A.Āboliņa, A.Bambals, M.Brancis, M.Brence, A.Kalnciema, A.Mjurka, E.Pelkaus, V.Rūsiņš, I.Šķiņķe, O.Žiļičeva, Latvijas Valsts arhīvs, 2004., 592 lpp.
ISBN 9984-9548-4-6
Anotācija
Izdevumā ietverta informācija par Latvijas PSR un Latvijas Republikas perioda iestāžu, personu un nevalstisko organizāciju dokumentu fondiem. Tas sastāv no 4 nodaļām - "Latvijas PSR perioda fondi", "Latvijas Republikas perioda fondi", "Trimdas latviešu organizācijas fondi", Personu fondi". Rādītājā iekļauto fondu dokumentu hronoloģiskās robežas ir laiks no 1940.gada jūlija līdz 2004.gada jūlijam. Dažu iestāžu un fizisko personu darbības laiks un dokumenti aptver arī Latvijas Republikas laikposmu (1920 - 1940).
Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs. II daļa.
Uzziņu krājums. Sagatavotāji: R.Aukona, A.Āboliņa, M.Brence, A.Kalnciema, E.Pelkaus, O.Žiļičeva, Latvijas Valsts arhīvs, 2005., 452 lpp.
ISBN 9984-9548-5-4
Anotācija
Tas sastāv no 2 nodaļām - "Latvijas sociāldemokrātisko un komunistisko organizāciju fondi, 1899.-1940. gads", "Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības organizāciju fondi, 1940.-1991. gads".
Trimdas arhīvi atgriežas. 1.daļa.
Uzziņu krājums. Sastādītāji: A.Mjurka un G.Švītiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 1.daļa. 1996., 96 lpp.
ISBN 9984-9063-6-1
Anotācija
Uzziņu krājums sniedz informāciju par Latvijas Valsts arhīvā un Latvijas bibliotēkās, izglītības iestādēs un muzejos nonākušajiem trimdas arhīviem, muzeju vērtībām un mākslas darbiem, par to skaitu, saturu, dāvinātājiem, glabāšanas vietu.
Trimdas arhīvi atgriežas 2.daļa.
Uzziņu krājums. Sastādītāji: A.Mjurka, A.Gūtmane un G.Švītiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 2.daļa. 2000., 100 lpp.
ISBN 9984-9063-9-6
Anotācija
Uzziņu krājums sniedz informāciju par Latvijas Valsts arhīvā un Latvijas bibliotēkās, izglītības iestādēs un muzejos nonākušajiem trimdas arhīviem, muzeju vērtībām un mākslas darbiem, par to skaitu, saturu, dāvinātājiem, glabāšanas vietu.
Trimdas arhīvi atgriežas 3.daļa.
Uzziņu krājums. Sastādītāja: A.Mjurka, Latvijas Valsts arhīvs, 3.daļa. 2004., 114 lpp.
ISBN 9984-9548-3-8
Anotācija
Uzziņu krājums vispārinātā veidā sniedz informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām un mākslas darbiem, kuri atgriezušies Latvijā, to sastāvu, saturu, skaitu, dāvinātājiem un kur tie patlaban glabājas. Krājums domāts arhivāriem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, pētniekiem, studentiem un visiem, kurus interesē latviešu kultūra, vēsture un zinātne.


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv