. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Konferences >> Trimdas arhīvi atgriežas. Latviešu bēgļu gaitas Vācijā 1944- 1949

2000. gada 15. septembrī Pasaules brīvo latviešu apvienības, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas vēstures muzeja un Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja rīkotajā starptautiskajā konferencē "TRIMDAS ARHĪVI ATGRIEŽAS. LATVIEŠU BĒGĻU GAITAS VĀCIJĀ 1944 - 1949" piedalījās referenti no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas. Četrās plenārsēdēs tika nolasīti 19 referāti.

Konferences dalībnieki vispusīgi analizēja latviešu trimdas vēstures sākumposmu - bēgļu nometņu laiku. Referātos uzmanība tika pievērsta gan dažādu tālaika latviešu trimdas sabiedrisko organizāciju darbībai, gan arī kultūras dzīves aspektiem; tika iezīmēta trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā un aizstāvēšanā.

Referāti publicēti starptautiskās konferences referātu krājumā - Starptautiskā konference Trimdas arhīvi atgriežas. Latviešu bēgļu gaitas Vācijā 1944 - 1949. - Rīga, Latvijas Valsts arhīvs, 2000.

Konferences tēmas konekstā tika izdots uzziņu krājums "Trimdas arhīvi atgriežas".

Konferences laikā tika prezentēta LVA sagatavotā izstāde "Latviešu bēgļu gaitas Vācijā (1944-1949)"

Konferencē referē Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājs Māris Brancis. Prezidijā - PBLA valdes priekšsēdis Andrejs Ozoliņš un LVA direktora padomnieks Elmārs Pelkaus Konferences dalībnieki


Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv