Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja


Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (LVA)

Latvijas PSR Pionieru pils, Rīgas pionieru pils, Rīgas Domes Rīgas pilsētas Skolu valdes Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs "Rīgas skolēnu pils" (1633. fonds)

Latvijas PSR Izglītības ministrija (700. fonds)

Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa, Rīgas pilsētas Skolu valde (1425. fonds)

Latvijas PSR Augstākā Padome (290. fonds)

Latvijas PSR Ministru Padome (270. fonds)

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas nomenklatūras darbinieku personas lietu kolekcija (PA-15500. fonds)


Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” arhīvs


Rīgas Skolu muzeja krājums