Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja


Aicinājums!

Ja albumu fotogrāfijās esat atpazinuši sevi, draugus vai skolotājus, lūdzu, dodiet ziņu Rīgas Skolu muzeja darbiniekiem. Jūsu ziņa būs noderīga Rīgas Pionieru pils vēstures apzināšanā un papildināšanā.

e-pasts: skolumuzejs@inbox.lv, tālrunis: 27006031, 27006037

Albūms "Rīgas Pionieru pilij 15 gadi".
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 18. l.

Albūms "Rīgas Pionieru pils 1959./1960. mācību gadā".
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 19. l.

Albūms "Rīgas Pionieru pilij 25 gadi".
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 68. l.

Albūms "Rīgas Pionieru pilij 30 gadi".
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 69. l.