Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja

Visnotaļ padomju garā notika gatavošanās 1. Maija demonstrācijai Komjaunatnes krastmalā 1984. gadā, vēl tiek izteiktas pateicības par jaunās paaudzes militāri–patriotisko audzināšanu, 9. maijā svinēti Uzvaras svētki.

Pēc Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja sēdes lēmuma un pēc brāļu pilsētu sadraudzības plāna 1985. gadā notika skolēnu–pionieru un komjauniešu aktīvistu un pedagogu apmaiņa ar VDR Rostokas pionieru namu un Bulgārijas Tautas republikas Ruses pionieru namu.

80. gados aktivizējas folkloras kustība, Pionieru pilī 1980. gada martā tiek dibināta folkloras kopa Mārītes Oses vadībā, kas ir viena no pirmajām bērnu un jauniešu folkloras kopām Latvijā. Bērni spēlēja etnogrāfiskās kokles, dziedāja un mācījās rotaļas. 1981. gadā tiek nodibināts koklētāju ansamblis ”Austriņa”, 1985. gadā pilī sāk darboties jauktais koris ”Rīga”, 1988. gadā – koris ”Accolada”, vokālais ansamblis ”Meloss”.

Kopš 1987. gada – trauku apgleznošanas pulciņš, bet no 1980. gada – alpīnisma pulciņš.

Darbīgi turpina strādāt Pionieru pilij tik raksturīgie pulciņi, bet atsevišķiem nāk jauni vadītāji, kā Jānis Asaris – arheoloģijas pulciņam, Gita Blaune – TDA ”Uguntiņa”.
1986. gada 1. septembrī Rīgas Pionieru pils izmainīja nosaukumu, un tās jaunais nosaukums bija – Rīgas pionieru un skolēnu pils.


Dokumenti

Rīgas Pionieru pils direktora Jura Bogdānova pavēle Nr. 16. par 1. Maija demonstrācijas sagatavošanu un norisi. 1984. gada 12. aprīlis.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 100. l., 17., 18. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils direktora Jura Bogdānova pavēle Nr. 25. par treniņnometni Tūrisma daļas audzēkņiem. 1985. gada 20. aprīlis.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 101. l., 45. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils direktora Jura Bogdānova pavēle Nr. 59. par orientēšanās sporta treniņnometni. 1985. gada 4. jūnijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 101. l., 56., 57. lp. Noraksts.

Rīgas Pionieru pils direktora Jura Bogdānova pavēle Nr. 63. par pārgājienu Novadpētniecības pulciņa dalībniekiem. 1985. gada 10. jūnijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 101. l., 62. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils direktora vietnieces G. Krūkas pavēle Nr. 71. par Arheoloģijas pulciņa dalību arheoloģijas izrakumu ekspedīcijā Preiļu rajona Rušonas ciema padomes Kristapiņu kapu laukā. 1985. gada 10. jūnijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 101. l., 70. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 107. l., vāks.

Rīgas Pionieru pils darba plāns masu pasākumiem 1984. /85. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 111. l., 1., 2. lp.

Rīgas Pionieru pils direktora Daiņa Fārta pavēle Nr. 26. par pateicību Lietišķās un tēlotājmākslas nodaļas vadītājai Aijai Gagainei par noorganizēto zīmējumu izstādi, kas veltīta Rīgas – Monreālas sadraudzības dienām. 1989. gada 1. marts.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 133. l., 39. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils direktora Daiņa Fārta pavēle Nr. 29. par televīzijas muzikālā konkursa "Ko Tu proti?" koncertiem. 1989. gada 3. marts.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 133. l., 45., 46. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils Darba kolektīva padomes – domes sēdes protokols. 1989. gada 21. marts.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 140. l., 1.–9. lp.

Rīgas Pionieru pils Darba kolektīva padomes – domes sēdes darba kārtība. 1990. gada 10. aprīlis.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 140. l., 29. lp.

Diplomi, pateicības un atzinības raksti