Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja

Kopš 1991. gada 1. decembra Rīgas pionieru un skolēnu pils kļūst par Bērnu un jauniešu brīvā laika centru ”Rīgas Skolēnu pils”. Tas atrodas Rīgas pilsētas Tautas izglītības nodaļas, vēlāk – Rīgas pilsētas Skolu valdes – pakļautībā.

Rīgas Skolēnu pils būtība ir – veikt bērnu un jauniešu mācību-audzināšanas darbu, izkopjot un attīstot spējas un individuālās intereses, veicinot profesiju izvēli, kā arī nodrošinot ārpusskolas brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Tautas teātris ”Zīļuks” sniedz izrādes gan republikā, gan arī ārpus robežām, bērnu un jauniešu koris ”Rīga” viesos uzņem Vācijas Demokrātiskās republikas bērnu kori, Tautas deju ansamblis ”Uguntiņa” iestudē izrādi-baletu ”Kaķīša dzirnaviņas”, Lietišķās un tēlotājas mākslas nodaļas audzēkņi piedalās konkursā ”Mana pilsēta” un veido izstādes, Jauno jūrnieku klubs darbojas uz mācību kuģa ”Nīca”, Rīgas Pionieru un skolēnu pils organizē konkursa ”Ko Tu proti?” koncertus pilī, tiek atvērts Avioklubs un notiek daudzi citi pasākumi gan orientieristiem, tūristiem, dambretistiem, šahistiem un badmintonistiem. Veidojas jauni pulciņi – radiovadāmo automodeļu, floristikas, ritmoplastikas .

Tāpat kā Pionieru pils, arī Skolēnu pils darbojās kā bērnu un jauniešu interešu izglītības metodiskais un informatīvais centrs Rīgas pilsētā.
1994. gada 30. septembrī Bērnu un jauniešu centra ”Rīgas Skolēnu pils” rīcībā tiek nodotas telpas Krišjāņa Barona ielā 99, kur no 1880. līdz 1918. gadam bija Garīgais seminārs, bet no 1919. līdz 1940. gadam Latvijas Kara skola.
Savukārt Rīgas pils 1995. gada 12. jūnijā atkal kļūst par Latvijas Valsts prezidenta rezidenci.

Šobrīd Bērnu un jauniešu brīvā laika centrā ”Rīgas Skolēnu pils” (direktors Juris Bogdānovs) apmācība notiek vairāk nekā 50 dažādos interešu izglītības veidos, kur darbojas ap 3000 bērnu un jauniešu.


Dokumenti

Rīgas Skolēnu pils direktora Daiņa Fārta pavēle Nr. 6. par Mākslinieciskās pašdarbības nodaļas kultūras darba organizatores Ivetas Ozoliņas dienesta instrukciju. 1990. gada 8. janvāris.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 135. l., 8., 9. lp. Oriģināls.

Rīgas Skolēnu pils Tautas teātra "Zīļuks" audzēkņu saraksts, kuri piedalās Ziemassvētku uzvedumos Rīgas pilī 1991. gada decembrī.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 138. l., 63. lp. Oriģināls.

Rīgas Skolēnu pils direktora Daiņa Fārta pavēle Nr. 112. par Rīgas Pionieru un skolēnu pils jauno juridisko nosaukumu – Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs "Rīgas Skolēnu pils". 1991. gada 3. decembrī.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 138. l., 67. lp. Oriģināls.

Rīgas Skolēnu pils direktora Jura Bogdanova pavēle Nr. 6. par Rīgas Skolēnu pils jaunajām darba telpām Kr. Barona ielā 99. 1991. gada 6. februārī.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 154. l., 7. lp. Oriģināls.

Rīgas Skolēnu pils direktora Daiņa Fārta vēstule Rīgas Skolu valdes priekšsēdētājam Andrim Priekulim par Rīgas Skolēnu pils darbu 1992. gada otrā pusgadā. 1992. gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 164. l., 13., 14. lp. Oriģināls.

Rīgas Skolēnu pils perspektīvā sadarbība ar partneriem ārzemēs 1994. gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 165. l., 35.–37. lp.

Rīgas Skolēnu pils Bērnu teātra "Zīļuks" emblēma.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 167. l., 20. lp.

Rīgas Skolēnu pils kamerkora "Tonika" buklets.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 167. l., 26. lp.

Rīgas Skolēnu pils koklētāju ansambļa "Austriņa" buklets.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 167. l., 38., 38.o.p. lp.

Rīgas Skolēnu pils Bērnu teātra "Zīļuks" jaunās skatuves atklāšanas izrādes.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 167. l., 43. lp.

Diplomi, pateicības un atzinības raksti