Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja

60. gadi ir laiks, kas asociējas gan ar pirmajiem kosmonautu lidojumiem un tehnikas sasniegumiem, gan ar Čehoslovākijas okupāciju un laiku, kad tiek stiprināta sociālistisko valstu sadraudzība. Svarīga vieta atvēlēta kā ideoloģiskajai audzināšanai, tā kultūrai.

Tas viss savijas arī Pionieru pils darbībā.

1967./68. mācību gadā Tehnisko nodarbību un lietišķās mākslas daļa ir izaugusi par vienu no lielākajām Pionieru pils daļām, tajā darbojas vairāk nekā 700 audzēkņi.

1968. gadā aizsākas Pionieru pils sadarbība ar Rostokas Pionieru namu, kas turpinās vēl šobrīd.

Savukārt Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komiteja 1965. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 210 „Par ārpusskolu kultūrizglītības iestāžu darba uzlabošanu ar bērniem un pusaudžiem”. Un neiztiek jau bez formulējuma, ka Pionieru pils darba galvenais mērķis – sniegt vispusīgu palīdzību jaunās paaudzes komunistiskajā audzināšanā.

Tajā pašā laikā Pionieru pils pulciņus vada savā nozarē izcilas personības – deju pedagoģe - ansambļa ”Uguntiņa” vadītāja un daudzo baletu autore Audiona Līventāle, 60. gadu beigās pilī par deju skolotāju darbu uzsākušais Igors Biļinskis, Pionieru teātra vadītāja Vera Baļuna, tēlniecības pulciņa vadītājs Auseklis Baušķenieks, šaha pulciņa vadītājs Jānis Klovāns, arheoloģijas pulciņa vadītāja Stefānija Urtāne, orientēšanās sekcijas vadītājs Rusins Vilks un daudzi citi.


Dokumenti

Rīgas Pionieru pils mācību un audzināšanas darba atskaite 1960./61. mācību gadam, iesniegta Rīgas pilsētas Tautas izglītības nodaļā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1425. f., 3. apr., 119. l., 79.–89. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils darba plāns 1961./62. mācību gadam.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 10. l., 1., 2. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils ārpusskolas pasākumi skolēniem 1961./62. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 10. l., 10., 11. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils Sporta daļas uzdevumi 1966./67. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 16. l., 1. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils bibliotekāres Laimas Spandegas darba plāns. 1966./67. mācību gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 16. l., 15.–17. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils Planetārija darba plāns 1966./67. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 16. l., 35.–38. lp. Oriģināls.

Programma Rīgas Pionieru pils Pionieru teātra izrādei Sniega karaliene.1967. gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 70. l., 6. lp. Oriģināls.

Programma Rīgas Pionieru pils Pionieru teātra izrādei Raiņa lugai "Suns un kaķe." 1967. gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 70. l., 7. lp. Oriģināls.

Pionieru pils direktores Ausmas Skripas personālā kadru uzskaites lapa.
A. Skripa Pionieru pils direktores amatā bija no 1963. gada septembra līdz 1964. gada maijam.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-15500. f., 30. apr., 53. l.,92., 92. op., 93., 93 op. lp. Oriģināls.

Diplomi, pateicības un atzinības raksti