Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja

1950. / 51. mācību gadā Pionieru pilī pulciņi darbojās jau 44 nozarēs, un skolēnu skaits tuvojās tūkstotim.

1951. gada 28. martā, atzīmējot Pionieru pils 10. gadadienu, Latvijas PSR Pionieru pils tika apbalvota ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu. Dekrētā atbilstoši laikmeta garam tika minēti sasniegumi pionieru un skolnieku komunistiskajā audzināšanā.

Latvijas PSR Ministru padomes 1952. gada 9. jūnija lēmums Nr. 817 un LPSR Izglītības ministrijas 1952. gada 26. jūnija pavēle Nr. 98 noteica, ka Latvijas PSR Pionieru pils tiek nodota Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejai un pārdēvēta par Rīgas Pionieru pili, kas savu darbu turpmāk veic Rīgas pilsētas Tautas izglītības nodaļas un Rīgas pilsētas komjaunatnes komitejas vadībā.

Pionieru pils darbības vēriens pieaug. Tehnisko nodarbību daļā – 17 pulciņi, Politmasu un pionieru darba daļā – 5 pulciņi, Bērnu mākslinieciskās audzināšanas daļā – 22 pulciņi, Sporta daļā – 6 pulciņi, Jauno naturālistu daļā – 9 pulciņi, Tūrisma un novadpētniecības daļā – 5 pulciņi. Bērni apguva dažādas praktiskas iemaņas, piedalījās konkursos un sacensībās, arī tajā laikā raksturīgajās Vissavienības izstādēs, sniedza koncertus, iestudēja izrādes.

1956. gadā pēc RÄ«gas Pionieru pils pasÅ«tÄ«juma Svētku zāles gleznojumiem tika pievienota Ä¢. Eliasa glezna ”1905. gads”, kā arÄ« T. GraÅ¡a ”Dziesmu svētki” un P. Ozoliņa ”LÄ«go svētki”.

1956. gadā ar ”SvinÄ«go daļu” un svētku koncertu tiek atzÄ«mēta Pionieru pils 15. gadadiena. SvinÄ«bās piedalÄ«jās delegācijas no Igaunijas un Lietuvas PSR, no Maskavas, Ä»eņingradas un Latvijas lielāko pilsētu pionieru namiem.

1958. gadā Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja pieņēma lēmumu Pionieru pilij piešķirt 0,9 ha lielu zemes gabalu Ernestīnes ielā 8 Pionieru pils Naturālistu daļai, kuras audzēkņu skaits tuvojās 300.


Dokumenti

Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča lūgums Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija priekšsēdētājam Augustam Kirhenšteinam apbalvot Latvijas PSR Pionieru pili ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu. 1951. gada 27. marts.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 1. apr., 2034. l., 4. lp. Oriģināls.

Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija dekrēts par Latvijas PSR Pionieru pils apbalvošanu ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu. 1951. gada 28. marts.
Latvijas Valsts arhīvs, 290. f., 1. apr., 2034. l., 1., 1. o. p. lp., 3. lp. Oriģināls.

Latvijas PSR Ministru padomes lēmums par ārpusskolas iestāžu tīkla nokārtošanu un par to pāreju uz tipveida štatiem. 1952. gada 9. jūnijs.
Latvijas Valsts arhīvs, 270. f., 2. apr., 1688. l., 152.–154. lp. Oriģināls.
Lēmumā noteikts Latvijas PSR Pionieru pils nodot Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejai un pārdēvēt par Rīgas Pionieru pili.

Rīgas Pionieru pils darba plāns 1953./54. mācību gadam.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 3. l., 1., 15., 17., 18. lp. kopija.

Rīgas Pionieru pils lūgums Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietniekam Eduardam Berklavam par līdzekļu piešķiršanu Jaungada sarīkojumu organizēšanai. 1954. gada 1. novembris.
Latvijas Valsts arhīvs, 270. f., 1. apr., 5568. l., 24., 25. lp. Oriģināls.

RÄ«gas Pionieru pils 15 gadu jubilejas programma. 1956. gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 4. l., 1.–4. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils pulciņu darbs 1955./ 56. mācību gadam.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 4. l., 22.–24. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils darba plāns 1956./57. mācību gadam iesniegts Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas Tautas izglītības nodaļā, saņemts 1956. gada 25. septembrī, apstiprināts 1956. gada 3. oktobrī.
Latvijas Valsts arhīvs, 1425. f., 3. apr., 118. l., 41.–49. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils atskaite par mācību un audzināšanas darbu 1957./58. mācību gadam
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 5. l., 1., 3–10. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils sarīkojumu plāns 1958. gada marta mēnesim.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 6. l., 1., 89–94. lp. Oriģināls.

Pionieru pils direktores Stefanidas Jemeļjanovas personālā kadru uzskaites lapa.
S. Jemeļjanova Pionieru pils direktores amatā bija no 1951. gada augusta līdz 1952. gada maijam.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-15500. f., 2. apr., 9726. l., 3., 3. o. p., 4., 4 o. p. lp. Oriģināls.

Pionieru pils direktores Vilmas Pētersones personālā kadru uzskaites lapa.
V. Pētersone Pionieru pils direktores amatā bija no 1952. gada maija līdz 1954. gada septembrim.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-15500. f., 11. apr., 26. l.,122., 122. o. p. lp., 123., 123. o.p. lp. Oriģināls.

Pionieru pils direktores Noras Grundules personālā kadru uzskaites lapa.
N. Grundule Pionieru pils direktores amatā bija no 1954. gada līdz 1955. gadam.
Latvijas Valsts arhīvs, 15500. f., 1. apr., 2005. l., 2., 3. lp. Oriģināls.

Pionieru pils direktores Veltas Kasparsones personālā kadru uzskaites lapa.
V. Kasparsone Pionieru pils direktores amatā bija no 1955. gada 8. aprīļa līdz 1962. gada 4. maijam.
Latvijas Valsts arhīvs, PA-15500. f., 9. apr., 16. l., 152., 152. o. p. lp., 153., 153. o. p. lp. Oriģināls.

Diplomi, pateicības un atzinības raksti

Apsveikuma adreses vāks.
Rīgas Skolēnu pils arhīvs