Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja

Rīgas Skolu muzeja vadītājs
Jāzeps Imants Vikšers

Svinot Rīgas 800 gadu jubileju, 2001.gada pavasarī Bērnu Jaunatnes centra (BJC) ”Rīgas Skolēnu pils” Svētku zālē tika eksponēta Rīgas sadraudzības pilsētas Brēmenes Skolu muzeja izstāde, kuras laikā radās doma par Rīgas Skolu muzeja izveidošanu. 24.maijā Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja pieņēma lēmumu par Rīgas Skolu muzeja dibināšanu, bet 2002.gada 9.janvārī Rīgas Skolu muzejs oficiāli sāka savu darbību. Šobrīd muzejā apskatāmas: J.Siliņa un J.Grestes memoriāls, Domskolas klase (Izglītība Rīgā 13.-17.gs.), Izglītība 18.gs. – 20.gs.sāk. Tapšanas stadijā atrodas zāle par izglītību Rīgā no 1918.gada līdz mūsdienām un ievadekspozīcija. Muzejā regulāri tiek veidotas tematiskas izstādes
Sagaidot BJC "Rīgas Skolēnu pils” 70.gadadienu, 2011.gada 25.februārī tika atklāta pastāvīgā izstāde par Skolēnu pils vēsturi un sasniegumiem.

Viena no meiteņu kora "Rīga” mammām – Antras kundze ierosināja, ka vajadzētu rādīt plašākai sabiedrībai, cik Pilī ir lielas iespējas bērniem un jauniešiem sevi pilnveidot. Atsaucoties uz šo aicinājumu, 2003.gada maija pēdējā svētdienā Brīvdabas muzejā Skolēnu pils "izgāja tautās”.
Konkursā par svētku nosaukumu uzvarēja koklētāju ansambļa "Austriņa” vadītājas Ivetas Tauriņas pieteikums "Es atnācu dižoties, nāciet, tautas, skatīties!” Tas kļuva arī par svētku moto. Ar katru gadu pasākums kļūst krāšņāks un pārtop par ģimenes svētkiem. Jā, tradicionāli kopā nākam katra maija mēneša pēdējā svētdienā, kad "saulīte pa zemes virsu staigā un priecājas kopā ar mums”.

Ar pirmajiem pulciņa audzēkņu darbiem 2004.gada nogalē aizsākās jauna tradīcija – Ziemassvētku elektronisko dekoru izstāde pulciņa ietvaros, kas jau 2005.gadā pārtop par Starptautisku Ziemassvētku elektronisko dekoru konkursu, veicinot radioelektronikas pulciņa audzēkņu, skolotāja – Jāņa Ozola-Ozoliņa un arī Skolēnu pils atpazīstamu Baltijā. Konkursa darbus iesūta bērni un jaunieši ne tikai no daudziem Latvijas "namiņiem”, bet arī no Lietuvas (Viļņa un Šauļi) un Baltkrievijas ( Minska).

2004.gadā Multiplikācijas studijas vadītāja Tatjana Gvozdeva organizēja GIF animācijas filmu festivālu internetā (GIFAFFI). Atsaucība bija ļoti liela ne vien no ļoti daudzām Latvijas skolām, bet arī no Ungārijas, Izraēlas, Lietuvas. Dalībniekus vērtēja profesionāla žūrijas komisija: mākslinieks Māris Subačs, mākslinieks Pēteris Justovičs, gleznotāja Ilze Strekavina, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Guna Alberte, animators un režisors Dzintars Krūmiņš, kino producents Bruno Aščuks. Festivāls pilnveidojas ar katru gadu. Festivāla galvenais moto: radošums, iztēle, labestība un dažādas interneta tehnoloģijas.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, kas nodrošina interešu izglītības iestāžu darba metodisko vadību un pasākumu koordinēšanu, nodibināts 2007.gadā.

Kopš 2007.gada notiek sadarbība ar Hamburgas Sociālo skolu: studenti praksē strādā Skolēnu pilī, kā arī Rīgas bērnudārzos un arī citās interešu izglītības iestādēs. Saskaņā ar līgumu, studenti iepazīst kultūras izpausmes Latvijā, apgūst latviešu valodu un komunicē ar Latvijas sabiedrību dažādos pasākumos.

Pateicības raksti Rīgas Skolēnu pils pedagogiem.
Rīgas Skolēnu pils arhīvs.

Meiteņu koris "Rīga” II Starptautiskajā meiteņu koru festivāla noslēguma koncertā. Priekšplānā kora vadītāja Gunta Malēvica. Rīga, 2001.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Lietišķās mākslas nodaļas audzēkņi radošajā darbnīcā Starptautiskajā dārzu izstādē (IGA) Rostokā, VFR, 2003.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Meiteņu kora ”Tonika” koncerts Starptautiskajā dārzu izstādē (IGA) Rostokā, VFR, 2003.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Sporta tūrisma pulciņa audzēkņi ikgadējās orientēšanās sporta sacensībās ”Tortes meklēšana” Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Rīga, 16.10.2004.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Koris ”Accolada” Starptautiskajā bērnu koru festivālā ”Artekovskije zori”, Arteks, Krima, Ukraina, 2005.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

IX Starptautiskā Pareizticīgo dziedājumu festivāla 1.vietas ieguvēji - koris ”Accolada”. 1.rindā 6.no labās stāv festivāla balvas ”Labākais diriģents” ieguvēja kora vadītāja Oksana Čerkasova. Minska, Baltkrievija, 2007.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

BJC ”Rīgas Skolēnu pils” Sporta tūrisma pulciņu audzēkņi Fagāras kalnos, Rumānija, 2007.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Republikas radioelektronikas darbu izstāde – veltīta Latvijas Republikas 90.gadadienai BJC ”Rīgas Skolēnu pils” Svētku zālē.
RSP audzēkņu izgatavoto robotu darbībā apskata: no labās - RSP direktors Juris Bogdānovs, RSP Radioelektronikas pulciņa vad. Jānis Ozols – Ozoliņš, VJIC direktore Agra Bērziņa un VJIC metodiķis Konstantīns Haldins. 2008.gada 11.novembris.

BJC ”Rīgas Skolēnu pils” direktora Jura Bogdānova uzruna pasākumā ”Es atnācu dižoties, nāciet, tautas, skatīties!” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2008.gada maijs.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Sadarbība ar Hamburgas Valsts Sociālās pedagoģijas skolu.
Prakses darba rezultāts – kopā ar žurnālistikas pulciņu tapušās avīzes vāks. Rīga, 2008.gada maijs.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

4.atklātā Rīgas Skolēnu pils Elektronisko Ziemassvētku dekoru konkursa darbi.
BJC ”Rīgas Skolēnu pils” 12.2007./01.2008.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

TDA ”Uguntiņa” vadītājas Gitas Ūdres 30 darba gadu jubilejas koncerts. Sēž kolektīva ilggadējā vadītāja Audiona Līventāle; stāv no kreisās Agnese Stanke, Sabīne Ūdre, Gita Ūdre, Juris Čakāns. Rīga, 2009.gads.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Hamburgas Valsts Sociālās pedagoģijas skolas audzēkņi ārzemju praksē Rīgā. 2009.gada maijs.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.

Dejo 2010.gada Ziemeļeiropas čempionāta Pieaugušo grupas čempioni – deju studijas ”Dzintarjūra” audzēkņi Gerds Ivuškāns un Beāte Katrīna Zeltiņa.
Foto no Rīgas Skolēnu pils arhīva.