Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS
Skolas iela 12, Madona, LV – 4801
Tālr. 4822480, 4823138, fakss 4822481, e-pasts: muzejs@e-madona.lv

 
Oļģerts Liepiņš (1906. Madonas apr. Saikava–1983. ASV)
184 vienības MNM 37455 - 37463; 37480 – 37486; 37500 – 37526; 37646 – 37649; MNM Plg 7995 - 8009; 8015 – 8025; 8071 – 8076.
Manuskripti.
Personas dokumenti: pase, izziņa.
Dokumenti: pavēle, dažādu dokumentu kopijas, saistītas ar O. Liepiņa apbedīšanu.
Fotogrāfijas: Liepiņu ģimene Latvijā un Vācijā, draugi.
Sarakste: O. Liepiņa ar sievu Paulu Liepiņu (Malsati), vecākiem u. c., O. Akmentiņa
J. Kalsnavam par O. Liepiņu.
LU diplomdarbs „Jautājums par kauzu u n taisnību”.
Aptver laika posmu no 1888. līdz 1998. gadam.
Dāvinājusi Silvija Kalsnava (Jūrmala) 2004. gadā.
 
Lūcija un Pēteris Šķiliņi
2 vienības MNMPlg 8309.
Lūcijas un Pētera Šķiliņu dzīvesstāsts, sagatavojis Paulis Dzintars (ASV).
Aptver laika posmu no 1908. līdz 2004. gadam.
Dāvinājis Paulis Dzintars (ASV) 2005. gadā.
 
 
Berta un Felikss Polfanderi - Dzintari, skolotāji Madonā
1 vienība MNM Plg 8582.
Manuskripts “Prērijas Ārsts”
Bertas Marijas Krieviņas-Dzintares atmiņas.
Aptver laika posmu no 19. gs. beigām līdz 20. gs. beigām.
Dāvinājusi Rita Polfandere (Madona) 2005. gadā.
 
Jānis Briedis (dz. 1923. Madonas apr. Saikava , dzīvo Kanādā)
34 vienības MNM 38960 – 38965; 39159; MNM Plg 8611 – 8612; 8681 – 8684; 8953 – 8954.
Atceres, referāti, reklāmlapa Jāņa Norviļa un programma Jāņa Medeņa jubilejas pasākumiem.
Dokumenti: Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda diploms (kopija), Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā un latviešu organizāciju darbības Kanādā darbības pārskati.
Sarakste: ar Valfrīdu Zariņu, Otto Grigalku.
Fotogrāfijas: skolas biedri, ģimene.
Aptver laika posmu no 1930. gadu beigām līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Jānis Briedis (Kanāda) 2005. un 2006. gadā.
 
Agita Francis (dz. 1926. Rīgā , dzīvo Spānijā) gleznotāja
2 vienības MNM Plg 8872 - 8873
Krāsainas gleznu fotogrāfijas.
Biogrāfija.
Sarakste: A. Francis ar I. Jakobi par gleznu nodošanu Madonas muzejam un izstādes iekārtošanu.
Aptver laika posmu no 1940. gadiem līdz 2004. gadam.
Dāvinājusi Agita Francis (Spānija) 2006. gadā.
 
Madonas ģimnāzijas vēsture
23 vienības MNM 40613 – 40621; MNMPlg 9534 – 9539
Materiāli grāmatai „Madonas ģimnāzija”.
Personu dokumenti: G. Heldas skolnieka apliecība.
Fotogrāfijas: Madonas skolu skolotāji un skolnieki.
Radošie dokumenti: J. Brieža eseja par A. Eglīti.
Dokuments: Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā sesiju protokoli, darbības pārskati.
Aptver laika posmu no 1908. gadam līdz 2006. gadam.
Dāvinājis Jānis Briedis (Kanāda) 2007. gadā.
 
Dzidra Šēfere (dzimusi Lauge, 1914. Madonas apr. Ļaudonā, dzīvo Kanādā) Kaucmindes mājturības semināra absolvente, Kanādas daiļamatnieku savienības locekle, piedalījusies daiļamatnieku izstādēs Austrālijā, Kanādā, ASV.
1 vienība MNM 40587
Materiālu apkopojums ar Kaucmindes mājturības skolas vēstures aprakstu, 1937. gada absolventu saraksts un fotokserokopija, dažādu publikāciju par daiļamatnieku izstādēm, izstāžu reklāmu kserokopijas, atzinības rakstu kopijas. Materiālu apkopojumā krāsainas fotogrāfijas – Dzidras Šēferes rokdarbi, dažādi pasākumi ar viņas dalību.
Aptver laika posmu no 20. gs. 80. gadiem līdz 2004. gadam.
Dāvinājusi Lilija Treimane (Kanāda) 2007. gadā.
 
Madonas raidstacija
Artūrs Pēteris Zaķis (1900., Cēsu apr. Sērmūkšu pag.–1958., Kanādā), Madonas raidstacijas priekšnieka vietnieks
26 vienības MNM 40605; MNM Plg 9523 – 9530; 9551-9554.
Atmiņas: Gunas Brammanes par tēvu P. Zaķi, Madonas raidstaciju (2007. gads)
Fotogrāfiju kopijas: Madonas raidstacija un darbinieki, Zaķu ģimene.
Aptver laika posmu no 1919. gada līdz 20. gs. 60. gadiem.
Dāvinājusi meita Guna Brammane (Kanāda) 2007. gadā.
 
Edgars Pēteris Grimza (1914., Madonas apr. Lautere–1970. ASV) radiotehniķis
2 vienības MNM 40686, MNMPlg 9576
Fotogrāfija: E. P. Grimza.
Atmiņas: Ieva Vidnere par tēvu E. P. Grimzu.
Aptver laikposmu no 1920. gada līdz 20. gs. 70. gadiem.
Dāvinājusi Ieva Grimza-Vidnere (ASV) 2007. gads.
 
Georgs Blūms (1906., Kijeva–1970., Austrālija) Madonas raidstacijas priekšnieks
17 vienības MNM 40742 – 40746; MNM Plg 9607.
Fotogrāfijas: Madonas raidstacija, darbinieki.
Laikposms: 20. gs. 30. gadi.
Dāvinājusi Mērija Blūma (Austrālija) 2007. gadā.
 
 
Ervins Volfeils (1900. Ipiķi–1991. Vācija) – mākslinieks, skolotājs Madonā un Cesvainē 1926. –1929. gadā
12 vienības MNM 40241 – 40244.
Linogriezumi, zīmējumi ar spalvu un zīmuli, akvareļi, eļļas gleznas.
Aptver laika posmu no 1947. līdz 1974. gadam.
Dāvinājis dēls Erhards Volfeils (Vācija) 2007. gadā.
 
Materiāli par sabiedriskā darbinieka Teodora Līventāla (1882. Madonas apr. Ļaudona – 1956. Kazahija) ģimeni
1 vienība MNM Plg 9328.
Fotogrāfiju un dokumentu kopijas, dzimtas apraksts.
Aptver laika posmu no 20. gs. 20. gadiem līdz 2000. gadam.
Dāvinājis Jānis Pauls Turkopuls (ASV) 2007. gadā.
 
Egils Kalme (1909. Madonas apr. Sarkaņu pag.–1983. ASV) rakstnieks, mākslinieks
48 vienības MNM 37628 – 37633; 40359; MNM Plg 8044 - 8046; 9356 - 9359
Manuskripti.
Fotogrāfijas: E. Kalme ārstniecības iestādē Vācijā, Ņujorkā.
E. Kalmes atmiņas par vīru.
Personīgās lietas.
Aptver laika posmu no 1947. līdz 1985. gadam.
Dāvinājusi dzīvesbiedre Eva Kalme (ASV) 2007. gadam.
 
Jānis Kaķītis (1898. Madonas apr. Kusa–1989. Zviedrija, Stokholma) – dabas pētnieks un dabaszinību popularizētājs, skolotājs, neprofesionāls mākslinieks (Zviedrija)
3 vienības MNM 41158
Fotogrāfijas: J. Kaķīša portrets.
Datējums: 1928./29, 1939, 1970. gads.
Dāvinājusi Aina Gaujēna (Madona) 2008. gads.
 
Jānis Vārsbergs (1879. Madonas apr. Prauliena–1961. Stokholma), agronoms, LU un Jelgavas LA profesors, sabiedrisks darbinieks
16 vienības MNM 39230; 40855; 40834; 41190 - 41191; MNM Plg 8715 – 8716; 9666; 9829.
Atmiņas, viesu grāmata, biogrāfija.
Sarakste: Jānis Vārsbergs ar meitu Elzu
Fotogrāfijas: Vārsbergu ģimene, kopā ar citiem latviešiem Stokholmā.
Materiāli saistībā ar J. Vārberga bērēm Stokholmā (Dziesmu lapiņas, fotogrāfijas).
Aptver laika posmu no 1907. gada līdz 2008. gadam.
Dāvinājusi Aina Cīrule (Madona) 2005. g. un meita Māra Vārsberga (Šveice) 2008. gadā.
 
Jūlijs Purviņš (1904. Madonas apr. Ļaudonā–2004. ASV) inženieris – mežkopis, mežkopības b-bas „Šalkonis” biedrs
14 vienības MNM Plg 9650 – 9650.
Fotogrāfijas: Jūlijs Purviņš ar ģimeni, stādījumi.
Kopijas no preses izdevumiem: Monroe Evening News ; Laiks, Šalkone Trimdā – raksti par J. Purviņu.
Aptver laika posmu no1935. gada līdz 2000. gadam.
Dāvinājusi sieva Melita Purviņa (ASV) 2008. gadā.
 
Lāču dzimta no Madonas apr. Ļaudonas
1 vienība MNM 40862
Atmiņas „Lāču dzimtas saknes Ļaudonā”. Apkopojis Indulis Lācis 2008. gadā Ņujorkā.
Saturā:
Mans dzīves gājums. Artūra Lāča (1900–1984) atmiņas par dzīvi Ļaudonā līdz Otrajam pasaules karam, karadienestu, pieminēta viņa uzrakstītā Teodora Reitera kora vēsture.
Induļa Lāča (dz. 1931) atmiņas par Lāču ģimenes izceļošanu uz ASV, dzīvi tur.
Lāču dzimtas apraksts, shēma.
Ļaudona. Induļa Lāča atmiņas.
Vecmāmiņas Marijas Lāces stāsts.
Fotogrāfiju kserokopijas: Lāču ģimene Ļaudonā.
Atmiņas – 20. gs.
Ciltskoks – 18. gs. b.–20. gs.
Dāvinājis Artūra Lāča dēls Indulis Lācis (ASV, Ņujorka) 2008. gadā.
 
Erna Ķikure (dzimusi Bērziņa, prec. Dzelme), (1906. Madonas apr. Ļaudonā – dzīvojusi Austrālijā, mirusi 2003. gadā Kanādā) – rakstniece, dzejniece, māksliniece (Vācija, Austrālija, Kanāda)
875 vienības MNM 39096 – 39097; 39113 - 39121; 39175 – 39186; 39443 -39450; 39464; 39873; 40179 – 40189; 40206 – 40222; 40367 – 40374; MNM Plg 8630; 8638 – 8644; 8687 – 8690; 8893 – 8896; 8904; 9286 – 9288; 9361 – 9365
Linogriezums, oforti.
Radošie dokumenti: manuskripti, dienasgrāmatas, dažādu darbu apkopojums autores sakārtojumā, autobiogrāfiski materiāli par Bērziņu dzimtu un Ķikuru mājām, S. Beketa „Gaidot Godo” tulkojums no franču valodas (tulkojusi E. Ķikure), piezīmes par savu grāmatu pārdošanu, dāvināšanu, izlasīto literatūru.
Personas dokumenti: kristāmā zīme, pases (Austrālijas, Latvijas), pases izraksts, dažādas apliecības, laulības šķiršanas dokumenti, izglītības dokumenti.
Dokumenti: par Ļaudonas Ķikuru mājām, paziņojumi, rīkojumi.
Sarakste: Ernas Ķikures sarakste ar rakstnieku Jāni Sarmu; sarakste ar literātiem u. c.
Fotogrāfijas (digitālās): ģimene.
Priekšmeti: E. Ķikures tautas tērps gatavots Latvijā, valkāts Latvijā, Vācijā, Austrālijā, apģērba piederumi, rotaslietas, rokdarbi, sadzīves priekšmeti, datora komplekts, printeris, piezīmju grāmatiņa, kalendārs, spēļu kārtis, galda spēle.
Aptver laika posmu no 1873. gadu vidus līdz 2002. g.
Dāvinājušas meitas – Dzidra Mitchell (Austrālija) 2005. gadā un Inese Birstiņa (Kanāda) no 2005. līdz 2007. gadam.
 
Sastādījušas Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore Līvija Zepa un galvenā speciāliste Ilze Gaujēna.
 
 

 

 


uz sākumu

 


uz augšu