Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Kuldīgas novada muzejs

Latgales kultūrvēstures muzejs

Latvijas Arhitektūras muzejs

Latvijas Kara muzejs

Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Sporta muzejs

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

 

 

RAKSTNIECĪBAS, TEĀTRA UN MŪZIKAS MUZEJS
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Tālr. : 67216425, 67220349, fakss: 67216425, e-pasts: krajums@rtmm.lv

 
Muzejs komplektē materiālus par latviešu rakstniecības, teātra un mūzikas vēsturi, kā arī tēlotāju mākslu.
Muzeja kopējais materiālu krājums – 782 400 vienības. (uz 01. 01. 2009. ).
 
Laikā no 2004. līdz 2008. gadam tas papildinājies par 123 424 vienībām, t. sk. trimdas kultūras vēstures materiāli – 44 541 vienība.
Materiāli tiek sistematizēti personu, iestāžu un tematiskajās kolekcijās. Ja dāvinātājam nav iedibināta personas kolekcija un dāvinātā kolekcija nedod iespēju to iedibināt, materiāli tiek sistematizēti kolekcijās, uz kurām tie attiecas. Muzeja krājumu veido 3510 personu, tematiskās un organizāciju kolekcijas un 3 504 saistītās kolekcijas.
Pateicamies visiem dāvinātājiem par muzejam dāvāto uzticību.
 
RAKSTNIECĪBAS VĒSTURES KRĀJUMS
 
JĀNIS ABUČS (1914–1978), grāmatizdevējs (Zviedrija)
303 glab. vienības
Dokumenti, fotoattēli, iespieddarbi – raksti laikrakstos par J. Abuču, atklātnes, korespondence (dažādas personas, iestādes – J. Abučam), rokraksti.
20. gs. 50.–90. gadi.
Dāvināja Vito Lapsa (Latvija) 2004. gadā.
 
APGĀDI: ĢENERĀĻA KĀRĻA GOPPERA FONDS (ASV)
21 glab. vienība
Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda izdotas grāmatas, izdoti pastmarku bloki, korespondence.
2006.–2008. gadi.
Dāvinājis Fricis M. Sīpols, Ģenerāļa K. Goppera fonda priekšsēdis (ASV) 2004. un 2008. gadā.
 
ARNOLDS APSE (1914–1983), rakstnieks (Francija)
84 glab. vienības
Dokumenti, saistīti ar Latviešu Nacionālo centru Eiropā, korespondence (A. Apses rakstītās vēstules dažādām kultūras personām un iestādēm), rokraksts (A. Apses, Latviešu Nacionālā centra Eiropā priekšnieka, raksts “Ne naids, bet sadarbība”. Nosūtīts laikraksta “Laiks” redakcijai 1955. gada 21. maijā).
20. gs. 50. gadi.
Dāvinājis Andrejs Krūmiņš (Francija) 2008. gadā.
 
LIDIJA AUZĀNE (1913–1972), rakstniece, dramaturģe (Kanāda)
18 glab. vienības
Rokraksti: L. Auzānes lugu manuskripti.
20. gs. 40.–60. gadi.
Dāvināja Aleksandra Sudmalis, Lidijas Auzānes-Vītoliņas-Tīcmanes māsa (Kanāda) 2007. gadā.
 
IRĒNE AVENA (dz. 1927), mākslas vēsturniece, vada Ņujorkas Frika ( Frick ) Mākslas muzeja bibliotēkas uzziņu nodaļu (ASV)
27 glab. vienības
Korespondence (M. Zeberiņš, V. Toma – I. Avenai), rokraksti (M. Zeberiņa dzejoļi), iespieddarbi–programmas Amerikas latviešu teātru iestudējumiem.
20. gs. 70 gadi.
Dāvinājusi Irēne Avena (ASV) 2006. gadā.
 
VOLDEMĀRS AVENS (dz. 1924), dzejnieks un gleznotājs (ASV)
78 glab. vienības
Voldemāra Avena dokumenti, fotoattēli (vecāki, skolas gadi u. c.), grāmatas, iespieddarbi – V. Avena raksti, raksti par viņu presē, rokraksts – dzejolis “Agrs rīts”, korespondence.
20. gs. 60 gadi –2000. gadam.
Dāvinājis Voldemārs Avens (ASV) 2005. gadā.
 
LŪCIJA BĒRZIŅA (1907–1999), rakstniece (Lielbritānija)
438 glab. vienības
Rakstnieces L. Bērziņas personīgās bibliotēkas materiāli: grāmatas, iespieddarbi, rokraksts; DVD – rakstniece L. Bērziņa stāsta par grāmatu rakstīšanu un savām grāmatām (1987).
20. gs. 40.–90. gadi.
Dāvināja Laima un Guntis Bērziņi (Latvija) 2005., 2006. un 2007. gadā.
 
LUDIS BĒRZIŅŠ (1870–1965), folklorists, pedagogs, literatūrvēsturnieks un dzejnieks (ASV)
5700 glab. vienības
Luda Bērziņa korespondence (sarakste ar ģimenes locekļiem, ģimenes locekļu sarakste savā starpā), rokraksti (L. Bērziņa runas, raksti, piezīmes lekcijām, dzejoļi, garīgās dziesmas, citu personu raksti par L. Bērziņu), iespieddarbi, mākslas darbi (zīmējumi), piemiņas lietas, dokumenti par Ludi Bērziņu un viņa dzimtu.
20. gs. 20.–90. gadi.
Dāvināja Kristaps Keggi (ASV) 2007. gadā.
 
ANNA DAGDA (1915–1996), dzejniece (Zviedrija)
976 glab. vienības
Annas Dagdas dokumenti, fotoattēli, grāmatas, korespondence – A. Dagdas vēstules mātei un māsai Annai Ruciņai (1932–1996) un vēstules draudzenei Alisei Zvaigznītei- Bulei (1936–1989), rokraksti (tai skaitā A. Dagdas sakārtots viņas vienīgā izdotā dzejoļu krājuma “Līdzības” manuskripts, Lībeka, 1950. gads. Manuskriptam pievienotas septiņas aploksnes (uz tām – uzraksti V. Lasmanes rokrakstā) ar materiāliem par dzejoļu krājuma tapšanu un vairākas atsevišķas lapas ar dzejoļu pirmvariantiem, kā arī Annas Dagdas, Jāņa Abuča, Jāņa Rudzīša un Jāņa Sebra vēstules ar dažādām ziņām par šī krājuma dzejoļu tapšanu, vērtēšanu, publikācijām periodikā un grāmatā), skaņu ieraksti (A. Dagda lasa savu dzeju, kopā ar Eglona Spēka ģimeni dzied tautas dziesmas, Zviedrijas Latviešu radio raidījums par A. Dagdu (1997. gadā).
20. gs. 30.–90. gadi.
Dāvināja:Valentīna Lasmane (Latvija) 2006. gadā, Anda Kubuliņa (Latvija) 2007. gadā.
 
LIDIJA DOMBROVSKA (dz. 1925), dzejniece un gleznotāja (Austrālija)
18 glab. vienības
Tālivalža Ķiķaukas vēstules Lidijai Dombrovskai (1982–1997), romāna “Skrejceļš” manuskripts (1995. gads), T. Ķiķaukas veltījuma dzejoļu kopa L. Dombrovskai.
Aptver laika periodu no 1982.–1997. gadam.
Dāvināja Lidija Dombrovska (Austrālija) 2004. gadā.
 
KĀRLIS DRAVIŅŠ (1901–1991), literatūrvēsturnieks, valodnieks (Zviedrija)
445 glab. vienības
Kārļa Draviņa dokumenti, fotoattēli, korespondence (citas personas K. Draviņam; K. Draviņa vēstules Inesei Ēdelmanei), rokraksti par valodniekiem, iespieddarbi – laikraksti, skatu kartes.
20. gs. 30.–80. gadi.
Dāvināja: Dainis Draviņš (Zviedrija) 2004. un 2008. gadā un Inese Ēdelmane (Latvija) 2004. gadā.
 
VALDA DREIMANE (1932–1994), dzejniece, literatūrzinātniece (ASV)
15 glab. vienības
Iespieddarbi (Maijas Meirānes-Šleseres veidots albūms par Valdu Dreimani ar ielūgumiem, rakstiem, attēliem no periodikas, izdruku no interneta lapas, fotoportretiem, 2006. gada aprīlis–2007. gada jūnijs. Albūms veidots, kārtojot rakstu krājumu V. Dreimanes piemiņai “Kad dzīvošu otru reizi”), rokraksts (Andra Aukmaņa, V. Dreimanes kolēģa Minsteres ģimnāzijā, uzmetums runai V. Dreimanes piemiņas grāmatas “Kad dzīvošu otru reizi” atvēršanas vakarā Rīgā, 2006. g. 23. martā), dažādi trimdā izdoti latviešu preses un biedrību izdevumi.
Aptver laika posmu no 1950.–2000. gadam.
Dāvināja Maija Meirāne-Šlesere (ASV) 2008. gadā.
 
FRICIS DZIESMA (1906–2004), dzejnieks (Zviedrija)
10 glab. vienības
Krāsaini fotoattēli filmu studijas “Deviņi” dokumentālajam ciklam “Rakstnieks tuvplānā” par F. Dziesmu (F. Dziesma, Juris Kronbergs, Ināra Kolmane F. Dziesmas dzīvoklī Stokholmā), krās., foto: Jānis Juhņēvičs.
2003. gads.
Dāvināja Vēsma Hainte, SIA filmu studija “Deviņi” (Latvija) 2005. gadā.
 
KĀRLIS DZIĻLEJA (1891–1963), rakstnieks, literatūrkritiķis, pedagogs (Zviedrija)
342 glab. vienības
Kārļa Dziļlejas dokumenti, fotoattēli, iespieddarbi – trimdas mēnešraksti, laikrakstu izgriezumi, grāmata “Es ticu brīvai Latvijai”, korespondence (Vilis Hāzners u. c. K. Dziļlejam), mākslas darbi, rokraksti (atmiņas, K. Dziļlejas stāsti un raksti).
Aptver laika posmu no 1940.–1960. gadam.
Dāvināja Ilze Zīverte (Zviedrija) 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. gadā.
 
ANDREJS EGLĪTIS (1912–2006), dzejnieks, esejists, publicists (Zviedrija, Latvija)
955 glab. vienības
Andreja Eglīša dokumenti (t. sk. Andreja Eglīša notariāli neapstiprināts testaments, 2001. gads), fotoattēli, iespieddarbi, rokraksti, korespondence, skaņu plates, video, magnetofona kasete, CD, piemiņas lietas, mākslas darbi, grāmatas un iespieddarbi.
Aptver laika posmu no 1930.–2000. gadam.
Dāvināja: Vilis Varsbergs (ASV) 2006. gadā, Pēteris Iniņbergs (Zviedrija) 2007. gadā,
Jānis Briedis (Kanāda) 2007. gadā un Dzidra Vārdaune (Latvija) 2007. un 2008. gadā.
 
ANŠLAVS EGLĪTIS (1906–1993), rakstnieks (ASV)
14589 glab. vienības
Anšlava Eglīša dokumenti, fotoattēli, fotonegatīvi, diapozitīvi (arī mākslas darbu), grāmatas no A. Eglīša bibliotēkas ar veltījumiem viņam un par viņu (arī par A. Eglīša aizraušanos ar šahu), iespieddarbi, korespondence, mākslas darbi, piemiņas lietas (t. sk. Anšlava Eglīša portatīva elektroniskā rakstāmmašīna, firma “ Canon ”, modelis “ Typestar 110”), rokraksti, audioieraksti, videoieraksti.
Aptver laika posmu no 1920.–1990. gadam.
Dāvināja: Gvido Augusts (ASV) 2005. un 2007. gadā, Ingrīda Frickausa (Latvija) 2006. un 2008. gadā, Valdemārs Zemītis (ASV) 2008. gadā un Viktors Hausmanis (Latvija) 2008. gadā.
 
RITA GĀLE (dz. 1926), dzejniece (ASV)
16 glab. vienības
Ritas Gāles skaņu kasetes ar trimdas literārajiem sarīkojumiem, iespieddarbs (Klāras Zāles Osis (1911–2003) bēru lapa, 2003. gads), fotonegatīvi – R. Gāle ar dzīvesbiedru, A. Kraujieti, G. Saliņu u. c.
Aptver laika posmu no 1960.–2000. gadam.
Dāvināja Rita Gāle-Uibo (ASV) 2008. gadā.
 
IVARS GALIŅŠ, literāts, kinoamatieris (ASV)
43 glab. vienības
Ivara Galiņa fotoattēls (ar kameru), korespondence – citas personas (P.Brīvkalne, V. Kārkliņš, J. Klīdzējs, V. Lapenieks, K. Rabācs, M. Vētra) I. Galiņam.
Aptver laika posmu no 1950.–1960. gadam.
Dāvināja Ivars Galiņš (ASV) 2004. un 2005. gadā.
 
FRANKS GORDONS (dz. 1928), rakstnieks, publicists (Izraēla)
30 glab. vienības
Dokuments (Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda diploms žurnālistam Frankam Gordonam par notikumu Latvijā objektīvu analīzi pasaules un latviešu presē. Izsniegts 1993. gada 18. novembrī), grāmatas, fotoattēli, iespieddarbi, korespondence (sarakste ar Imantu Lešinski), video (intervija ar F. Gordonu).
Aptver laika posmu no 1980.–2000. gadam.
Dāvināja Franks Gordons (Izraēla) 2006. gadā.
 
IRMA GREBZDE (1912–2000), rakstniece (Kanāda)
56 glab. vienības
Korespondence: Irmas Grebzdes vēstules Gitai Lukstiņai.
Laikposms: 20.gs. 70. gadi.
Dāvināja Gita un Jānis Lukstiņi (Kanāda) 2007. un 2008. gadā.
 
INDRA GUBIŅA (dz. 1927), rakstniece (Kanāda)
171 glab. vienība
Grāmata “Sārtā svītra debesīs”, iespieddarbs (Aleksandra Pelēča nekrologs), korespondence (I. Gubiņas sarakste ar Al. Pelēci), diapozitīvi (trimdas rakstnieku uzņēmumi, trimdas literatūrvēsturnieki, trimdas mūziķi), dziesmu kompozīcijas ar I. Gubiņas tekstiem – notis un vārdi. Audiokasete. I. Gubiņas stāsti, ierunājusi Valda Liepiņa, Austrālija (1992. gads).
Aptver laika posmu no 1970.–2000. gadam.
Dāvināja: Indra Gubiņa (Kanāda) 2004. gadā, Knuts Skujenieks (Latvija) 2005. gadā, Solveiga Miezīte (Latvija) 2006. gadā, Vidvuds Sils (Latvija) 2008. gadā.
 
KĀRLIS IEVIŅŠ (1888–1977), rakstnieks (Zviedrija)
27 glab. Vienības
Kārļa Ieviņa fotoattēli, korespondence – K. Ieviņš Selmai Lāgerlevai (1931., 1932. gads) u. c., grāmata Juris Tārs “Ieviņa pēdas meklējot. Kārļa
Ieviņa gleznas”, Stokholma, 2005.
Laikposms: 1931., 1932. gads, 1950.–1970. gads.
Dāvināja Juris Tārs (Latvija) 2005., 2006. un 2008. gadā.
 
ANDREJS IRBE (dz. 1924), rakstnieks (Zviedrija)
2 glab. vienības
Rokraksti: pasakas – “Mārīte aizlido”, “Baibas pavasaris”, 1950. gads.
Dāvināja Dzidra Liepiņa (Latvija) 2004. gadā.
 
VERONIKA JANELSIŅA (1910–2001), gleznotāja, grafiķe, rakstniece (ASV)
928 glab. vienības
Veronikas Janelsiņas diapozitīvi, dokumenti, fotoattēli, fotonegatīvi, grāmatas, iespieddarbi, korespondence, mākslas darbi, piemiņas lietas, rokraksti, audioieraksti, videoieraksti
Aptver laika posmu no 1930.–2000. gadam.
Dāvināja:
Gvido Augusts (ASV) 2005. un 2007. gadā,
Ingrīda Frickausa (Latvija) 2008. gadā.
 
GUNARS JANOVSKIS (1916–2000), rakstnieks (Lielbritānija)
8 glab. vienības
Mākslas darbi – G. Janovska zīmējumu albūmi, piemiņas lieta – vēstuļu zīmogs, G. Janovska rakstāmmašīna, iespieddarbi – laikraksti “ Times ” u. c .
Laika posms: 1913. gads, 20. gs. 90. gadi.
Dāvināja: Juris Ērenpreiss (Latvija) 2005. gadā, Sarmīte Janovska (Lielbritānija) 2008. gadā.
 
JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ (1877–1962), rakstnieks (Vācija)
4 glab. vienības
Iespieddarbi: Minsteres Universitātes un Minsteres Valsts bibliotēkas organizētā izstāde sadarbībā ar Minsteres Jaunsudrabiņa arhīvu “Latviešu dzejnieks un gleznotājs Vestfāles trimdā”, sakarā ar J. Jaunsudrabiņa 125 gadu jubileju, 2002. gads.
Grāmata – J. Jaunsudrabiņš “Liktenis”, Kemptene, 1946 (ar J. Jaunsudrabiņa ierakstu Dzirnes kundzei).
Laika posms 1946., 2002. gads.
Dāvināja: Laima Bērziņa (Latvija) 2006. gadā, Velta Dzirne (Kanāda) 2007. gadā.
 
OJĀRS JĒGENS (1924–1993), dzejnieks, mākslinieks un grāmatizdevējs (ASV)
2439 glab. vienības
Ojāra Jēgena kolekcijas materiāli par Niklāvu Strunki un viņa ģimeni: fotoattēli, fotonegatīvi, iespieddarbi, rokraksti, korespondence. Arī citu personu, iestāžu vēstules O. Jēgenam.
Aptver laika posmu no 1950.–1990. gadam.
Dāvināja Silvija Šteinere-Jēgena (ASV) 2004., 2007. un 2008. gadā.
 
ANDREJS JOHANSONS (1922–1983), rakstnieks, literatūrvēsturnieks (Zviedrija)
749 glab. vienības
Andreja Johansona kolekcija: dokumenti, iespieddarbi, korespondence (H. Rudzītis, H. Vītols, A. Plensners, V. Metjūss, O. Jēgens, Anšlavs Eglītis, K. Draviņš, V. Strēlerte u. c. ), rokraksti (dzejoļi, manuskripti), mākslas darbi (ex libri), grāmatas.
Aptver laika posmu no 1940.–1980. gadam.
Dāvināja Pāvils Johansons (Zviedrija) 2006. un 2007. gadā.
 
PĀVILS JOHANSONS (dz. 1947), dzejnieks (Zviedrija)
40 glab. vienības
CD ar P. Johansona iedziedātām dziesmām, korespondence, iespieddarbi – Pāvila Johansona dzejas plakāts “Pāvils Johansons” – pirmais plakāts “Jaunās Gaitas” dzejas plakātu sērijā, ko izdeva Latviešu jaunatnes literatūras biedrība “Ceļinieks”, 1970. gads (uz plakāta P. Johansona dzejoļi. Mākslinieks – grafiķis Ilgvars Šteins).
Aptver laika posmu no 1960.–1990. gadam.
Dāvināja: Pāvils Johansons (Zviedrija) 2006. gadā, Māra Rozīte-Krēsliņa (ASV) 2008. gadā.
 
NIKOLAJS KALNIŅŠ (1911–2001), rakstnieks (ASV)
41 glab. vienība
Nikolaja Kalniņa kolekcijas grāmatas, korespondence (citas personas N. Kalniņam).
Aptver laika posmu no 1980.–1990. gadam.
Dāvināja Mirdza Kalniņa (ASV) 2004. gadā.
 
VALDEMĀRS KĀRKLIŅŠ (1906–1964), rakstnieks, tulkotājs (ASV)
93 glab. vienības
Korespondence – Anšlava Eglīša un Valdemāra Kārkliņa sarakste.
Laika posms 20. gs. 40. – 60. gadi.
Dāvināja Andris Ritmanis (ASV) 2004. gadā.
 
VALDIS KRĀSLAVIETIS (1920–1994), dzejnieks (ASV)
26 glab. vienības
Korespondence: Valda Krāslavieša vēstules Dzidrai Vaivodei.
Aptver laika posmu no 1985.–1993. gadam.
Dāvināja Dzidra Vaivode (Latvija) 2006. gadā.
 
JĀNIS KRĒSLIŅŠ (dz. 1924), dzejnieks (ASV)
27 glab. vienības
Jāņa Krēsliņa kolekcijas fotonegatīvi.
Laika posms: 20. gs. 40.–60. gadi.
Dāvināja Māra Rozīte-Krēsliņa (Zviedrija) 2004. gadā.
 
ANDREJS KRŪMIŅŠ (dz. 1925), rakstnieks (Francija)
5 glab. vienības
Grāmata: Andrejs Krūmiņš “Trimdas zeme Francija” II (1951–1962), iespieddarbi – Austras Rudzītes raksti par Arnolda Apses pieminekļa atklāšanu, laikrakstā “Latvija”, 1984. gads, korespondence, rokraksts – Andreja Krūmiņa atmiņas “Ilonas Leimanes vīzija”.
Aptver laika posmu no 1950.–2000. gadam.
Dāvināja Andrejs Krūmiņš (Francija) 2005. un 2008. gadā.
 
ELZA ĶEZBERE (dz. 1911), dzejniece (ASV)
1 120 glab. vienības
Mākslas darbi (J. Jaunsudrabiņa, K. Baltgaiļa zīmējumi), piemiņas lietas - porcelāns, rotas lietas, fotoattēli (arī E. Ķezbere ar meitām, ar veltījumu Zigrīdai Daškevicai (1942. g.)), iespieddarbi - programmas, reklāmas lapas, personīgās bibliotēkas grāmatas, korespondence, rokraksti - E. Ķezberes dzejoļi, piezīmju grāmatiņas, citu autoru dzejoļi.
20.gs. 40. gadi–2000. gads.
Dāvināja: Eleonora Šturma (ASV) 2005., 2006. un 2007. gadā, Zigrīda Daškevica (Lielbritānija) 2008. gadā.
 
TĀLIVALDIS ĶIĶAUKA (1929 – 2000), rakstnieks un gleznotājs
1 glab. vienība
DVD. Tālivalža Ķiķaukas izstādes atklāšana Toronto. 1986. gadā.
Dāvināja Eva Eglāja - Kristsone (Latvija) 2008. gadā.
 
VALENTĪNE LASMANE (dz. 1916), literatūrkritiķe (Zviedrija)
57 glab. vienības
Valentīnes Lasmanes fotoattēli, iespieddarbi, korespondence – sarakste ar Ņinu Ģērmani.
Laika posms: 20. gs. 80., 90. gadi.
Dāvināja Ņina Ģērmane (Latvija) 2006. gadā.
 
LATVIJAS VĒSTURE
1 glab. vienība
DVD. Starp Latvijām ( between Latvias). Māra Pelēce. 2003/2004. ASV, Latvija. (Ir tikai viens jautājums, bet daudz dažādu atbilžu. Ko nozīmē būt latvietei/latvietim? [..] Ļoti personīgs “ārzemju latvietes” ceļojums starp atbilžu un noskaņu plūsmām.)
Dāvināja Līvija Pelēce- Carlson (ASV) 2004. gadā.
 
ZINAĪDA LAZDA (1902–1957), dzejniece (ASV)
1643 glab. vienības
Zinaīdas Lazdas dokumenti – personīgie, izglītības, apliecības, dalībnieka kartes, fotoattēli – portreti, grupās, Z. Lazdas bēres, fotonegatīvi, grāmatas, iespieddarbi – programmas, laikrakstu izgriezumi par Z. Lazdu, kultūras notikumiem, korespondence – Z. Lazdas vēstules P. Ērmanim, J. Jaunsudrabiņam, R. Skujiņai, E. Staprānei u. c. ; citu personu vēstules Z. Lazdai, rokraksti – dzejoļi, raksti.
20. gs. 20.–60. gadi.
Dāvināja Gvido Augusts, Z. Lazdas piemiņas fonda priekšsēdis, (ASV) 2005. gadā.
 
EDUARDS LĪCIS (1884–1987), literāts (Lielbritānija)
5 glab. vienības
Eduarda Līča fotoattēli, grāmatas: “Gadi un dzeja”, dzejas izlase autora 100 gadskārtā – 1984. gada 25. martā; Eduarda Līča, Ievas Purmales vāks un ilustrācijas. – [Lielbritānija]: autora izd., 1984., “Atmiņas par laikiem un ļaudīm” Eduards Līcis ; [sastādījušas Tamāra Sinka un Austra Liepiņa] ;[vāka zīm. Inta Āriņa -Ivens]. – [Lielbritānija]: Latviešu Preses biedrības Anglijas kopa, 1988., iespieddarbs – laikrakstu izgriezums par E. Līča simtgadi
20. gs. 80 gadi
Dāvināja Zigrīda Daškevica (Lielbritānija) 2008. gadā.
 
OSVALDS LIEPA (1908–1992), dramaturgs (Kanāda)
31 glab. vienība
Osvalda Liepas kolekcijas grāmatas, iespieddarbi – izgriezumi no periodikas ar dzeju, prozu, publicistiku, rokraksti – O. Liepas lugas, piemiņas lieta – rakstāmmašīna.
Laika posms: 20. gs. 60.,70. gadi.
Dāvināja Maruta Sarma (Latvija) 2005. gadā.
 
ZENTA MAURIŅA (1897–1978), rakstniece (Vācija)
41 glab. vienība
Zentas Mauriņas fotoattēli, iespieddarbi - presē par Z. Mauriņu, korespondence (Z. Mauriņas sarakste ar Magdalēnu Rozentāli; Gitu Lukstiņu (Toronto)), rokraksti (par Z. Mauriņu).
Laika posms: 20. gs. 60.,70. gadi.
Dāvināja: Aina Galēja (ASV) 2004. gadā, Gita un Jānis Lukstiņi (Kanāda) 2007. gadā.
 
LALITA MUIŽNIECE (dz. 1935), dzejniece un valodniece (ASV, Latvija)
15 glab. vienības
Lalitas Muižnieces kolekcijā: dažādu autoru mākslas darbi, fotoattēli (aktrise Marija Vidnere-Ozoliņa, grupā: L. Muižniece, Māris Ubāns, Valdis Muižnieks, Andris Ubāns, Velta Aistara, Viestarts Aistars un Ernests Aistars pie viesību galda Kalamazū, fotogrāfs nezināms), rokraksti – runas.
1960. – 2000. gadi.
Dāvināja Lalita Muižniece (ASV) 2005. un 2007. gadā.
 
ROBERTS MŪKS (1923–2006), dzejnieks, filozofs, (ASV, Latvija)
394 glab. vienības
Roberta Mūka fotoattēli – portreti, ģimenes bildes, draugi, iespieddarbi, korespondence (vēstules Inārai Sīlei u. c.), rokraksti.
1930.–2000. gadi.
Dāvināja: Elza Avena (Latvija) 2007. gadā, Ināra Sīle (Latvija) 2008. gadā.
 
VALENTĪNS PELĒCIS (1908–1999), rakstnieks (ASV)
31 glab. vienība
Valentīna Pelēča fotoattēli, korespondence, mākslas darbi – ilustrācijas V. Pelēča stāstiem.
Aptver laika posmu no 20. gs. 60.–90. gadiem.
Dāvināja Līvija Karlsone (ASV) 2007. gadā.
 
ALEKSANDRS PLENSNERS (1892–1984), rakstnieks, publicists (Zviedrija)
299 glab. vienības
Aleksandra Plensnera arhīva materiāli: dokumenti, iespieddarbi – programmas, informācijas lapas, rokraksti – dienasgrāmatu fragmenti, nekrologu uzmetumi, recenzijas, manuskripti, dzeja, korespondence – citu personu un organizāciju vēstules A. Plensneram.
Aptver laika posmu no 20. gs. 50. – 80. gadiem.
Dāvināja Uldis Neiburgs (Latvija) 2008. gadā.
 
RAKSTU KRĀJUMI
1 glab. vienība
Grāmata: “Tilti tālēs”. ( A Selection of Essays and Poems). Toronto, 2003., 368 lpp.
Dāvināja Rasma Pērkone (Kanāda) 2007. gadā.
 
ANDRIS RITMANIS (dz. 1926), ārsts, rakstnieks (ASV)
2 glab. vienības
Divas atmiņu grāmatas: Andris Ritmanis “Dzīves drumstaliņas. 1944–1949”. Portlandē, Oregonā: Autora izdevums, 2001. 158 lpp. ; “Dzīves drumstaliņas Amerikā 1949–2003”. Portlandē, Oregonā: Autora izdevums, 2003., 336 lpp.
Dāvināja Andris Ritmanis (ASV) 2004. gadā.
 
JURIS ROZĪTIS (dz. 1951), rakstnieks (Zviedrija)
1 glab. vienība
Reiņa Zeibolta (Jura Grīnberga) prozas darbu apkopojums: “Kādā gleznu skatē”, “Mūsu slavenie radi”, “Fiļkovs”, “Nepazīstama vecmeistara gleznu kādas izsoles priekšapskatē aplūkojot”, “Tikai gadījuma paziņas ”. Kopā savācis Juris Rozītis 2001. gada decembrī. 109 lpp. Kopijas no laikrakstiem, arī Jura Rozīša paskaidrojumi datorrakstā.
Dāvināja Juris Rozītis (Zviedrija) 2008. gadā.
 
OĻĢERTS ROZĪTIS (1912–1984), rakstnieks (Austrālija)
3 glab. vienības
Oļģerta Rozīša kolekcijas fotonegatīvi.
Laika posms: 20.gs. 50. gadi.
Dāvināja Māra Krēsliņa-Rozīte (Zviedrija) 2004. gadā.
 
GUNARS SALIŅŠ (1924 – 2002), dzejnieks (ASV)
101 glab. vienība
CD: Savus dzejoļus lasa, par sevi un citiem rakstniekiem, un “Elles ķēķi” stāsta Voldemārs Avens un Gunars Saliņš. diapozitīvi, dokumenti, fotoattēli, iespieddarbi, korespondence, rokraksti.
Aptver laika posmu no 20. gs. 60.–90. gadiem.
Dāvināja:
Māra Krēsliņa-Rozīte (Zviedrija) 2006. gadā, Jautrīte Saliņa (ASV) 2008. gadā.
 
EDUARDS SALNA (1911–1997), rakstnieks (Lielbritānija)
326 glab. vienības
Eduarda Salnas (īst. v. Eduarda Mellupa) materiāli: fotoattēli, fotoalbums, iespieddarbi, korespondence, rokraksti.
Aptver laika posmu no 20.gs. 40.–90. gadiem.
Dāvināja Anita Rožukalne (Latvija) 2007. gadā.
 
EDUARDS SILKALNS (dz. 1937), pedagogs un dzejnieks (Austrālija)
402 glab vienības
Eduarda Silkalna korespondence, iespieddarbi, grāmata: Eduards Silkalns “Kritikas krāja : Grāmatu vērtējumi 1957-1994”. / Vāku zīmējis Gunārs Jurjāns. – [Austrālija]: Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas un Sidnejas Latviešu biedrības apgāds, 1994.
1950. – 2000. gadi.
Dāvināja Eduards Silkalns (Latvija) 2008. gadā.
 
HUGO SKRASTIŅŠ (1914–1999), grāmatizdevējs (ASV)
5 glab. vienības
Hugo Skrastiņa fotoattēls, iespieddarbi, magnetofona kasetes.
Dāvināja Smaida Ābols (ASV) 2008. gadā.
 
RŪTA SKUJIŅA (1907–1964), rakstniece (ASV)
91 glab. vienība
Korespondence (R. Skujiņas vēstules māsai Mildai Ložai, draudzenei Milijai Grāvei; Anšlava Eglīša, Veronikas Janelsiņas vēstules Mārai Cellei.
Grāmata: “Eju, aizeju, atskatos”: dzejnieces Rūtas Skujiņas vēstules uz Latviju / [sast., priekšv. un koment. aut. Māra Celle; red. un priekšv. aut. Jānis Zālītis]. – Rīga: Daugava, 2003. 280.lpp.
Grāmatas no Austras un Rūtas Skujiņas personīgās bibliotēkas.
Laika posms: 20.gs. 20., 30. gadi, 50.,60.,90. gadi.
Dāvināja:Māra Celle (Latvija) 2004. gadā, Lalita Muižniece (Latvija) 2008. gadā.
 
VELTA SNIĶERE (dz. 1920), dzejniece (Lielbritānija)
279 glab. vienības
Veltas Sniķeres dokumenti, fotoattēli (arī V. Sniķere bērnībā, 1927. gads), iespieddarbi, korespondence, rokraksti.
1927. gads, 1950.–2000. gadi.
Dāvināja: Velta Sniķere-Vilsone (Lielbritānija) 2008. gadā, Ilze Dāvida (Latvija) 2004. gadā.
 
VERONIKA STRĒLERTE (1912–1995), dzejniece (Zviedrija)
599 glab. vienības
Veronikas Strēlertes dokumenti, fotokopijas no V. Strēlertes skolas gaitām, iespieddarbi, korespondence, rokraksti, piemiņas lietas, grāmatas, skaņu ieraksti (V. Strēlertes lekciju ieraksti, nolasīti Stokholmas Universitātes Baltu valodu institūtā, 1986. gada 3. un 10. aprīlī. Ierakstus veicis Juris Rozītis).
Mākslas darbi no Veronikas Strēlertes: Niklāvs Strunke. Veronikas Strēlertes portrets, 1949., papīrs, zīmulis, ierāmēts; Niklāvs Strunke. Andreja Johansona portrets, ap 1950, 37x34, audums, eļļa, ierāmēts; Voldemārs Balutis (1914–1984). Kaķis, bronza, h-13 cm, 1975., dāvināts V. Strēlertei.
Aptver laika posmu no 20. gs. 20. līdz 90. gadiem.
Dāvināja: Pāvils Johansons (Zviedrija) 2006. un 2007. gadā, Ringolds Rozenfelds (Latvija) 2004. gadā, Māra Rozīte – Krēsliņa (Zviedrija) 2008. gadā.
 
OLAFS STUMBRS (1931–1996), dzejnieks (ASV)
1 glab. vienība
Olafa Stumbra dzejas plakāts “Olafs Stumbrs” – otrais plakāts “Jaunās Gaitas” dzejas plakātu sērijā, ko izdeva Latviešu jaunatnes literatūras biedrība “Ceļinieks”. 1970. gads. Uz plakāta Olafa Stumbra dzejoļi. Mākslinieks Tālivaldis Ķiķauka.
Dāvināja Māra Rozīte-Krēsliņa (Zviedrija) 2008. gadā.
 
JĀNIS ŠIRMANIS (1904–1992), rakstnieks (ASV)
207 glab. vienības
J. Širmaņa fotoattēli, grāmatas ar veltījumiem, iespieddarbi – laikrakstu izgriezumi par J. Širmani un viņa daiļradi, korespondence (A. Sildegam sūtītas atklātnes, citas personas (E. Ābele, K. Zutis, N. Kalniņš, Andrejs Eglītis u. c. J. Širmanim), mākslas darbi – ilustrācijas pasakām, Ex libri , piemiņas lieta – J. Š. prievīte, rokraksts – M. Soikāne-Trapāne par J. Š. un viņa darbiem, skaņu kasetes.
20. gs. 40.–90. gadi.
Dāvināja: Maruta Vītoliņa (ASV) 2004., 2006. un 2008. gadā, Maija Alksne (Latvija) 2005. gadā, Lalita Muižniece (ASV) 2005. gadā.
 
ILZE ŠĶIPSNA (1928–1981), rakstniece (ASV)
64 glab. vienības
Ilzes Šķipsnas skolas liecība, fotoattēli, korespondence (I. Šķipsnas un L. Pužes sarakste u. c. personu vēstules I. Šķipsnai), mākslas darbs – I. Šķipsnas Ex libris , iespieddarbs – “Laika Mēnešraksts”, rokraksti - I. Šķipsnas dzejoļi.
Aptver laika posmu no 20. gs. 50. līdz 70. gadiem.
Dāvināja Alvis Šķipsna (ASV) 2005. gadā.
 
NIKOLAJS ŠUBIŅŠ (1912–1987), dramaturgs (ASV)
168 glab. vienības
Dokuments: Pateicības raksts Nikolajam Šubiņam no Latviešu teātra apvienības Ziemeļamerikā (1980. g. ), fotoattēli no N. Šubiņa uzvedumiem Grand Rapidas teātrī, iespieddarbi – laikrakstu izgriezumi ar N. Šubiņa stāstu un par N. Šubiņu, programmas, korespondence, rokraksti - stāsti, lugu eksemplāri.
Aptver laika posmu no 20. gs. 40. līdz 80. gadiem.
Dāvināja Uģis Niklāvs Šubiņš (ASV) 2006. un 2008. gadā.
 
JURIS TĀRS (dz. 1941), mākslas vēsturnieks (Zviedrija, Latvija)
1 glab. vienība
Grāmata: Rozītis, Juris “ Displaced Literature: Images of Time and Space in Latvian Novels Depicting the First Years of the Latvian Postwar Exile” / Juris Rozītis Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm, Studies in Baltic Languages 5. – Stockholm: Stockholm University, 2005. – 313 lpp. angļu val., broš..
Dāvināja Juris Tārs (Latvija) 2006. gadā.
 
LINARDS TAUNS (1922 – 1963), dzejnieks (ASV)
955 glab. vienības
Linarda Tauna dokumenti, fotoattēli, grāmatas, iespieddarbi, korespondence, mākslas darbi, rokraksti.
Aptver laika posmu no 20. gs. 40. līdz 60. gadiem.
Dāvināja Jautrīte Saliņa (ASV) 2006. gadā.
 
VELTA TOMA (1912–1999), dzejniece (Kanāda)
4 glab. vienības
L. Muižnieces sastādīti Veltai Tomai rakstīto vēstuļu reģistri (oriģināli glabājas Misiņa bibliotēkā).
Dāvināja Lalita Muižniece (ASV) 2004. un 2005. gadā.
 
TORONTO LATVIEŠU BIEDRĪBA (Kanāda)
27 glab. vienības
Toronto Latviešu biedrības “Apkārtraksti” un Sestdienas skolas izdevums “Auseklītis”, gadskārtējie izdevumi – grāmatas.
1980. – 2000. gadi.
Dāvināja Jānis Briedis, Toronto latviešu biedrības vicepriekšsēdis, (Kanāda) 2005., 2006. un 2007. gadā.
 
EDUARDS TŪTERS (1893–1984), dzejnieks (ASV)
250 glab. vienības
Iespieddarbi (klades ar presē publicēto dzejoļu izgriezumiem), korespondence – dažādu personu vēstules E. Tūteram, rokraksti – dzejoļu klades.
Laika posms: 20. gs. 30.–40. gadi.
Dāvināja Pēteris Milzarājs (Latvija) 2004. gadā.
 
BENITA VEISBERGA (dz. 1928), rakstniece (ASV)
1 glab. vienība
Rokraksts. Benita Veisberga. Eikalipts. Stāsts. 43 lp. mašīnr., pievienota B. Veisbergas pavadvēstule, [ASV, Orinda], 2004. gada 6 aprīlī, 1 lp. mašīnr., paraksts un datums ar tinti.
Dāvināja Ieva Kolmane, žurnāla “Karogs“ galvenā redaktore, (Latvija) 2008. gadā.
 
JĀNIS VESELIS (1896–1962), rakstnieks (ASV)
2 glab. vienības
J. Veseļa manuskripts “Pa tumšajām ejām”, fotoattēls – J. Veseļa portrets.
Laika posms: 20. gs. 50. gadi.
Dāvināja Lalita Muižniece (ASV) 2004. gadā.
 
SAULCERĪTE VIESE (1932–2004), literatūrzinātniece, rakstniece (Latvija)
1 glab. vienība
Rokraksts: Astrīda Stahnke “Saulcerīte Viese. 2. VIII 1932–24. XII 2004”, 7 lp. datorsalikumā, 2005. g. 10. II.
Dāvināja Astrīda Stahnke (ASV) 2005. gadā.
 
EDVARTS VIRZA (1883–1940), dzejnieks (Latvija)
2 glab. vienības
Skaņu kasetes: Edvartam Virzam veltīta pēcpusdiena Latviešu Preses biedrības Anglijas kopas izkārtojumā 1983. gada 9. oktobrī “Straumēnos”.
Laiks: 1983. gads.
Dāvināja Zigrīda Daškevica (Lielbritānija) 2008. gadā.
 
MONIKA ZARIŅA (dz. 1931), tulkotāja, dzejniece (Lielbritānija, Latvija)
338. glab. vienības
Monikas Zariņas sarakste ar dažādām personām, grāmatas ar veltījumu ierakstiem, dokumenti, fotoattēli, iespieddarbi, mākslas darbs, rokraksti.
Apver laika posmu no 20. gs. 60. līdz 90. gadiem.
Dāvināja Monika Zariņa (Latvija) 2008. gadā.
 
GUNTIS ZARIŅŠ (1926–1965), rakstnieks (Lielbritānija)
573 glab. vienības
Gunta Zariņa sarakste ar dažādām personām, grāmatas ar veltījumu ierakstiem, dokumenti, iespieddarbi, rokraksti.
Laika posms: 20.gs. 50., 60. gadi.
Dāvināja Monika Zariņa (Latvija) 2008 gadā.
 
DZIDRA ZEBER1ŅA (dz. 1923), rakstniece (ASV)
329 glab. vienības
Iespieddarbi – laikrakstu izgriezumi ar Dz. Zeberiņas darbiem un intervijām, korespondence (Dz. Zeberiņas sarakste ar D. Šķēli, G. Saliņu, V. Ruņģi, K. Rabācu, Z. Liepu, R. Liepu, K. Ķezberu, E. Freimani. R. Gāli, G. Janovski u. c. ), mākslas darbs (O. Jēgena Ex libris ), rokraksti – Dz. Zeberiņas stāsti, tēlojumi, citu personu rokraksti (R. Gāle, A. Bēne, E. Freimanis)
1960. – 2000. gadi.
Dāvināja Dzidra Damerel – Zeberiņa (ASV) 2006. gadā.
 
AINA ZEMDEGA (1924–2006), dzejniece (ASV)
3 glab. vienības
Ainas Zemdegas grāmata “Toreiz Lubes dzirnavās“, 2004. gads, iespieddarbs un rokraksts: Pāvils Vasariņš “No sapņa uz īstenību“, mašīnrakstā.
2004. gads.
Dāvināja Pāvils Vasariņš (Kanāda) 2004. gadā.
 
MĀRTIŅŠ ZĪVERTS (1903–1990), dramaturgs (Zviedrija)
264 glab. vienības
Mārtiņa Zīverta fotoattēli (arī no M. Zīverta lugu izrādēm), audiokasetes – M. Zīverta luga „Kā zaglis naktī“(2), korespondence – citu personu (Viktors Hausmanis, Ieva Lase, Vizma Belševica u. c. ) vēstules M. Zīvertam, iespieddarbi – par Latvijas PEN klubu, K. Freimaņa recenzija „Atbalsis“, grāmata „Rīga dimd un citas lugas“.
Aptver laika posmu no 20. gs. 40. līdz 90. gadiem.
Dāvināja:Ilze Zīverte (Zviedrija) 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. gadā, Knuts Skujenieks (Latvija) 2005. gadā, Zigrīda Daškevica (Lielbritānija) 2008. gadā.
 
KĀRLIS ZVEJNIEKS (dz. 1921), rakstnieks (ASV)
598 glab. vienības
Kārļa Zvejnieka kolekcijas: audiokasetes, to atšifrējums – K. Zvejnieka atmiņu stāstījums: intervē Augusts Milts, korespondence – K. Zvejnieka vēstules Sarmai Kļaviņai, fotoattēli, diapozitīvi, iespieddarbi, korespondence, rokraksti, grāmatas, video.
1960. – 2000. gadi.
Dāvināja: Kārlis Zvejnieks (ASV) 2007. un 2008. gadā, Sarma Kļaviņa (Latvija) 2005. gadā.
 
ŽURNĀLI
6 glab. vienības
Latvju Žurnāls, Ņujorkā, 1952.–1954, redaktors Olģerts Liepiņš.
1952.–1954. gads.
Dāvināja Dzidra Luks-Kamergrauze (Austrālija) 2008. gadā.
 
GRĀMATU KRĀJUMS
732 glab. vienības
Grāmatas. Trimdā dažādos apgādos (Vaidava, LELB, „Grāmatu Draugs“, „Tilts“, „Palsa“ u. c.) dažādu autoru izdotas, arī ar veltījuma ierakstiem.
Dāvināja: Ena Neparts (ASV) 2004. un 2005 gadā, Maija Grīnbuša (ASV) 2006. gadā,
Helmī Rožankovska (ASV) 2006. gadā, Aija Vikmane (ASV) 2006. gadā.
 
TEĀTRA UN KINO VĒSTURES KRĀJUMS
 
GĒTEBORGAS-BUROSAS DRAMATISKĀ KOPA, (Zviedrija)
3 glab. vienības
Fotoattēli – pārvietojama fotoizstāde “Gēteborgas un Burosas latviešu teātra kopas Zviedrijā 1951–1989” – (5 putukartona plāksnes), Rokraksts “Gēteborgas un Burosas latviešu teātra kopas izrāžu hronika”, fotoattēls: profesors Viktors Hausmanis pie pārvietojamās izstādes.
1950.–1980. gadi.
Dāvināja Ilze Šakare (Gēteborgas Latviešu apvienības priekšsēde, Zviedrija) 2004. gadā.
 
LATVIEŠU TEĀTRIS ŅUJORKĀ (ASV)
1 glab. vienība
Piemiņas lieta – Ņujorkas Latviešu teātra zīmogs.
Dāvināja Mārtiņš Jurjāns (Latvija) 2005. gadā.
 
LATVIEŠU TEĀTRIS TORONTO (Kanāda)
8 glab. vienības
Hugo Miķelsona rakstu krājums “Šķitums un īstenība”, fotoattēli, korespondence.
1995. gads.
Dāvināja Jautrīte Freimūte (Latvija) 2005. gadā.
 
ARTURS RUBENIS (dz. 1927), dramaturgs, teātra darbinieks (ASV)
16 glab. vienības
Artura Rubeņa – sarakste ar Oļģertu Liepiņu.
Laika posms: 20.gs. 70. gadi.
Dāvināja Viktors Hausmanis (Latvija) 2005. gadā.
 
VALFRĪDS STREIPS (1895–1980), aktieris (ASV)
16 glab. vienības
Valfrīda Streipa fotoattēli lomās.
Laika posms: 20.gs. 20., 30. gadi.
Dāvināja Viktors Hausmanis (Latvija) 2005. gadā.
 
OSVALDS URŠTEINS (1910–1980), aktieris, režisors (ASV)
191 glab. vienība
Osvalda Uršteina fotoattēli, dokumenti – diplomi, korespondence – vēstules, telegrammas, apsveikumi O. Uršteinam (t. sk. M. Zīverta vēstules), Osvalda Uršteina vēstules dzīvesbiedrei Hildai Uršteinai 1944. gada decembris – 1945. gada janvāris, O. Uršteina piezīmju kalendāri.
Aptver laika posmu no 20. gs. 40. līdz 60. gadiem.
Dāvināja:
Hilda Prince-Uršteina (ASV) 2004. gadā,
Viktors Hausmanis (Latvija) 2004. un 2005. gadā.
 
MŪZIKAS VĒSTURES KRĀJUMS
 
ANDREJS JANSONS (dz. 1938), diriģents, komponists (ASV)
28 glab. vienības
Andreja Jansona korespondence – Longina Apkalna vēstules A. Jansonam, rokraksti (notis), magnetofona lentes.
Laika posms: 20.gs. 70. gadi.
Dāvināja Andrejs Jansons (ASV) 2004. gadā.
 
JĀNIS NORVILIS (1906–1994), komponists (Kanāda)
3 glab. vienības
Korespondence: Jāņa Norviļa vēstule Agatei Tērauds, 1949. gads.
Iespieddarbs: J. Jaunsudrabiņš “Piemini Latviju” – b. v., Selga, 1948. gads (ar J. Norviļa dāvājuma ierakstu A. Tērauds un J. Norviļa dziesmu “Piemini Latviju” autora rokrakstā).
Grāmata: J. Rainis “Uguns un nakts: sena dziesma jaunās skaņās”/ Jānis Rainis. – [Vācija]: Baltijas apgāds, 1946. – 222 lpp., ies. priekštitulā Jāņa Norviļa veltījums Daškeviča kundzei Blombergā, 1946. gada 9. oktobrī, rokraksts ar melnu tinti.
Dāvināja: Rota Boršteina (ASV) 2004. gadā, Zigrīda Daškevica (Lielbritānija) 2008 . gadā.
 
ŅUJORKAS KOKĻU UN DZIEDĀTĀJU ANSAMBLIS, (ASV)
195 glab. vienības
Dokuments (Goda raksts: Amerikas Latviešu apvienības Kultūras biroja, Ņujorkas kokļu un dziedātāju ansamblim un vadītājam Andrejam Jansonam par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras dzīves labā. 1967. gada 21. janvāris. ALA Centrālās apvienības priekšsēža Lejiņa, Kultūras biroja vadītāja Pētera Norviļa un nozares vadītāja J. Bičoļa paraksti), fotoattēli, iespieddarbi, korespondence, rokraksti, skaņu plates.
Aptver laika posmu no 20. gs. 60. līdz 70. gadiem.
Dāvināja Vita Ramane (ASV) 2007. gadā.
 
ALEKSANDRS OKOLO-KULAKS (1906–1989), komponists (ASV)
440 glab. vienības
Komponista Aleksandra Okolo-Kulaka arhīva dokumenti, fotoattēli, grāmatas, iespieddarbi, korespondence (Jānis Kļaviņš, Oļģerts Grāvītis, Ronalds Reigans, Tālivaldis Ķeniņš, Eleonora Š turma u. c. ), mākslas darbi, rokraksti (notis, dzejoļi, runas), videokasetes.
Aptver laika posmu no 20. gs. 50. līdz 90. gadiem.
Dāvināja Jānis Kļaviņš (ASV) 2008. gadā.
 
EDUARDS PATVALDNIEKS (1901–1988), komponists, dzejnieks, jurists
85 glab. vienības
Eduarda Patvaldnieka rokraksti – notis (dziesmas, apdares, nošu pārlikumi).
1950. – 1960. gadi.
Dāvināja Lelde Gilman (dz. Patvaldniece, ASV) 2008. gadā.
 
BRUNO SKULTE (1905–1976), diriģents, komponists, ērģelnieks (ASV)
312 glab. vienības
Bruno Skultes dokumenti, fotoattēli, fotoalbumi, mikrofilma, grāmatas, iespieddarbi (programmas, afiša, notis), korespondence, rokraksti (notis u. c. ), mākslas darbs – plakāts “Kuplināsim Līgo svētkus svešumā!”, piemiņas lietas – Latvijas karogs, Ņujorkas latviešu draudzes dāmu komitejas dāvinājums draudzes korim.
Laika posms: 20. gs. 50.–70. gadi.
Dāvināja Oļģerts Skulme (ASV) 2004. gadā.
 
ARNOLDS ŠTURMS (1912–1999), flautists, komponists, mūzikas kritiķis (ASV)
1 glab. vienība
Piemiņas lieta. Flautista Arnolda Šturma pulksteņa breloka ķēde ar konservatorijas korporācijas ģerboni un karoga krāsām.
Dāvināja Eleonora Šturma (ASV) 2004. gadā.
 
MĀRTIŅŠ VĒRDIŅŠ, seniors (1898–1979), dziedātājs, aktieris (Latvija)
1 glab. vienība
Rokraksts. E. Zālītes un A. Deglava tautas luga 3 cēlienos “Vecais pilskungs”. Uz vāka Jelgavas teātra zīmogs un uzraksts “Vērdiņš Mārtiņš”.
1936. gads.
Dāvināja Rollis Rihards, Augsburgas–Haunštetenes teātra aktieris, Kalamazū Daugavas Vanagu apvienības drāmas kopas vadītājs (ASV) 2004. gadā.
 
ANDRIS VĪTOLIŅŠ (dz. 1931), komponists, ērģelnieks, klavierpedagogs, (Zviedrija, Latvija)
4514 glab. vienības
Andra Vītoliņa kolekcijas materiāli: korespondence (Andris Vītoliņš – citām personām un dažādu personu savstarpējā sarakste saistībā ar Dziesmu svētku organizāciju).
Aptver laika posmu no 20. gs. 50. līdz 90. gadiem.
Dāvināja Andris Vītoliņš (Latvija) 2007. gadā.
 
TĒLOTĀJAS MĀKSLAS KRĀJUMS

 
ĒVALDS DAJEVSKIS (1914–1990), scenogrāfs un gleznotājs (ASV)
1 glab. vienība
Ēvalda Dajevska dekorāciju skice Raiņa lugas “Pūt, vējiņi! ” prologam Kanādas latviešu dziesmu svētku inscenējumam, režisors Osvalds Uršteins.
Dāvināja Kārlis Ķuzulis, Amerikas Latviešu teātra Vašingtonas ansambļa administrators (ASV) 2004. gadā
 
SIGURDS KALNIŅŠ (1918 – 1956), grafiķis (Austrālija)
28 glab. vienības
Mākslas darbi – Sigurda Kalniņa pašportreti, klusās dabas u. c. zīmējumi, grafikas.
Laika posms: 20. gs. 50. gadi.
Dāvināja Valdis Krādziņš (Austrālija) 2008. gadā.
 
Sastādīja Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Jolanta Neimane.
 
 

 
 

 

 


uz sākumu

 


uz augšu